Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dramatik B
Lærer(e)
Hold 2017 Dr/u (1u Dr, 2u Dr, 3u Dr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturalisme og den realistiske spillestil
Titel 2 Skuespilworkshop
Titel 3 Commedia dell arte forløb
Titel 4 Riget miniforløb
Titel 5 Absurd teater
Titel 6 Workshops I kreativitet
Titel 7 Forestillingsanalyse Kongens Fald
Titel 8 Det græske teater og Jaques Lecoq
Titel 9 Kamilla  Wargo og Kvinde kend din krop
Titel 10 The Crucible og Arthur Miler
Titel 11 Monolog-forløb
Titel 12 Shakespeare og det elisabethanske teater
Titel 13 Brecht og det episke teater
Titel 14 En Skærsommernatsdrøm
Titel 15 Brecht og det episke teater
Titel 16 Forløb#10

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturalisme og den realistiske spillestil

Forløb om Naturalisme, Stanislavskij og realistisk spillespil

Introduktion - genrekonventioner

Stanislavskijgrupper  - lave oplæg om centrale dele af Systemet + afprøve øvelser i relation til Stanislavskij begreberne:
koncentrationscirkler, det magiske hvis, de givne omstændigheder, stemningserindring og opgaveformulering.

Se filmklip  fra forskellige opsætninger af "Et Dukkehjem"

Holdet arbejder gruppevis om uddrag fra "Et dukkehjem" med realisation og staging af denne - visninger for hinanden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skuespilworkshop

Workshop med 2 professionelle skuespillere og undervisere: Christian Bergmann og Marc Harpsøe
Holdet arbejder med en række dramaøvelser og bliver instrueret i at gøre en karakter troværdig og give den liv på scenen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Commedia dell arte forløb

Forløb om commedia dell arte

Teaterhistorisk - genrekonventioner - øvelser - afsluttende gruppeprojekt hvor grupperne stager en på forhånd tilrettelagt dramaturgi og arbejder med arketyperne i commedia dell' arten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Riget miniforløb

Miniforløb om Riget

Indkredse genrekonventioner for den senmoderne dramatik og gyserkomedie
Introducere begrebet remediering
Analyse af udvalgte dele af 1. afsnit af Lars Von Triers "Riget"
Se Skuespilhusets opsætning af Riget
Efterbehandle med forestillingsanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Absurd teater

Arbejde med genrekonventioner indenfor det absurde teater.

Praktiske øvelser - spillestil - udtryk - fokus på stiliseret spillstil og det karikerede udtryk

Afprøve tekstuddrag fra "Vi venter på Godot"

Reading af uddrag fra "den skaldede sangerinde"

Visninger i små grupper - fokus på arrangement
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Workshops I kreativitet

KULT workshops I samarbejde med musikteaterensemblet SALTOMORTALE
Igennem 2 heldags workshops arbejder holdet med Saltomortale med udgangspunkt i forskellige improvisationsteknikker.
Holdet arbejder gruppevis om at skabe ord, musik, krop og scenebilleder til en performance som vises i slutningen af workshop 2.

Forløbet afsluttes med at holdet ser forestillingen "Koncert for Lou" på Aurehøj Gymnasium med Saltomortale.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forestillingsanalyse Kongens Fald

Se forestillingen Kongens Fald.
Herefter forestillingsanalyse (vi afprøver Jytte Wiingaards semiotiske analysemodel) + fremlæggelser.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Det græske teater og Jaques Lecoq

Det græske teater
Oprindelse
Tragedierne
Dionysosfesterne
Genrekonventioner
Aristoteles og den græske dramaturgi

Jaques Lecoqs metoder
Balance, Skub/træk og mimage

”In our way of working, we enter a text through the body. We never sit round and discuss, but adopt the mimodynamic method. “ (Lecoq, Jaques: The moving body. 2000)

Læse og indøve korsange fra hhv. Ødipus og Antigone

Vi afslutter forløbet med at se Elisa Kragerups opsætning af Ødipus/Antigone på Skuespilhuset d. 21/9.
Læse uddrag fra Ødipus + analyse af dramaturgi + dramatisk spænding.

Afsluttende gruppearbejde og opførelser: dramatisere udvalgte scener fra forskellige tragedier. Inddrage Lecoqs begreb om balance/ubalance, modstand/skub og træk og mimage
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kamilla Wargo og Kvinde kend din krop

Fra tekst til færdigt teaterprodukt.
Tekstanalyse - sekvensering - tekstbearbejdning - iscenesættelsesmetoder - valg af spillestil og dramatisk udtryk.

Dramatiseringer af selvvalgte scener fra Kvinde Kend din Krop. Arbejde med oversættelse og at omsætte teksten til engelsk med henblik på at spille dramatiseringerne på når vi kommer til Washington på studietur.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 The Crucible og Arthur Miler

Tværfagligt forløb mellem engelsk og drama

Vi arbejder med analyse og iscenesættelse af udvalgte scener fra Heksejagt.

Vi ser uddrag fra Heksejagt på Skuespilhuset (2015) og arbejder med forestillingsanalyse af den + filmatisering.

Slutteligt fremvisninger af iscenesættelser (for musikholdet) og feedback.

Materiale:
Udvalgte scener fra Heksejagt, videomateriale fra Skuespilhuset + interview med instruktør Roger Vontobel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Monolog-forløb

Vi arbejder med iscenesættelser af tekstuddrag fra den dramatiske roman "Adressaten Ubekendt"

I skal lære teksten og arbejde med at sætte krop på hver jeres tekstuddrag og udarbejde en iscenesættelse af jeres uddrag som I i afslutningen af forløbet viser for hinanden.

I iscenesættelsen skal I tage stilling til det fysiske arrangement, krop, pausering, stemme/de auditive virkemidler, dramatisk spænding og skuespillerudtryk.

Den 21/8 kl 12.00 skal I se "Adressaten Ubekendt" på Skuespilhuset.

I slutningen af uge 34/begyndelsen af uge 35 laver vi de endelige visninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Shakespeare og det elisabethanske teater

Det elisabethanske teater, genrekonventioner og Shakespeares dramaer.
(I samarbejde med engelsk)

Nogle moduler er fælles med engelsk, andre er for sig.
Vi introducerer og afslutter også forløbet fælles.

De vigtigste genrekonventioner i det Elizabethanske Teater: Sproget, scenen, skuespillerne, dramaturgien hos Shakespeare.

Tragedierne hos Shakespeare: Fælles dramaturgisk læsning af udvalgte dele af Shakespeare tragedien Hamlet

Udarbejdelse af Shakespeare-ordbog

Øvelser med relation til Shakespeare og spillestil: Whoosh med "Romeo og Julie" mm.

Analysere forskellige teaterudgaver og filmatiseringer af balkon-scenen i "Romeo og Julie" med henblik på undertekst, udtryk og spillestil.

Arbejde i mindre grupper med sekvensering, dramaturgisk analyse samt iscenesættelse af forskellige tekstuddrag fra Romeo og Julie.

Realisation - grupperne viser en opførelse af deres uddrag.

Evaluering - opsamling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Brecht og det episke teater

Genrekonventioner i forbindelse med Brechts teater
Gennemgang og refleksioner af teaterbegreber der knytter an til genren
Powerpoint
Gruppearbejde om arbejdsspørgsmål
Øvelser i relation til spillestilen
Gruppe-iscenesættelser af hhv. Leif Panudors tekst "Rundt om Selma" og "Kisten" fra Det tredje Riges frygt og elendighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 En Skærsommernatsdrøm

Holdet arbejder med iscenesættelser af små tekstbidder fra Shakespeares "En Skærsommernatsdrøm"
og orienterer sig i dramaet, dets opbygning og handling.

Vi ser forestillingen "En Skærsommernatsdrøm" på Betty Nansen og arbejder med forestillingsanalyse af forestillingen i det efterfølgende modul.

Eleverne snuser i forbindelse med forestillingsanalysen til Wilmar Sauters kommunikationsmodel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Brecht og det episke teater

Genrekonventioner i forbindelse med Brechts teater
Gennemgang og refleksioner af teaterbegreber der knytter an til genren
Powerpoint
Gruppearbejde om arbejdsspørgsmål
Øvelser i relation til spillestilen
Gruppe-iscenesættelser af hhv. Leif Panudors tekst "Rundt om Selma" og "Kisten" fra Det tredje Riges frygt og elendighed.
Forestilling: Vi ser Brecht forestillingen "Mutter Courage" på Skuespilhuset og laver en efterfølgende forestillingsanalyse
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer