Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e)
Hold 2017 MA/b (1b MA, 2b MA, 3b MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Potenser og rødder
Titel 2 Eksponentielle sammenhænge
Titel 3 Analytisk plangeometri (del 1)
Titel 4 Selvlæst forløb: Annunitetsregning
Titel 5 Trigonometri
Titel 6 Harmoniske svingninger
Titel 7 Differentialregning
Titel 8 Ubestemt integral
Titel 9 Differentialligninger
Titel 10 Vektorer i planen
Titel 11 Analytisk geometri
Titel 12 Differentialligninger II
Titel 13 Rumfang og kurvelængde
Titel 14 Integration ved substitution
Titel 15 Sandsynlighed og statistik
Titel 16 Vektorfunktioner
Titel 17 Differenligninger (forberedelsesmaterialet)
Titel 18 Forløb#15

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Potenser og rødder

Regning med potenser og rødder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Analytisk plangeometri (del 1)

Læst: s. 115-121 i Lærebog i matematik A1 STX af Morten Brydensholt & Grete Ridder Ebbesen.

Kvadratsætningerne.
Afstand mellem punkter i planen.
Cirklens ligning og metoden kvadratkomplettering.
Midtpunktsformlen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Trigonometri


Arealformlen og cosinusrelationerne er bevist, men KUN i det spidsvinklede tilfælde.
Der indgår IKKE vektorer i forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Sandsynlighed og statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Vektorfunktioner

Hvad er en vektorfunktion?
Graf
Parameterfremstilling og parameterkurve
Eliminering af parameter og paramterfremstilling.
Egenskaber ved vektorfunktioner: Skæring med akserne, lodret og vandret tangent samt dobbeltpunkt.
Differentiation og integration af vektorfunktion.
Stedfunktion, hastighedsfunktion og accelerationsfunktion.
Tangent  vektor og til grafen for en vektorfunktion.
Særlige vektorfunktioner: Ellipse, jævn cirkelbevægelse, skråt kast, cykloide.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#15

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer