Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/z (1z DA, 2z DA, 3z DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kortfilm
Titel 2 Fiktionsgenrer
Titel 3 Lange Linjer
Titel 4 DHO - emne
Titel 5 Dokumentar
Titel 6 Storbyen
Titel 7 Nyhedsformidling
Titel 8 Autofiktion - mellem fakta og fiktion
Titel 9 Værklæsning: Den kroniske uskyld
Titel 10 Novellen
Titel 11 Diskursanalyse
Titel 12 Digtsamling - Den sorte bog af Lone Aburas
Titel 13 Romantikken og Romantisme
Titel 14 Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Lange Linjer

Formålet med dette koncentrerede forløb er at give jer et overblik over udvalgte historiske og litteraturhistoriske perioder fra middelalder til det moderne gennembrud.

I får overblik over tidernes tendenser og bevægelser, hvilket skulle give jer en bedre forståelse for arbejdet med jeres dansk/historie-opgave. Vi fokuserer på individets placering i samfundet og undersøger forholdet til slægten, ægteskabet og kærligheden i forskellige perioder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dokumentar

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Storbyen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Værklæsning: Den kroniske uskyld

Vi læser og arbejder med Den kroniske uskyld af Klaus Rifbjerg. Vi skal også se opsætningen i Skuespilhuset og arbejde med remediering af romanen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Novellen

Vi arbejder med novellegenren fra Boccaccio og den klassiske novelleform og frem til i dag. Som en del af forløbet deltager klassen i skriveworkshop med Lone Aburas og skriver afslutningsvist selv noveller. Herunder arbejde med Lars Saabyes novelle Grisen på norsk, samt filmatiseringen- som ligger i forlængelse af tidligere arbejde med levende billeder og medieværk samt remediering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Romantikken og Romantisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer