Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/x (1x DA, 2x DA, 3x DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Novelle - litterær analyse
Titel 2 Novellens historie.
Titel 3 Efterkrigstiden 1945-1970
Titel 4 Portrætfilm: Karen Blixen Værk
Titel 5 Det moderne gennembrud 1870-90
Titel 6 Renæssance - verdensbilleder ( FF3)
Titel 7 Skriv med sanserne
Titel 8 Værk Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren
Titel 9 Sproglig-stilistisk analyse
Titel 10 Johannes V. Jensen Kongens Fald
Titel 11 Erasmus Montanus Værk
Titel 12 Den debatterende artikel
Titel 13 Optakt til SRO
Titel 14 Island- Saga - Værk
Titel 15 Skriftlige forløb
Titel 16 Eksamensgenrer
Titel 17 Per Petersson: Ud og stjæle heste (roman-værk)
Titel 18 Martin Andersen Nexø
Titel 19 Inger Christensen - digtsamling - værk
Titel 20 Nyhedsformilding
Titel 21 N. F. S. Grundvig og højskolesangbogen
Titel 22 Romantisme, dobbeltgængere og Freud
Titel 23 Romantikken
Titel 24 Tom Kristensen-Ekspressionisme
Titel 25 Dokumentaren "Dreaming Murakami" (2017) værk
Titel 26 Opsamling mudntlig og skriftlig dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Det moderne gennembrud 1870-90

Vi gennemgår perioden med de forskellige litterære tendenser.
Forfattere: Henrik Pontoppidan, Herman Bang, I .P. Jacobsen og Amalie Skram.
Kilde: Litteraturens Veje og Falkenstjerne, dansk litteratur bd. 2.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Renæssance - verdensbilleder ( FF3)

Kilde: Ivan Z. Sørensen "Turen går til Firenze", DLF1993.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Skriv med sanserne

Kilde: Søren Boy Skjold: "Lær af forfatterne", DLF 2018.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Sproglig-stilistisk analyse

Et sprogligt forløb med fokus på sproglig -stilistisk analyse.
Vi inddrager forskellige forfattere bl.a. Johannes V. Jensen, Klaus Rifbjerg og Amalie Skram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Johannes V. Jensen Kongens Fald

Vi læser Johannes V. Jensen: "Kongens Fald" som værk i uddrag og ser hele forestillingen (dramatiseringen af romanen) den 14. december på Det Kongelige teater.
Hvad sker der, når en roman bliver dramatiseret?
I forløber indgår også, at eleverne ska skrive en anmeldelse af forestillingen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Den debatterende artikel

Formålet med forløbet er at blive bevidst om genren, at kunne give en kvalificeret analyse af genren og endelig at kunne skrive en debatterende artikel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Optakt til SRO

Vi læser om renæssancen som kunstretning og analyserer og fortolker billeder fra den italienske renæssance.
Centralperspektivet og det gyldne snit vil blive introduceret, men vil først og fremmest blive en del af matematikundervisningen frem til SRO.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Skriftlige forløb

Vi har skriftlige forløb for at træne den debatterende og den reflekterende artikel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Eksamensgenrer

Vi arbejder med skriftlige genrer på baggrund af den skriftlige årsprøve (18/19).
Fokus er den debatterende artikel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Martin Andersen Nexø

Fokus: Det folkelige gennembrud og kanon. Vi læser to litteraturhistoriske værker (Litteraturens Veje og Litteraturhåndbogen om forfatterskabet) og ser på forskelle og videreførelse af den realistiske tradition fra det moderne gennembrud.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Nyhedsformilding

Vi arbejder med "Avisen i undervisningen" med særlig fokus på nyhedsformidling og argumentationsanalyse.
Målet med forløbet er at arbejde med argumentationsanalyse, og det er vigtigt at komme rundt om en lang række af de måder, der argumentres på.
Det er oplagt at inddrage en kommunikationsmodel og i den forbindelse arbejde med afsender-modtager-forhold. Med hensyn til afsender (den pågældende avis) vil det være en ide at undersøge avisens værdigrundlag og se om dette værdigrundlag afspejles i den enkelte leder.
Det vil også være en ide at arbejde med kontekst og dermed også med layout. Lederen i en avis befinder sig fysisk på en side, der rummer andet stof, evt. billeder m.m. Hvordan påvirker dette lederen og argumentationen heri?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 N. F. S. Grundvig og højskolesangbogen

Grundtvig var præst og digter, men engagerede sig også i politik (nationalromantikken) og uddannelse. Vi vil i forløbet fokusere på højskolesangbogen og de temaer, som kommer til udtryk i hans salmer: kærlighed, kristendom, skole og politik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Romantikken

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Tom Kristensen-Ekspressionisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 26 Opsamling mudntlig og skriftlig dansk

Vi samler op på emner, vi mangler i mundtlig dansk (folkeviser - test i litteraturhistoriske nedslag, som saga/vikingetid, middelalder, oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud og mellemkrigstiden/ekspressionisme).
Derefter træning til den skriftlige eksamen dvs. skriftlige eksamensgenrer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Folkeviser 14-04-2020
Afl nr. 7 27-04-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer