Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/y (1y DA, 2y DA, 3y DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 And the Oscar goes to ...
Titel 2 Fiktionsgenrer
Titel 3 Lange Linjer
Titel 4 Novelleforløb
Titel 5 Medieværk: Lykke-Per
Titel 6 Retorik og argumentation
Titel 7 Nyheder
Titel 8 Autofiktion - projektarbejde
Titel 9 Essay-forløb
Titel 10 Steder 1
Titel 11 Steder 2
Titel 12 Mad i kunst, litteratur og medier
Titel 13 Romantikken og romantisme
Titel 14 Modernisme/realisme
Titel 15 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 And the Oscar goes to ...

And the Oscar goes to…
Forløbet er et medieforløb med fokus på at kunne analysere kortfilm med en vifte af analytiske værktøjer: karakteranalyse, kompositionsanalyse, filmiske virkemidler og de syv parametre. Værkets tema er Oscarvindere gennem tiden (danske såvel som udenlandske) med fokus på, hvad der skal til for, at en kortfilm vinder en Oscar.

Skriftligt arbejde: 3 moduler
2 moduler: Hvad er den analyserende artikel og arbejde med analyse af 9 meter
1 modul: analyserende artikel rettes
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel 13-12-2017
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fiktionsgenrer

I dette forløb introduceres eleverne til de 3 fiktionsgenrer epik, lyrik og drama, hvorefter vi går i gang med at afdække de værktøjer og begreber, som vi anvender for at kunne analysere og fortolke epik eller fortællinger. De begreber, som vi begynder at øve os på at bruge, er: Sammenhæng, plotting, komposition, fortællerinstans samt implicit og eksplicit fortæller. Vi laver små kreative øvelser efter teorilæsning og analyseøvelser; formålet er at internalisere eller bevidstgøre eleverne ved at lade dem selv bringe virkemidlerne i anvendelse.
Læst stof: Begreb om Dansk, grundbogen: Til og med side 39 (men uden fokus på nonfiktion).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Lange Linjer

Formålet med dette koncentrerede forløb er at give jer et overblik over udvalgte historiske og litteraturhistoriske perioder fra middelalder til det moderne gennembrud. Vi uddyber det moderne gennembrud, da I skal arbejde med denne periode i jeres dansk-historieopgave i maj.

I får overblik over tidernes tendenser og bevægelser, hvilket skulle give jer en bedre forståelse for arbejdet med jeres dansk/historie-opgave. Vi fokuserer på individets placering i samfundet og undersøger forholdet til slægten, ægteskabet og kærligheden i forskellige perioder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Novelleforløb

I forløbet læser vi en række noveller, som spænder over forskellige temaer og tid. Det overordnede formål med forløbet er at undersøge, hvad novellen som genre kan udfolde i varierede former.

Eleverne arbejder med disse faglige mål:
- at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
- at analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

Under forløbet opererer vi med nedenstående nøglebegreber:
- novelle, kortprosa, fortællemåder, fortællerforhold og synsvinkel, tomme pladser, impressionisme, minimalisme, realisme, 1990’er-litteratur, hypotakse, paratakse, scenisk fremstillingsform, komposition.

Midtvejs i forløbet arbejdes med en kreativ genskrivning af en novelle, hvor eleverne vælger mellem disse to opgaver: omskriv til digt eller omskriv slutningen.
Forløbet evalueres afsluttende, ved at eleverne producerer en litterær podcast, hvor eleverne fordeler sig på rollerne: interviewer, ekspert 1 + 2. Her trænes eleverne i multimodal produktion og inspireres indledningsvist af et klip fra "Skønlitteratur på p1".

Materiale

Kernestof:
Helle Helle: "Fasaner"
Herman Bang: "Frøkenen"
Klaus Rifbjerg: "Den største sorg"
Peter Seeberg: "Hvile"
Jan Sonnergaard: "Onsdag formiddag"
Adda Djørup: "Sten"
Dorthe Nors: "Kantslag"
PP, SN, Novellegenren
PP, SN, komposition
PP, SN, fremstillingsformer
Håndbog til dansk, s.

Supplerende stof:
https://www.dr.dk/radio/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-pa-p1-2018-05-16
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Medieværk: Lykke-Per

I dette mini-forløb arbejder vi med medieværket "Lykke-Per" og anlægger et remedieringsperspektiv, samt trækker tråde til DHO-forløbet om Det moderne gennembrud.

Film: "Lykke-Per" af Bille August, 2018
Krydsfelt: Remediering
Uddrag af "Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Retorik og argumentation

Formål:
Forløbet om retorik og argumentation træner elevernes evne til at foretage sproglig analyse, fortolkning og vurdering.
Konkret arbejdes der med:
- talegenrer, ciceros pentagram, kommunikationssituationen, brug af patos, etos og logos, Toulmins udvidede argumentationsmodel, argumenttyper, sproglige billeder og figurer.

Forløbet afsluttes med en stilladseret skriveøvelse i den analyserende artikel.

Kernestof:
- Morten Østergaards tale ved Folkemødet 2018
- Sara Omars nytårstale
- Girlsquad: "Ludermanifestet"
- Håndbog til dansk s.150-167
- PP. om sproglige billeder og figurer

Supplerende stof:
- John Favreau i Deadline 06.09.2015
- Dansk Folkepartis valgvideo fra 2007: https://www.youtube.com/watch?v=S2pCO5AuLmkDansk Folkepartis valgvideo fra 2007: https://www.youtube.com/watch?v=S2pCO5AuLmk

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Retorik - Analyserende artikel - del 1 29-10-2018
Retorik - Analyserende artikel - del 2 12-11-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Nyheder

Formål:
Under forløbet undersøger elever med en medieanalytisk tilgang nyhedsformidlingen i et nutidigt og historisk perspektiv. Forløbet træner nedenstående faglige mål:

• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
• anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
• analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
• demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

Indhold:
Forløbet arbejdet medieanalytisk ud fra disse nøglebegreber:
Avistyper (omnibusavis, nicheavis,regional-lokalavis, gratisavis, netavis), stofområder, Habermas’ offentlighedsmodel, de 5 nyhedskriterier (væsentlighed, aktualitet, sensation, konflikt, identifikation), nyhedsbehov (arkivviden, meningsdannende nyhed, adfærdsregulerende nyhed, underholdning), nyhedstrekanten, variation af nyhedstrekanten, kildetyper, nyhedsgenrer (nyhedsjournalistik, meningsjournalistik, fortællende journalistik), objektivitet/subjektivitet, Fakta-fiktionskoder, den 4.statsmagt, ”fake-news”.

Afslutningsvist perspektiveres til begrebet "det polyfaktuelle samfund."

Samtidig arbejdes med mimetisk skrivning (Skriv en nyhedsartikel, en kommentar til en avis om et aktuelt emne,  en kort fortællende nyhedsartikel om et aktuelt emne, omskriv indledningen til Jacob Ejersbos Nordkraft til en nyhedsartikel, samt skriv en fake-news-artikel)

Kernestof:
Håndbog til dansk, s.198-214
Div. dagsaktuelle artikler
Herman Bang: ”Branden”
Leder: Øjvind Hesselager ”Netmediernes overlevelse – journalistikkens død?”, Journalisten.dk 05.05.2011
Uddrag af Jacob Ejersbo Nordkraft
Intro: The 4th estate (4:24 min inde) https://www.youtube.com/watch?v=8djZgMBJCyo
Intro: House of cards (fakta-fiktionskoder)
Dokumentarserie: The 4th estate, afsnit 1
https://faktalink.dk/falske-nyheder
Holmgaard Christensen, Lars: "For meget faktuel viden forvirrer samfundet"
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5636567/For-meget-faktuel-viden-forvirrer-samfundet

Supplerende stof:
DR-18:30-nyhedsudsendelse.
Samuelsen, Anders: Statusopdatering på Facebook
Anders Samuelsen erkender brøler: sletter hidsigt Facebookopslag, Ekstrabladet https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/anders-samuelsen-erkender-broeler-sletter-hidsigt-facebook-angreb/5329967

Evaluering:
Under forløbet arbejder eleverne med at skrive debatterende, herunder at kunne debattere og diskutere i forlængelse af Øjvind Hesselagers hovedpointer i teksten: ”Netmediernes overlevelse – journalistikkens død?”, Journalisten.dk 05.05.2011
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Autofiktion - projektarbejde

Formål: under forløbet arbejder eleverne med fordybelseslæsning, idet eleverne i grupper læser 1 ud 4 forskellige autofiktive romaner. Forløbet er et projektorienteret forløb, hvor eleverne skal strukturere en fremlæggelse på baggrund af deres læste roman. Eleverne bliver bedt anlægge perspektiver omkring autofiktion i deres analyse og fortolkning af romanen. Forud for projektarbejdet arbejder vi fælles med den grundlæggende teori bag autofiktion som litterær genre.
Sidst i forløbet perspektiveres til debatten om autofiktion ud fra Mette Høegs kronik i WA 2015.  

Kernestof:
Jens Blendstrup: Gud taler ud
Knud Romer: Den som blinker er bange for døden
Hassan Preisler: Brun Mands byrde
Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor  
Karl Ove Knausgaard: af "Min kamp 2"

Supplerende stof:
Mette Høeg: Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans, WA 8.maj 2015

Evaluering:
Forløbet afsluttes, ud over fremlæggelser, med en analyserende artikel af et uddrag af Karl Ove Knausgaards Min Kamp 2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Essay-forløb

Formålet med forløbet er give eleverne en indføring i essay-genrens stiltræk med henblik på at kunne forholde sig analyserende og fortolkende over for en reflekterende tekst, samt at kunne mime denne genre idet eleverne trænes i reflekterende skrivning.

Forløbet kredser om følgende nøglebegreber: den personlige stemme, en undrende, søgende og undersøgende tilgang, en flydende form og mange læserhenvendelser og bevægelsen fra konkret til abstrakt. Vi trækker tråde tilbage til en af Holbergs epistler i oplysningstiden, mens vi bevæger os over i Carsten Jensen og Karl Ove Knausgaard. Eleverne skriver videre på en oplevelsesbeskrivelse fra deres tur til Korsika, som de styrker ved at krydre yderligere med den personlige stemme.

Kernetekster:
Felix Rothstein: At forsøge det usøgte
Carsten Jensen: ”Om ondskab”
Om Holberg og oplysningstid (pdf)
Ludvig Holberg: ”Fanatikere”
Karl Ove Knausgaard: ”Hvad er litteraturens berettigelse?"

Supplerende tekster:
Thorkild Borup Jensens definition
Introduktion til oplevelsesbeskrivelse

Skriveøvelser:
reflekter over fanatisme i dag
fra konkret til abstrakt
fra ide til struktur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Steder 1

Formål:
Forløbet "steder" behandler forholdet mellem hovedstad og provins, som det er fremstillet i litteraturen gennem tiden, og som det fortløbende fremstilles i nutidens offentlige debat og mediebillede.

Vi arbejder med dokumentarisme og virkelighed, diskursanalyse, minimalisme og litterær analyse.  

Følgende kernebegreber anvendes: storbymotivet i litteraturen, provinsmotivet i litteraturen. "sted", "ikke-sted", "pladspolygami", "globalisering", "glokalisering". Diskursanalyse. Minimalisme. Dokumentargenren, reality-genren. Frontstage, backstage, middlestage.

Kernetekster:
Asta Olivia Nordenhof: "Det nemme og det ensomme" (litterært værk: digtsamling)
Henrik Pontoppidan: af "De dødes Rige" (1912-1916)
Helle Helle: af "Rødby-Puttgarden" (2005)
Teori om "sted" v. Dan Ringgard fra Jørgensen, Mikael Skou Hougaard: "Dansk, historie. Provins og storby og derimellem.". Systime, 2019.
Intro til: På Røven i Nakskov, TV2
Maria Annemone Kongstad: ”Fri mig for TV2’s speltbollejournalistik”
Mikkel Dyrting: ”Vi latterliggør ikke Nakskov” d. 6/5/2015
Om diskursanalyse pp. v. Sara Lykke Nielsen
Dokumentargenren og reality-genren pp. v. Sara Lykke Nielsen
Ludvig Holberg: Epistel om byboere og bønder".

Supplerende tekster:
Sørine Godtfredsen: Lad dog Radio 24/7 blive i København, Kristeligt dagblad 29.marts 2019
Mads Brüggers facebook, debat om udflytningen af 24/7.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Steder 2

Forløbet "steder" behandler forholdet mellem hovedstad og provins, som det er fremstillet i litteraturen gennem tiden, og som det fortløbende fremstilles i nutidens offentlige debat og mediebillede.

Vi arbejder med dokumentarisme og virkelighed, diskursanalyse, minimalisme og litterær analyse.  

Følgende kernebegreber anvendes: storbymotivet i litteraturen, provinsmotivet i litteraturen. Diskursanalysens begreber. Minimalisme. Forskellige genrer inden for dokumentarisme, herunder reality-genren. Frontstage, backstage, middlestage.

Kernetekster:
Asta Olivia Nordenhof: "Det nemme og det ensomme" (litterært værk: digtsamling)
Henrik Pontoppidan: af "De dødes Rige" (1912-1916)
Helle Helle: af "Rødby-Puttgarden" (2005)
Teori om "sted" v. Dan Ringgard fra ”Dansk, historie, steder - to fag, ét tema”. Systime, 2019.
1. afsnit: På Røven i Nakskov, TV2
Om diskursanalyse pp. v. Sara Lykke Nielsen
Sørine Godtfredsen: Lad dog Radio 24/7 blive i København, Kristeligt dagblad 29.marts 2019
Mads Brüggers facebook, debat om udflytningen af 24/7.
Dokumentargenren og reality-genren pp. v. Sara Lykke Nielsen
Ludvig Holberg: Epistel om byboere og bønder".

Supplerende tekster:
Maria Annemone Kongstad: ”Fri mig for TV2’s speltbollejournalistik”
Mikkel Dyrting: ”Vi latterliggør ikke Nakskov” d. 6/5/2015
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Mad i kunst, litteratur og medier

Forløbet indeholder tekster, som alle tematiserer mad fra forskellige vinkler. Gennem forløbet skal eleverne lære at anvende begreberne: ”hedonisme og puritanisme” analytisk, dvs. hvordan er tekster bærere af et bestemt livssyn? Der arbejdes endvidere med ”mad som sansning og erindring”, ”mad og det postmoderne” samt ”mad som taktil sansning i kunsten.”, og der bruges argumentationsanalyse undervejs.

Formålet med forløbet er at træne elevernes evne til at læse tematisk ud fra en række genremæssigt varierede tekster. De skal således opnå en forståelse for, at maden er et omdrejningspunkt for litteraturen, kunsten og medier – over tid.  

I forløbet indgår der analyse af digte, prosa, blogindlæg, videomateriale og maleri.  

Forløbet motiverer desuden til skrivning gennem mindre, kreative skriveøvelser, herunder digte.

I forløbet læses værket: De af Helle Helle.

Kernestof:
Casper Thrane: ”Hedonisme og puritanisme”, Livretter, 2013
Benny Andersen: ”Diæt”, 1964
Karen Blixen: af Babettes gæstebud,
Jeppe Krogsgaard Christensen: ”Mellem æblet og kønnet”, 2002
Mette Moestrup: ”Rød grapefrugt”, Kingsize, 2006 , videoversion: http://litteratur.gyldendal.dk/en/Indgange/perioder/den_globale_tidsalder/moestrup_mette/mere/moestrup4.aspx
Jens Peter Gøtze: ”Sundhedstyranniet skader vores børn”, 2015
Johannes V. Jensen: ”Ved Frokosten”, 1906
Reklametekst for Rawfoodbogen på: http://rawfoodbogen.dk/rawfood/raw_food_kan_forvandle_dit_liv/
Madeleinecake.wordspress (blog): https://madeleinecake.wordpress.com
Warhol, der spiser en burger: https://www.youtube.com/watch?v=Ejr9KBQzQPM
Lady Gagas kødkjole: http://www.b.dk/kultur/lady-gaga-havde-koedkjolen-paa-i-parken
Helle Helle: De

Supplerende stof:
Mette Moestrup: ”M.M.”.  http://www.afsnitp.dk/galleri/mm/omm.m..html
Fritz Syberg: Frokosten, olie på lærred, 1906
Jana Sterbak: ”Vanitas: Flesh dress for an albino anorectic” (1991)
http://www.beautifully-invisible.com/2010/09/meat-dress-fashionable-or-just.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Romantikken og romantisme

Formål:
Faglige mål
- redegøre for romantikken som litterær isme.
- redegøre for underperioderne/genrerne: universalromantik, nyplatonisme, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme og romantisme.
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.
- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 


Pædagogiske mål
-  fælleslæring, samarbejde og individuel formidling.

Indhold:
Forløbet indeholder baggrundsmateriale og fiktionstekster om den litteratur-, kultur-, og kunsthistoriske periode: Romantikken. Under forløbet præsenteres eleverne således for en række kulturbårne for perioden repræsentative tekster.

Metode:
CL-øvelser, forforståelsesøvelser, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, induktiv metode, deduktiv metode.

Materiale:
Kernestof
Litteraturens Veje s.137-161
”1800-tallet på Vrangen” 1:8
H.C. Andersen: ”Klokken”
Schack Staffeldt ”Indvielsen”
N.F.S. Grundtvig: ”Langt høiere bjerge”
H.C.Andersen: ”Danmark, mit fædreland”
Adam Oehlenschläger: ”Fædrelands-sang”
Thomasine Gyllembourg: ”Den lille Karen”
Steen Steensen Blicher: ”Sildig opvaagnen” (værk)
H.C.Andersen: ”Skyggen”
Dan Turèll: "Danmark dejligst"

Supplerende stof
Platons hulelignelse via. Lærervideo: https://www.youtube.com/watch?v=XrZRiJ_2Zbs
Div. elevvalgte hjemmesider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Modernisme/realisme

Undervisningsbeskrivelsestekst:

Under forløbet introduceres eleverne til en række realistiske og modernistiske tekster fra 1900-2000. Eleverne skal undervejs opnå evnen til at skelne mellem tekster, der repræsenterer de realistiske eller modernistiske ismer: folkelig realisme, socialrealisme og nyrealisme, symbolisme, ekspressionisme, efterkrigsmodernisme, 60-modernisme, formel modernisme, storbymodernisme og minimal modernisme, samt blandingsformer herimellem.

Forløbet træner nedenstående faglige mål:
-  analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.
-  dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden.
- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.

Kernestof:
Jeppe Aakjær: "Jens Vejmand", 1900
Rudolf Broby-Johansen: "BORDELPIGE DRÆBER UFØDT", 1922
Martin Andersen Nexø: "Lønningsdag", 1900, repetition
Tom Kristensen: "Det blomstrende slagsmål", 1920
Martin A. Hansen: "Paradisæblerne", 1953
Klaus Rifbjerg: "Terminologi", 1960
Anders Bodelsen: "Fejlen"
Michael Strunge: "Natmaskinen"
Vita Andersen: "Soltoppen", 1977
Helle Helle: "Søndag 15:10", 1996
Eksempler på nyere modernisme [skrives på senere]
Modernisme og realisme, pp.
Ekspressionisme, pp.
Tidlig modernisme og efterkrigsmodernisme, pp.
Nyrealisme, pp.
60'er-modernisme og formel modernisme, pp.
Storbymodernisme og minimal modernisme, pp.
Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd: Litteraturens Veje, sider: 258-268, 345-347
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer