Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e)
Hold 2017 BI/z (1z BI, 1z BI øv, 2z BI, 2z BI øv, 3z BI, 3z BI øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er liv?
Titel 2 Hvorfor er søskende ikke ens?
Titel 3 Immunsystemet og pest
Titel 4 Hvilken rolle spiller gener og miljøfaktorer?
Titel 5 Bier - hvorfor er de vigtige?
Titel 6 Hvordan lære og husker vi?
Titel 7 Degnemosens økologi
Titel 8 Puls og Power
Titel 9 Evolution og bioinformatik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er liv?

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
Opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Vækst, vækstmodeller og vækstfaktorer
Opbygning og biologisk funktion af lipider
Eksperimentelle metoder: celledyrkning

Supplerende stof
Sundhed i tilknytning til håndvask

Eksperimenter og undersøgelser:
Mikroskopi
Bakterier i vore omgivelser
Bakterier på vores hænder før og efter håndvask
Osmose
Bakterievækst - måling af diameter på bakteriekolonier

læste sider: 65
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Hvorfor er søskende ikke ens?

Kernestof:
nucleinsyrer og proteiners struktur,
replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose
PCR, elektroforese
Sexologi (c-niveau)

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
LH-bestemmelse
DNA ud af egne celler
Bygget proteinmodel
PV92 (DTU) (isolering af DNA, Pcr og elektroforese)

Læst i 1.g: 76 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Immunsystemet og pest

Kernestof
mikrobiologi: infektionsbiologi og resistens
virus: opbygning og formering
fysiologi: immunsystem
eksperimentelle metoder: ELISA
sundhed, sygdom og medicin

Faglige mål
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
udføre eksperimenter og undersøgelser
bearbejde data fra kvalitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag (historie).

Eksperimenter:
ELISA (virtuel-lab) derfor ikke rigtigt eksperiment
Smittespredning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hvilken rolle spiller gener og miljøfaktorer?

Kernestof:
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af nucleinsyrer og proteiners struktur, specifikke egenskaber og funktioner
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, genregulering, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose
populationsbiologi: populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven

sundhed, sygdom og medicin
bioteknologi
bioetik

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
bearbejde data fra kvalitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
Blodtypebestemmelse
Stamcelledag på KU
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Bier - hvorfor er de vigtige?

Kernestof:
evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
populationsbiologi: bestemmelse af populationsstørrelse
økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø og biodiversitet
biologi som videnskabsfag (FF4)

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold
behandle problemstillinger i samspil med andre fag (sprog).

Eksperimenter:
Fangst-genfangst
Naturlig selektion (bønner)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hvordan lære og husker vi?

Faglige mål:
Eleverne har arbejdet med at forklare og anvende biologisk teori og arbejdsmetode relateret til neurologi herunder:
Formulere og analysere biologiske problemstillinger med sikker anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge
Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser
Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed og medicin
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold.

Kernestof:
Nervesystemet

Eksperimenter:
Nerveledningshastighed
Kontakt med omverdenen (sanser)
Korttidshukommelse
Spejltegning
Stroop-effekten
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Degnemosens økologi

Kernestof:
biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration
populationsbiologi: vækstmodeller
økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet
eksperimentelle metoder: netto- og bruttoproduktion.

sundhed, sygdom og medicin
bæredygtighed
miljøbeskyttelse
bioetik
biologi som videnskabsfag.

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
Primærproduktionsbestemmelse
Fotosyntese og respiration
Vækst hos melorme
eDNA Degnemosen
Makroindex Degnemosen
Spiring og vækst af karse
Hvor skadelig er alkohol for karsespirer?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Puls og Power

Kernestof:
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater
enzymer: opbygning, funktion, enzymatiske hovedklasser og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
biokemiske processer: respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte
fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi,
eksperimentelle metoder: arbejdsfysiologiske målemetoder

sundhed, sygdom

Faglige mål
1. anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
2. tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
3. bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
4. anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
5. analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
6. anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
7. indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
8. formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
9. demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
10. demonstrere viden om fagets identitet og metoder
11. anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
12. behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
Vitalkapacitet
Hvordan er det at have KOL
Kondital
Hoppe før og efter opvarmning
Hæmatokritværdier
Katalase aktivitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Evolution og bioinformatik

Kernestof
genetik og molekylærbiologi: genteknologi og bioinformatik
evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
biologiske databaser og big data

Faglige mål
1. anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
2. tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
3. bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
4. anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
5. analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
6. anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
7. indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
8. formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
9. demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
10. demonstrere viden om fagets identitet og metoder
11. anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
12. behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

"Eksperimenter"
div opgaver løst i databaser (NCBI og MEGA)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer