Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/u (1u DA, 2u DA, 3u DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sære fortællere
Titel 2 Skriveøvelser og feedback
Titel 3 Litteratur som innovation: Asylpolitik og diskurs
Titel 4 Det moderne gennembrud
Titel 5 Absurdisme, modernisme og eksistentialisme
Titel 6 Fremtidens nyheder
Titel 7 Det sublime
Titel 8 Satire
Titel 9 Romantik
Titel 10 Kampagne
Titel 11 Dokuemtnarisme
Titel 12 Autenticitet
Titel 13 Køn og postmodernitet
Titel 14 Klimalitteratur - clific

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sære fortællere

I samarbejde med engelsk undersøger vi forskellige "sære" fortællerforhold og læser derfor følgende tekster:
Svend Åge Madsen: Dommeren
Jan Sonnergård: Polterabend
Kim Blæsbjerg: "Novelle"
Pia Juul: Opgang

Undervejs arbejder vi med feedbackøvelser. I skal blandt andet skrive jeres egen fiktive tekst, hvor I leger med fortælleforhold.
følgende begreber introduceres og kommer i anvendelse

Fortælleren (person, synsvinkel), pålidelighed
Komposition
Fortalt tid og fortælletid
Metatekstualitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skriveøvelser og feedback

Vi arbejder videre med at skrive - og at give og modtage feedback.
Vi anvender Judith Hermanns novelle "Kullene" som teksteksempel.

Nye begreber der introduceres:
Præsuppostion
Underforståelser
Undertekst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Litteratur som innovation: Asylpolitik og diskurs

Hvem sætter diskursen for integration i Danmark? Hvem har magten i sproget?
Udgangspunkt: To citater
”Vi skal passe på danskerne” (Pia Kjærsgaard)
” Vi skal samle Danmark” (Mette Frederiksen)

Forarbejde:
1. Mette Frederiksens (S) udspil i uge 6 (2018): Etablering af flygtningelejre i nærområdet: Nordafrika, Mellemøsten.
Angiveligt inspireret af samtaler med Erling Colling Nielsen.  I hans roman Det europæiske forår har Danmark erhvervet et område i Mozambique, hvor der etableres en modtagelseslejr.
3. Diskursanalyse af Mette Frederiksens præsentation af udspillet.
4. Analyse af Statsministerens nytårstale.
Tekster
Erling Colling Nielsen: Det Europæiske forår (uddrag)
Houellebebecq: Underkastelsen (uddrag), 2015
Hassan Preisler: Brun mands byrde (uddrag), 2013
Morten Pape: Planen (uddrag), 2015
Yahya Hassan: Yahya Hassan (uddrag), 2013
Erling Jepsen: Hjertets dannelse (uddrag), 2015
Maja Lee Langvad: Hun er vred (uddrag), 2014
Lone Aburas: Det er et jeg der taler (uddrag), 2017
Erling Jepsen: Den sønderjyske Farm, heri: Mkali, Negeren i skorstenen, 2013
Janne Teller: Hvis der var krig i Norden (en pasbog), 2014 (hvis jeg kan finde den)
Metoder
Litterære analyser
Kommunikationsanalyser
Diskursanalyser

Erfaring med litteraturens relevans.
Påstand: Litteratur er innovation?


Nye begreber:
Diskurs (Nodalpunkt, ækvivalenskæde, flydende betegner).
Intertekstualitet
Metatekstualitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud og samfundskritisk litteratur
Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (værk 2)
Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød
Herman Bang: Foran Alteret
J. P . Jacobsen: Pesten i Bergamo

Faglige mål:
Kunne sætte Brandes litteraturkritik i relation til litteratur fra perioden.
At kunne analysere drama (vha sproghandlinger) og noveller (vha novellemodellen, dvs given orden, begivenhed, vendepunkt og ny orden).
Kunne identificere impressionistiske træk i en tekst
Kunne tage stilling til litteraturens rolle i samfundfet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Absurdisme, modernisme og eksistentialisme

Samuel Beckett: Vi venter på Godot (værk 3)
Vi perspektiverer senere til Camus, til Sartre, til Sarvig, til Kafka og til Seeberg.

I skal gennem en analyse og fortolkning (se arbejdspapir) kunne identficiere stykkets absurditet. I skal kunne definere især Estragons og Vladimirs venten, symbolerne i teksten, den manglende narrativitet og endelig kunne definere menneskets eksistens sådan som det kommer til udtryk i stykket.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Fremtidens nyheder

Fremtidens nyheder.
I skal kunne gøre rede for nyhedskriterier, fake news, konstruktive nyheder samt hovedtrækkene i medieforliget i forhold til nyheder.
I skal kunne gøre rede for forskellige synspunkter i debatten.
Dernæst skal I tage stilling.

forløbet ender med en debatterende artikel om fremtidens nyheder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Det sublime

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Dokuemtnarisme

Dokumentarisme
Forskellige genrer inden for dokumentarisme.
Vi ser Vietnam-dokumentaren (Afsnit 1) og analyserer dem ud fra genrebegreber og foretager en næranalyse af udvalgte sekvenser. Undervejs perspektiveres til klassiske amerikanske vietnamfilm. Vi perspektiverer til Jørgen Leth 66 scener fra Amerika.

Analyserende artikel om Vietnamdokumentaren.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriveøvelse Vietnam 09-09-2019
Vietnam 19-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Autenticitet

Vi arbejder med begrebet autenticitet og undersøger litteratur, der trækker på det autentiske som æstetik. Vi læser Asta Oliva Nordhofs digtsamling Det nemme og det ensomme og perspektiverer til hendes blog, til Martzen og til Lind. Derudover læser vi et uddrag af Prousts På sporet efter den tabte tid (Madeleinekage-uddraget).

Der indgår en analyserende artikel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Klimalitteratur - clific

Klimalitteratur
Vi læser en række unge danske forfattere, der alle tematiserer natur og klima. Vi inddraget Gjedsted, Bjørnvig og Inger Christensen som historisk perspektiv.
Vi tager afsæt i Peter Nielsens debatindlæg om klimalitteratur, i Jonas Eikas takketale (Nordisk Råds Litteraturpris) samt i debatten om Nobelprisen til Peter Handke og drøfter forholdet mellem forfatter - værk - samfund (herunder også læseren).

Forløbet evalueres med en analyserende artikel.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Køn og postmodernisme 15-11-2019
Prøve 09-12-2019
Naturen i litteraturen 20-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer