Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/t (1t DA, 2t DA, 3t DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til litterær analyse 1 (noveller)
Titel 2 Introduktion til litterær analyse 2 (lyrik)
Titel 3 Argumentation
Titel 4 Gunløg Slangetunges saga (værk 1)
Titel 5 1970'erne og 1980'erne (+ FF2 + DHO + værk 2)
Titel 6 Dokumentar
Titel 7 Realisme / modernisme
Titel 8 Eugène Ionesco: Den skaldede sangerinde (værk)
Titel 9 Sproghandlinger
Titel 10 Autofiktion
Titel 11 Kognitiv metaforik
Titel 12 Gud taler ud (værk)
Titel 13 Remediering
Titel 14 Reportage
Titel 15 Natur - kaos og kosmos
Titel 16 Sommerfugledalen (værk)
Titel 17 Skriftlighed (herunder akademisk skr.)
Titel 18 Repetitionsforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Introduktion til litterær analyse 2 (lyrik)

Andet introduktionsforløb til litterær analyse.

Forløbet byggede videre på det første forløb, men introducerede nu diverse former for lyrik.
Da formålet var at introducere klassen for grundlæggende begreber, fulgte vi i fællesskab en analysemodel.
For at undersøge genrens muligheder har vi analyseret mange forskellige slags lyrik fra pop-sange over homostrofiske digte til lyddigte og konkret poesi.

Kernestof:
Poul Borum: Hvad er et digt?
Tom Kristensen: Henrettelsen
Emil Bønnelycke: New York
Kurt Schwitters: Dedesnn nn rrrrrr (uddrag af "Ursonate)
Johannes Lund Madsen: osv.
Vagn Steen: Sproganvendelse
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset
Emil Stabell Petersen (Emil Stabil): Allerede is
Thomas Holm: Nitten
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Gunløg Slangetunges saga (værk 1)


Vi læser om sagatiden og sagaen som genre (i Litteraturens veje)
Analyse og fortolkning af 'Gunløg Slangetunges saga' med fokus på sagaens genrekendetegn (fortæller, sprog, stil og tema), karakteristik af Slangetunge samt fremstillingen af samfundsforholdene i sagatidens Island.

Perspektivering til westerngenren (mere specifikt Kristian Levrings "The Salvation").
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 1970'erne og 1980'erne (+ FF2 + DHO + værk 2)

Første del af forløbet var centreret om at skulle skabe et overblik over de to litterære perioder ud fra to perspektiver: 1. Det rent litterære 2. Litteraturens sammenhæng med samfundet.
Overblikket blev suppleret med konkrete neddyk i perioden litteratur.

1970'erne:
Tom Lundén: I kan ikke slå os ihjel
Vita Andersen: Søndag
Jesper Jensen: Nej
Dea Trier Mørch: uddrag af 'Vinterbørn'

1980'erne:
Michael Strunge: REVOLUTION
Søren Ulrik Thomsen: Levende
Brett Easton Ellis: uddrag af 'American Psycho'

Anden del af forløbet (FF2) havde til formål at introducere eleverne for en række opgavetekniske ting, som de skulle være opmærksomme på i arbejdet med DHO. Herunder fokuserede vi på akademisk redelighed, litteratursøgning, danskfaglig metode og periode-begrebet.

Tredje del af forløbet var DHO-skrivning om enten Vita Andersens "Tryghedsnarkomaner" eller Michael Strunges "Skrigerne!". Til sidst skulle eleverne forsvare opgaverne til en mundtlig årsprøve.

"Tryghedsnarkomaner" og "Skrigerne!" tæller som værk 2.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dokumentar

DOKUMENTAR

Først og fremmest får I et kort introduktionsforløb til at kunne analysere levende billeder og lyd. I skal lære om filmisk nær-analyse og nogle af de begreber, vi anvender i den forbindelse (lys, lyd, klipning mv.).

I skal beskæftige jer med dokumentarfilm- og serier, og analysere jer frem til, hvordan virkeligheden repræsenteres gennem et temperament og med særlige synsvinkler.

I skal lære at definere og at bruge seks forskellige fortællerformer (inspireret af teoretikeren Bill Nichols), og vi diskuterer etik og manipulation i forbindelse med de forskellige former. Dokumentarenes distributions, delings- og visningssituation vil desuden kort blive diskuteret.

LITTERATUR

Fokus - en grundbog i levende billeder, Katz og Poulsen, 2002 s. 12-31.

'DOX - Forløb i medier' af Dorte Granild og Mette Wolfhagen (2016), Lindhardt og Ringhof. Kapitel 2, 3 og 4

Nikolaj Mangurten Rubin: Samsara i EKKO, 2013
http://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/samsara/

Mads Suldrup: 'Ambassadøren forarger og forbløffer' i EKKO, 2011
https://www.ekkofilm.dk/artikler/ambassadoren-forarger-og-forbloffer/


CITATER (à 5-7 min):

1) Stanley Kubrick: The Shining, 1980 (anslaget, de første ca 15 min)

2) Game of Thrones, (ca 5 udvalgte stillbilleder til indstillingsanalyse)

    Den observerende form:
3) Lars Engels: Dømt til behandling, DR, 1997
    Bonanza | Dømt til behandling | Dømt til behandling, 2:3
https://www.dr.dk/bonanza/serie/194/doemt-til-behandling/60413/doemt-til-behandling-23

    Den deltagende form:
4) Michael Moore: Sicko, 2007
    https://vimeo.com/76646445

5) Michael Moore: Bowling for Columbine, 2002
    http://watchdocumentaries.com/bowling-for-columbine/

    Den autoritative form:
6) Advokaternes tag-selv bord, DR, 2015
    Advokaternes tag-selv bord - Video Dailymotion
    https://dai.ly/x2pl8kr

    Den performative fortælleform
7) Sami Saif og Phie Amboe: Family, 2001
   filmcentralen.dk/alle/film/family
   http://filmcentralen.dk/alle/film/family
   De første 5 min

   Den poetiske fortælleform
8)Food for the masses - a clip from Samsara, a Ron Fricke film, 2012
   https://www.youtube.com/watch?v=CfYAIQRVhDk
   De første 5 min

   Den refleksive form:
9)Leth og Trier: De fem bespænd, 2003
   De fem benspænd | Filmcentralen / streaming af danske kortfilm og dokumentarfilm
   http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/de-fem-benspaend


10)Prinsesser fra Blokken af Eva Marie Rødbro (tilrettelægger), 4. afsnit ud af 4, sendt på DR3 i februar 2018.
   Citatet er 3 min. 59 sek. og er fra begyndelsen af afsnittet.

11)Historier fra en politistation af Lars Engels, sendt på DR1 og produceret i år 2000.
    TV-dokumentarserien er på i alt 14 episoder, og hver episode varer ca. 60 minutter.
    Citatet varer ca. 5 min.

(Citat 10 og 11 er set derhjemme i forbindelse med en skriftlig aflevering, og de er således ikke gennemgået i undervisningen).


HELE VÆRKER

'Ambassadøren' af Mads Brügger, 2011, 93 min, tilgængelig på Filmcentralen.
'Ekstra Bladet uden for citat' af Mikala Krogh, 2014, 97 min, tilgængelig på Filmcentralen. (denne film er set derhjemme  i forbindelse med en skriftlig aflevering på 5 elevtimer, og den er altså ikke gennemgået i klassen).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Realisme / modernisme

Litteraturhistorisk forløb med et særligt fokus på realismetræk og modernismetræk i den danske litteratur fra 1870-1970.

Forløbet var bygget op, så hvert modul indledtes med elevoplæg om et litteraturhistorisk nedslag. Herefter analyserede vi en tekst med tvedelt fokus: På den ene side placerede vi den litteraturhistorisk, mens vi på den anden side anskuede den som realistisk eller modernistisk tekst.

Nedslag:
Det moderne gennembrud (Henrik Pontoppidan)
Impressionisme (Herman Bang)
Tidlig modernisme (Johannes V. Jensen)
Ekspressionisme (Tom Kristensen)
Socialrealisme (Martin Andersen Nexø)
Psykologisk realisme (H.C. Branner)
Heretica (Martin A. Hansen)
Eksistentialisme (Peter Seeberg)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Sproghandlinger

Forløb om sproghandlinger og facework.

Forløbet var struktureret omkring en række mindre øvelser, hvor eleverne bl.a. selv skulle producere tekster, vi skulle analysere på. Mod slutningen fokuserede forløbet på dramauddrag.

Centrale begreber:
Facework
Optonings- og nedtoningsmarkører
Høflighedsprincippet
Samarbejdsprincippet
Sproghandlinger (regulerende, ekspressive, kontaktskabende, informerende, direkte, indirekte)
Illokution
Perlokution
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Autofiktion

Forløb om den nyeste litteratur med et særligt fokus på tendensen omkring autofiktion.

Vi har arbejdet med begreber som:
Selvfremstilling
Traumelitteratur (+ offer/bøddel/medløber-roller)
Paratekst
Dobbeltkontrakt
Autofiktionens koder

Skønlitterære tekster til analyse var:
Jens Blendstrup: uddrag af "Gud taler ud"
Knud Romer: uddrag af "Den som blinker er bange for døden"
Christel Wiinblad: "Christiansminde, Svendborg, d. 13. april 2006"
Yahya Hassan: "Kontaktperson" og uddrag af "Langdigt"
Louise Østergaard: uddrag af "Ord".

Forløbet endte med, at vi tog i teatret og så Line Møller Mikkelsen & Morten Bøje Stensgaard Larsens "Bare mig selv" (2019), der etablerer en dobbeltkontrakt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Natur - kaos og kosmos

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Skriftlighed (herunder akademisk skr.)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Repetitionsforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer