Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e)
Hold 2017 HI/z (1z HI, 2z HI, 3z HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til historie
Titel 2 Vikingetid og middelalder
Titel 3 Lang linje i Danmarkshistorien
Titel 4 Sagatid vikingetid
Titel 5 Billedanalyse. Lang linje i Danmarkshistorien
Titel 6 Middelalder med særlig henblik på pesten
Titel 7 Det korte århundrede 1
Titel 8 Det korte århundrede 2: Den kolde krig og Tyskland
Titel 9 Det korte århundrede 3: Hovedpunkter i kold krig
Titel 10 Romerriget
Titel 11 Storbrittanien efter 1940
Titel 12 Mellemøsten i nyeste tid
Titel 13 Danmark i Verden

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Vikingetid og middelalder

Eleverne skal tilegne sig basal viden om vikingetiden med vægt på danske forhold. Herunder
Vikingetidssamfundet
Ekspansionen (Vikingetogterne)
Rigets samling, magtstrukturer i samfundet
Trosskiftet


Fokuspunkter:
Begrebet vikingetid og senere tiders brug af vikingetidsbegrebet i forskellige sammenhænge
Forskeres diskussion af ringborgenes betydning og kongemagtens status
Almindelig kildekritisk behandling af kilder fra vikingetid
Mentalitetshistoriske overvejelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Billedanalyse. Lang linje i Danmarkshistorien

Analyse af billeder som historisk kilde. Lang linje i Danmarkshistorien.
Ekskursion til Frederiksborg slot
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Middelalder med særlig henblik på pesten

Faglige mål:
Overblik over skelsættende begivenheder i middelalderen: Statsdannelser, den katolske kirkes rolle, mødet mellem Islam og katolicismen, Pesten. Vægten lægges især på pesten og dens betydning.
Forklaringsmodeller mht historiens makroudvikling
Kildekritik
Historiefagets samarbejdsrelationer med biologi

Materiale:
Guldberg Mikkelsen m.fl: Pest over Danmark. Fremstilling og kilder. Vægten lægges på middelalderens pest, Bekæmpelse under Chr. IV og i begyndelsen af 1700-tallet.
Forklaringsmodeller: Havde pesten betydning for renæssancens gennembrud?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Romerriget

Der tages udgangspunkt i den politiske udvikling i store træk. Derefter fokuseres på dagligliv i det romerske imperium. Der lægges vægt på Romerriget og oldtidens betydning for Europas kultur, samfundsudvikling og identitet. Relationen til Danmark indgår. Fokuspunkter i øvrigt: kildekritik, Historiebrug i nutidig politisk sammenhæng, Historie og fiktion.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tacitus tekst 9 30-08-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer