Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e)
Hold 2017 SP/dmxy (1dmxy SP, 2dmxy SP, 3dmxy SP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begyndersystem # 1
Titel 2 Begyndersystem # 2
Titel 3 FF4 Bæredygtige byer
Titel 4 Fútbol fútbol fútbol
Titel 5 Comida y costumbres # 1
Titel 6 Comida y costumbres # 2
Titel 7 Narco Cultura

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Begyndersystem # 1

Efter grundforløbet kommer den egentlige spanskundervisning hvor vi med udgangspunkt i begyndersystemet "Caminando" introduceres til Latinamerika og Spanien, til grundkomponenterne i den spanske grammatik, til hitverber mm. Vi inddrager andre tekster, filmklip og sange. Og ser filmene "El Orfanato", "Todo sobre mi madre" og "El Laberinto del Fauno". Undervejs bruger vi it i form af bla. Duolingo og Quizlet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Begyndersystem # 2

Vi fortsætter med at læse "Caminando", men inddrager nu i højere grad andet materiale. Vi fokuserer på den aktuelle flygtningesituation i Spanien, læser tekster om "El Día de los Muertos". Vi ser filmene "Vivir es fácil con los ojos cerrados", "Coco" og "Perdiendo el Norte" i deres helhed. Desuden bruger vi grammatikprogrammet "Min Læring" som også bliver vores basisgrammatik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 FF4 Bæredygtige byerFaglige mål:
• At tilegne sig relevant faglig viden om bæredygtige byer.
• At udarbejde en tværfaglig problemformulering med underspørgsmål og besvare problemformuleringen.
• At søge efter og bruge relevant materiale om bæredygtige byer til opgaven.
• At anvende relevant formalia (citatteknik, fodnoter, litteraturliste).
• At formidle fagligt stof i et korrekt fagsprog med en detaljeringsgrad møntet på en interesseret læser på gymnasieniveau.
• Gøre jer elementære overvejelser om, hvordan de involverede fag bidrager med viden til at forstå emnet, og hvordan fagene arbejder med empirien.

Beskrivelse af forløbet:
- Inden forløbet vil I have læst nogle tekster om bæredygtige byer i jeres 2. fremmedsprog.
- Selve forløbet starter med at vi deltager i et lille forløb om bæredygtige byer hos Dansk Arkitektur Center.
- Resten af projektforløbet arbejder I i lærerfastsatte grupper af ca. 3 personer.
- I opstiller en problemformulering med underspørgsmål. Denne problemformulering skal godkendes af jeres lærere i begge fag.
- Herefter arbejder I med at besvare denne. Hver gruppe afleverer en samlet besvarelse.
- Undervejs vil der være vejledning med jeres lærere i de to fag.

Produkt:
• 3-4 siders opgave på dansk med fokus på: problemformulering, analyse, citatteknik (citater på 2. fremmedsprog) og noter/litteraturhenvisninger – brug skabelon i bilag 1.
• Spansk og fransk: En formidlings ”tekst” fx en planche/ plakat, video, som præsenteres på fremmedsprog på sprogholdet. (2dmxy fokuserer på problemet med mikroplast i Caribien og på hvordan spanske byer i baskerlandet arbejder med at nedsætte udledningen af CO2)
Samarbejde mellem 2. fremmedsprog og naturgeografi.
• Tysk: Et resumé på fremmedsprog.

Fuldstændig plan ligger i FF4 mappen i Lectio

(Der indgår 3 fagmoduler fra naturgeografi)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FF4 opgave 22-01-2019
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fútbol fútbol fútbol

Vi læser filmmanuskriptet til "Fútbol es Dios" og "Barca - El opio del pueblo", ser filmklip om fodbold, taler om fodbold og sport som identitet, om forskellen på Real Madrid og FC. Barcelona også rent historisk og laver billedbeskrivelser med fokus på sportsbilleder. Vi opbygger et kerneordforråd og styrker "de mundtlige tider": præsens, gerundium, nær fremtid og perfektum
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Comida y costumbres # 1

Vi laver selv mad på spansk og afleverer resultatet i en video. Vi træner ordforråd og syntaks til brug ved opskrifter. Og vi kan forklare en spansk gymnasieklasse fra Extremadura, hvad danske madskikke og vaner er.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Comida y costumbres # 2

Vi supplerer vores madforløb fra 2g med at læse og tale om spanske madskikke "La comida española - usos y costumbres"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Narco Cultura

Et langt forløb om "Narco Cultura", mens vi husker at Latinamerika er meget andet end det!!

Vi læser dele af manuskriptet til Silvio Rodríguez' "El Mariachi" (1992) som en åbning af temaet. Derefter ser vi Shaul Schwartz' dokumentar om "Narco Cultura" (2013) i "Ciudad Juarez". Vi læser og hører Narco Corridos og afslutter med den columbianske "María, llena eres de gracia" (Joshua Marston, 2004)

Undervejs træner vi de to delprøver igen og igen og igen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer