Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Mediefag B
Lærer(e)
Hold 2017 Me/d (1d Me, 2d Me, 3d Me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Terminologi
Titel 2 Komedie
Titel 3 Filmproduktion
Titel 4 Dokumentar
Titel 5 Produktion dokumentar
Titel 6 Tarantino som instruktør
Titel 7 Scorsese
Titel 8 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Terminologi

I skal lære fagets terminologi og at anvende det i forbindelse med analyse og fortolkning af fiktion og fakta. Termininologien gennemgåes, som lægger op til det første teoretiske forløb og skærpe jeres analytiske sans evnen til fortolkning af film- og tvproduktioner.I præsenteres for eksempler fra de to storgenrer fiktion og fakta. Vi laver shot-to-shot øvelser og analyserer hele filmen "Nordvest" dramaturgisk. Forløbet afsluttes med en test i terminologien uden hjælpemidler.


Citater:
"The Shinning" (Indstillinger)
The Departed, Scorsese, 2006 (Dramaturgi og karakterer - anslaget+præsentationen)
Rødt Chock, 1973, Nicolas Roeg (Klipning og filmisk tid og rum- anslaget)
"The Darjeeling Ltm" (Kamera og farver - anslaget)
"Se7en" (Lys og farver - det første gerningssted)
"Kuleshov effeck" (klipning)
"Scarface" (klipning)
"A Clockwork Orange" (Lyd)
"Nordvest" (Dramaturgi)

Film:
Nordvest

Litteratur: Fokus, Per Katz og Henrik poulsen, Gyldendal (2002) kap. 1
Terminologifilm, Åbenraa Statsgymnasium (17 min)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Komedie

Forløbet beskæftiger sig med genren komedie. Der analyseres forskellige eksempler på undergenre: Dramedy, Sit-com, Mockymentary og Satire (i mindre grad). Der fokuseres på mekanismer for humoren - hvad gør det sjovt og karakteristika med de forskellige undergenre. Der analyseres hele værker, samt enkelte eksempler til næranalyse. Der arbejdes dramaturgi i forhold til både film og serier. Forløbet afsluttetes af en kort historisk tilbageblik på den fysiske komik.

Film:
The Silver Lining Playbook, Klovn, Seven Days in Hell, South Park

Litteratur:
Fokus - virkemidler og filmhistorie, Helt til Grin (16:9), Zoom - dramaturgi, Mockumentary artikel (16:9 uddrag)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Filmproduktion

I forløbet produceres der film i processen tre faser: præproduktion, optagelse og redigering. Forløbet afsluttes af en fællesevaluering af filmene. Der produceres frit, på baggrund af det teoretiske forløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dokumentar

Forløbet beskæftiger sig med dokumentarfilm og serier. Der fokuseres på dokumentaren som: autoritativ, observerede og dramatiseret, samt perspektiveret til den poetiske dokumentar. Under dette studeres også formatet True Crime med udgangspunkt i "The Jinx".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Produktion dokumentar

I forløbet skal holdet producere en dokumentarfilm i grupper. Der arbejdes i de tre faser: præproduktion, filmoptagelse og redigering. Afslutningsvis evalueres filmene med hele holdet.

Vi arbejder med de faglige mål for praksis i faget.

Fra læreplanen for mediefag B:
Praksis
– anvende optage­ og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret
– planlægge og gennemføre en produktion i grupper¿– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser¿
– redegøre for faserne i arbejdet med en produktion
– udarbejde synopsis og storyboard og manuskript
– anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta­ og fiktionsproduktioner
– anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta­ og fiktionsprogrammer
– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe – forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Eksamensproduktion

Vi arbejder med de faglige mål for praksis i faget.

Fra læreplanen for mediefag B:
Praksis
– anvende optage­ og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret
– planlægge og gennemføre en produktion i grupper¿– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser¿
– redegøre for faserne i arbejdet med en produktion
– udarbejde synopsis og storyboard og manuskript
– anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta­ og fiktionsproduktioner
– anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta­ og fiktionsprogrammer
– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe – forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer