Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/m (1m DA, 2m DA, 3m DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til tekstlæsning/Novelleforløb
Titel 2 Værkslæsning: Gunlaug Ormtunges saga
Titel 3 Folkeviser
Titel 4 værklæsning: Stine Pilgaard: Lejlighedhedssange
Titel 5 Introduktion til argumenation og retorik
Titel 6 FF2 og DHO
Titel 7 Argumentation og sproglig karakteristik
Titel 8 Danmark i udlandet
Titel 9 Hverdag og kosmos
Titel 10 Nyheder og medier
Titel 11 Romantik og romantisme
Titel 12 Dr. Jekyll og Mr. Hyde/ romantisme
Titel 13 Skriftlighed/den reflekterende artikel
Titel 14 Gennembrud
Titel 15 Dokumentargenrer/-værk
Titel 16 Ekspressionisme og BLOD
Titel 17 Litterære læsestrategier
Titel 18 Autofiktion og selvfremstillelse/Projekt
Titel 19 Eksistentialisme
Titel 20 80'ernes litteratur
Titel 21 Repetition + det, vi mangler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Værkslæsning: Gunlaug Ormtunges saga

Vi arbejder med Gunlaug Ormtunges saga. Eleverne introduceres til sagaens samtid, tekstens udtryksform og de centrale begreber slægt og ære
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Folkeviser

Ganske kort forløb om forlkeviser. Vi læser en folkeviser og taler om hvike karkteristika, der er typiske for genren, ligesom vi taler om, hvordan middelalderens normsæt udtrykkes i genren
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 værklæsning: Stine Pilgaard: Lejlighedhedssange

Vi arbejder med Stine Pilgaards nye roman: lejlighedssange. Vi interesserer også særligt for komposition, persontegningen og anvendelsen af humor i romanen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Introduktion til argumenation og retorik

Vi arbejder med arumetnation og retorik. vi arbejder primært med Toulmins model og med argumentationens fire faser. Vi starter så småt op på at øve os i at karakterisere en tekst ud fra, hvordan dens argumentation og sproglige stil er.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Danmark i udlandet

Forløbet beskæftiger sig tematisk med Danmark som både koloni- og væbnet nation. Hvordan skildres det i litteraturen, når "vi" møder det ukendte, når "vi" er koloniherrer, når "vi" deltager i krige rundt omkring i verden. I forløbet læser vi tekster af Thorkild Hansen, Kim Leine, Karen Blixen, Carsten Jensen m.fl. Forløbet er dels et samarbejde med engelsk, der læser forløbet "colonislism" og dels et samarbejde med samfundsfag frem mod FF3, hvor samfundsfag arbejder med dansk udenrigspolitik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Nyheder og medier

Vi arbejder klassisk nyhedsformidling; nyhedsbehov, nyhedstrekant, nyhedskriterier og nyhedsgenrer. Vi analyserer avisartikler og tv-nyhederne. Vi kigger på prioritering, fakta og fiktionskoder i både i tekst og på tv. Vi arbejder med fortællende journalistik. Vi forholder os til den medievirkelighed, vi møder her i slutningen af 10'erne; vi undersøger fake news og taler om medierne som den 4. statsmagt. Vi afslutter forløbet med at se et afsnit af dokumentaren "the fourth estate".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Romantik og romantisme

vi arbejder med romantikken og dens undergenrer; universalromantik, ny-platonisme og nationalromantik. Vi arbejder med biedermeier og opgøret med dette (Blicher). Vi starter forløbet med at se et afsnit af 1800-tallet på vrangen og bevæger os derefter ind i perioden.Efterfølgende undersøger vi, hvordan romantismen er både forlængelse af, men også et opgør med romantikken. Herunder værklæsning: St St Blicher: "Sildig opvaagnen"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Gennembrud

Vi repeterer Ddet moderne gennembrud. I forlængelse af denne repetition læser vi tekster fra det folkelige gennembrud, således at der skabes en sammenhængende forståelse af, hvad det er den moderne tilværelsestolkning bryder med og arbejder for. Vi forholder os både til det konkrete tekstlige; hvilke karakteristika er typiske i  hhv. det moderne og folkelige gennembrud( hvordan er udtrysformen?), men også - hvilket livs- og omverdenssyn er teksterne udtryk for. Vi placerer teksterne litteraturhistorisk og forstår hvilken samtid, de er rundet af.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 18 Autofiktion og selvfremstillelse/Projekt

Vi arbejder med begreber autofiktion. Hvordan fremskrives dette begreb hos en række fremtrædende forfattere? Vi læser tekster af Knud Romer, Jens Blendstrup, Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof,  Vi sætter ved forløbet slutning teksterne i relation til den nyeste debat om autofiktion, således som Mette Høeg præsenterede den i Weekendavisen i foråret 2015
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Eksistentialisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer