Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e)
Hold 2017 MA/d (1d MA, 2d MA, 3d MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Eksponentialfunktionen
Titel 2 Potensfunktioner
Titel 3 2. gradspolynomier
Titel 4 Geometri og Proportionalitet
Titel 5 Deskriptiv Statistik
Titel 6 Geometri og vektorregning
Titel 7 Differentialregning
Titel 8 Funktionsundersøgelse
Titel 9 Integralregning
Titel 10 Sandsynlighed og statistik
Titel 11 Parameterkurver
Titel 12 Opgaver uden hjælpemidler
Titel 13 Funktioner af 2 variable
Titel 14 Differentialligninger
Titel 15 Vektorfunktioner 2
Titel 16 Trigonometriske funktioner
Titel 17 FF5 - Metoder i matematik
Titel 18 Lineær Regression
Titel 19 Bevisførelse
Titel 20 Rente og Annuitet
Titel 21 Forberedelsesmateriale - Differensligninger
Titel 22 repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Potensfunktioner

Potensfunktionen

Potensfunktionens forskrift
Betydning af konstanterne
Bestemmelse af a og b ved kendskab til to punkter
Potensvækst
Potensregression
Potensmodeller og fortolkninger af disse.
Logaritmeregneregler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 2. gradspolynomier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Geometri og Proportionalitet

Poportionalitet og omvendt proportionalitet
Geometri
- Areal og Omkreds af simple geometriske figurer
- Sinus, Cosinus og Tangens i vilkårlige retvinklede trekanter
- Skalering mellem ensvinklede trekanter
- inverse geometriske funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Deskriptiv Statistik

Ugrupperede Observationer
Kvartilsæt, min, maks, median, middeltal
Boksplot
Hyppighedsdiagrammer
Frekvens
Trappekurve
Prikdiagram, stolpediagram,
Grupperede observationer
Sumkurve
Histogram
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Geometri og vektorregning

Geometri
- Arealformlerne med sinus
- Sinusrelationerne
- Cosinusrelationerne

Vektorer
- Længdeformlen
- Skalarprodukt, determinant og tværvektorer
- Vinkel mellem vektorer
- Parameterfremstilling og liniens ligning
- Skæring mellem linier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Parameterkurver

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 FF5 - Metoder i matematik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Lineær Regression

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Rente og Annuitet

-Kapitalfremskrivning
-Indekstal
-Vejet indekstal
-Lån, serie-, annuitets-
-Amortationstabeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Forberedelsesmateriale - Differensligninger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer