Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/w (1w DA, 2w DA, 3w DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til genrer og analysebegreber
Titel 2 Argumentationsanalyse
Titel 3 Kronologiforløb (DHO)
Titel 4 DHO-optakt
Titel 5 Dokumentar
Titel 6 Storbyen
Titel 7 Nyhedsformidling
Titel 8 Autofiktion - mellem fakta og fiktion
Titel 9 Værklæsning: Den kroniske uskyld
Titel 10 Novellen
Titel 11 Lone Aburas
Titel 12 Diskursanalyse
Titel 13 Romantikken og Romantisme
Titel 14 Opsamling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til genrer og analysebegreber

I dette forløb introduceres eleverne til de 3 fiktionsgenrer epik, lyrik og drama, hvorefter vi går i gang med at afdække de værktøjer og begreber, som vi anvender for at kunne analysere og fortolke epik eller fortællinger. De begreber, som vi begynder at øve os på at bruge, er: Sammenhæng, plotting, komposition, fortællerinstans herunder implicit og eksplicit fortæller, motiv og tema samt personkarakteristikker. Vi afslutter med et fokus på billedsprog og metaforer.

Vi laver små kreative øvelser efter teorilæsning og analyseøvelser; formålet er at internalisere eller bevidstgøre eleverne ved at lade dem selv bringe virkemidlerne i anvendelse.

Læst stof: Begreb om Dansk, grundbogen: Til og med side 57 (men uden fokus på nonfiktion) samt side 71-81.
Antologien: Fyrtøjet af H.C.A., Alle kan Ro af Pia Juul, Uddrag af Kender du ikke akkusativ af Jesper Wung Sung samt Globryllup af Helle Helle. Derudover diverse tekster til billedsprog.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Svar til Jens Boe 23-11-2017
Indledning til litterær artikel om "Globryllup" 16-01-2018
Litterær artikel: "Globryllup" 07-02-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Argumentationsanalyse

I dette forløb introduceres eleverne til argumentationsanalysen og Toulmins udvidede model.
Udover Toulmins begreber: påstande, belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivelse og styrkemarkør, ser vi også nærmere på appelformer.

Vi arbejder lærerstyret og i mindre grupper med diskussioner og argumentation.

Læst stof: Begreb om Dansk, grundbogen: Side 98-107.
Artikler til brug i argumentationsanalyse:

Organdonation er individets valg
Statsministerens nytårstale 2018
Find Holger - og en feminist
Rastløshedens tyranni

Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave i kronikgenren.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kronologiforløb (DHO)

Som indledning til det flerfaglige arbejde med historie om dansk-historieopgaven ser vi nærmere på litteraturhistorien med et fokus på familie, kønsroller og ægteskab.

Vi har nedslag i den norrøne digtning, folkeviser, oplysningstiden, romantikken (herunder biedermeier og romantisme). Som en del af forløbet fokuserer vi også på analysemetoder, herunder nykritikken og ideologikritikken.

Vi arbejder lærerstyret og i små grupper samt med enkelte kreative øvelser undervejs med henblik på at bevidstgøre eleverne om strømningernes væsensforskelle og relation til den historiske kontekst.

Læst materiale:
Baggrundsmateriale:
Om litteraturhistorie fra Litteraturhistorier af Jette Levy
Om folkeviserne fra Fra runer til Grafitti
Om romantikken (sammenskriv) fra Litteraturens veje

Skønlitterært materiale:
Sønnetabet fra Egils saga
Torbens datter
Uddrag af Niels Klims underjordiske rejse af Ludvig Holberg
Moderen med barnet af H.C. Andersen
Tordenveiret om natten af Christian Winther
Skriftestolen af Christian Winther
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 DHO-optakt

Det fællesfaglige forløb med historie har fokus på 1800-tallet og herunder det moderne gennembrud.
Som optakt til opgaveskrivningen fokuserer vi på samfundet og litteraturen fra slutningen af det 19. århundrede med fokus på kønsroller, ægteskab og familie - herunder sædelighedsfejden.

Læst materiale:
Uddrag af Et dukkehjem af Henrik Ibsen
Uddrag af Constance Ring af Amalie Skram

Baggrundsmateriale:
1800-tallet på vrangen (afsnit 6:8) fra DR
Kvinderne og det moderne gennembrud fra Litteraturens veje

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dokumentar

Forløbet fokuserer på de 4 dokumentargenrer: den klassiske, den observerende den poetiske og den personlige. Der arbejdes med analyse af levende billeder og fakta><fiktionskoder inden for alle 4 genrer. Som medieværk har vi set dokumentarfilmen Stor som en sol om bandet Minds of 99, som har træk fra alle 4 genrer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Storbyen

Et tematisk forløb med storbyens betydning på godt og ondt i fokus. Forløbet er samtidig kronologiske nedslag i litteraturhistorien som spænder over realisme og modernisme. Det moderne gennembrud, den tidlige modernisme, ekspressionisme, modernisme og socialrealisme.
Der arbejdes bredt med genrer - novelle, romanuddrag og lyrik samt film og musik. Analyse af de forskellige genrer repeteres. I arbejdet med særligt lyrikken lægges særligt vægt på den sproglige analyse (modernismens udtryk) - stilistik, semantiske skemaer.
Der arbejdes med flere kanonforfattere og der skrives en kort biografi om hver. Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johs, V. Jensen, Tom Kristensen.

Værk: København, Katrine Marie Guldalder
Film: Lykke-Peer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Nyhedsformidling

Med afsæt i grundbogsmateriale om nyhedskriterier, layout, nyhedstrekanten og sproglige virkemidler samt autentiske aviser har eleverne dannet redaktioner efter eget interesseområde og skrevet artikler til deres egen avis. Al viden om nyhedsformidling er blevet anvendt på redaktionerne, og redaktionerne har været korrekturlæsere og givet konstruktiv kritik på hinandens arbejde. Som perspektiv er der også blevet arbejdet med TV-mediets nyhedsformidling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Værklæsning: Den kroniske uskyld

Vi læser og arbejder med Den kroniske uskyld af Klaus Rifbjerg. Vi skal også se opsætningen i Skuespilhuset og arbejde med remediering af romanen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Novellen

Vi arbejder med novellegenren fra Boccaccio og den klassiske novelleform og frem til i dag. Som en del af forløbet deltager klassen i skriveworkshop med Lone Aburas og skriver afslutningsvist selv noveller. Herunder arbejdes med Lars Saabyes novelle Grisen på norsk, samt filmatiseringen- som ligger i forlængelse af tidligere arbejde med levende billeder og medieværk samt remediering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Lone Aburas

Klassen har deltaget i en skriveworkshop med Lone Aburas. Som optakt har de arbejdet med teksters stemmer samt facework og sproghandlinger i uddrag af:
Laura Ringo, Papirbryllup
Line Knutzon: Håndværkerne
Abu Rasul: Macht und Rebel

Derudover er uddrag af flere af Aburas' værker gennemgået med fokus på alsidigheden i genrer samt skrivestil og fortælleformer:
Føtexsøen
Det er et jeg, der taler
Den sorte bog
Politisk roman
Det kommer til at ske
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Romantikken og Romantisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer