Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/a (1a DA, 2a DA, 3a DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Novellelæsning
Titel 2 DHO, lyrik, 1970'erne og 1980'erne
Titel 3 Autofiktion = Selvbiografisk litteratur
Titel 4 Noveller#2
Titel 5 Den analyserende artikel
Titel 6 Elektronisk nyhedsformidling og dokumentarer
Titel 7 Oplysningstiden og Erasmus Montanus
Titel 8 Romantikken mellem Oehlenschläger og Staffeldt
Titel 9 Gotik og skygger
Titel 10 Debatterende artikel
Titel 11 Workshop med forfatter Lone Aburas
Titel 12 Debatterede artikel - Vol. 2
Titel 13 Den analyserende artikel - Vol. 2
Titel 14 Mini Queer-forløb
Titel 15 Diskursanalyse og skandaletaler
Titel 16 Realisme og modernisme
Titel 17 Corona-websites
Titel 18 Folkeviser, Grundtvig og moderne eventyr
Titel 19 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 DHO, lyrik, 1970'erne og 1980'erne

Vores fokusområde i DHO'en er 1970'erne og 1980'erne. Det bruger vi til at stille skarpt på hvad lyrikanalyse kan være, hvilke redskaber der anvendes og til at sætte de to perioder op over for hinanden. Vi ser den nye Strungedokumenter "Væbnet med ord og vinger", ser litteraturprogrammet Bazar og hører naturligvis Joy Division, The Cure og David Bowie. Vi læser også Vita Andersens hovedværk "Tryghedsnarkomaner" fra 1977 og en af hendes noveller "Iagttagelser" fra 1978
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Autofiktion = Selvbiografisk litteratur

Vi tager hul på 00'ernes og 10'ernes helt store strømning. Litteratur med et selvbiografisk navnesammenfald, performativ biografisme, autenticitetsmarkører og fiktionskoder, hovedstol, vidnesbyrd, dobbeltkontrakt, front stage, back stage og middle region etc. Vi læser som værk Knud Romers "Den som blinker er bange for døden" (2006) og uddrag af Knausgård, Korsgaard og Skov. Vi afslutter med "Skyggen af en helt" (Laurits Munch-Petersen 2015). En dokumentarfilm om digteren Gustaf Munch-Petersen, der som ganske ung brød op fra sin familie for at melde sig som frivillig i kampen mod Francos nationalister under den spanske borgerkrig.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Noveller#2

Vi læser noveller. Primært noveller hvor ungdom, vand og natur betyder noget. Vi repeterer fortællertyper, forløb, fremstillingsformer etc.
Naja Marie Aidt: Den blomstrende have
Naja Marie Aidt: Myggestik
Pia Juul: Alle kan ro
Emma Bess: Akvaplaning
Ernest Hemingway: Indianerlejr
Peder Frederik Jensen: T-nøgle
Helle Helle: Hedebølge
Jan Kristoffer Dale: I en grøft

I forløbet indgår også læsning af uddrag af Pontoppidans "Lykke-Per". Vi ser Bille Augusts film i biografen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Elektronisk nyhedsformidling og dokumentarer

Vi arbejder med nyheder der formidles via en skærm. I introduceres til redskaber og begreber som nyhedskriterier, nyhedsgenrer, fakta- og fiktionskoder (må man kalde det det?), fremstillingsformer, cases, mediekonvergens, opbygningen af en hel nyhedsudsendelse såvel som enkelte indslag, fake news og de nye nyhedskriterier, tabloidisering, de filmiske virkemidler (billedudsnit, perspektiv, komposition, kamerabevægelser, lys og lyd, klipning etc.)
Til sidst vender vi blikket mod dokumentaren - hovedsageligt den autoritative og observerende dokumentar,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Debatterende artikel

Hvad vil det sige at debattere godt på skrift? Vi repeterer genren fra 2g og læser bl.a. Dy Plambeck "Vi har sønderrevet det danske sprog"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Workshop med forfatter Lone Aburas

Som opvarmning til skriveworkshoppen med Lone Aburas læser vi uddrag af Laura Ringos "Papirbryllup" 2019 og Abu Rasul "Macht und Rebel", 2003. Hvad skal der til for at skrive et sted frem og en troværdig dialog. Vi får besøg af Aburas der igennem en række øvelser vil gøre jer opmærksomme på de skrivetekniske valg man tager som forfatter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Debatterede artikel - Vol. 2

Vi læser en række debatterende artikler, bedømmer dem og diskuterer dem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Den analyserende artikel - Vol. 2

Vi ser igen på "Den analyserende artikel. Denne gang er en del af teksterne videotekster. Nemlig Sara Omars "Nytårstale" og  Girl Squads "Ludermanifest" om kvinders rettigheder. Og valgkampagnerne "Det blir f**king bomben" og "Voteman". Her skal I - også - analysere de filmiske og visuelle virkemidler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Mini Queer-forløb

Som en forberedelse til FF5 og sammen med engelsk læser vi tekster der kan læses med queer-briller. Dvs. at vi fokuserer på at åbne de steder i teksten hvor forventningerne til køn forhandles og problematiseres. Kønnet er her både en konstruktion og et uomgængeligt biologisk vilkår. Vi fokuserer primært på Herman Bangs "Franz Pander" og Karen Blixens "Ringen" men som kompendiet "Queer-tekster" viser kan mange andre tekster også læses med queer-teorien som bagtæppe. Det drejer sig om Naja Marie Aidt: "Kvinden i baren", Bjørn Rasmussen: Uddrag af "Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet" og Jonas Eikas "Alvin"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Realisme og modernisme

Repetition: Vi lader realismen og modernismen kollidere . Fra det moderne gennembrud til i dag. Fra det almindelige til Coronatider. Vi læser Pontoppidans "Fra Hytterne", Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Martin A. Hansen, Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg og vender tilbage til Vita Andersen. Men vi når bare ikke det hele pga. Corona, Corona.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Corona-websites

Under Corona-perioden vendte vi igen tilbage til eller opdagede nye sider af sproget.dk, ordnet.dk og minlæring.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Folkeviser, Grundtvig og moderne eventyr

Et forløb vi ikke nåede, men vi skulle have læst to folkeviser, et moderne eventyr af Charlotte Weitze og "Jeg gik mig ud en sommerdag at høre" af Grundtvig fra 1847 (Se kompendiet for tekster)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Beskrivelse af de enkelte AT-forløb (1 skema for hvert forløb)