Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Musik A
Lærer(e)
Hold 2017 MU/c (1c MU, 2c MU, 3c MU)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basis musikteori 1
Titel 2 Julekoncert
Titel 3 Basis musikteori 2
Titel 4 Groove
Titel 5 Sammenspil
Titel 6 The Day Before Tomorrow
Titel 7 Intervaller og akkorder
Titel 8 Praktisk Korforløb
Titel 9 Folkemusik - miniforløb
Titel 10 Musikhyttetur, sammenspil og kor
Titel 11 Analyse: Harmonik, melodik og groove
Titel 12 Workshop + koncert med Den Danske Strygekvartet
Titel 13 FF3 i samarbejde med engelsk om The Beatles
Titel 14 Workshops I kreativitet
Titel 15 Julekoncert øvning til
Titel 16 Korlægning
Titel 17 Forberedelse til Irlandsturen sammenspil + kor
Titel 18 Harmonikforløb
Titel 19 Sammenspilsforløb med analyse og korarrangement

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basis musikteori 1

Elementærmusikteori: rytmer, pauser, notering, noder og treklange.
Forløbet fortsætter efter afvikling af julekoncerten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Julekoncert

Øvning - sang - intonation - sammenspil - at synge i kor og holde sin stemme og arbejde med klang og frasering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Groove

Sideløbende med nodelære, intervaller og skalaer arbejder holdet med et forløb om Groove.
Vi hhv. analyserer og afprøver forskellige grooves i praksis og arbejder med begreber der knytter an til grooveanalysen.

Materiale: Om Grooveanalyse fra Rockbogen.

Forløbet afsluttes med en prøve.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sammenspil

I forlængelse af vores groove-sammenspil øver holdet gruppevis et sammenspilsnummer som vi optræder i musikmodulet mandag d. 5/2.

Grupper a 4.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Projektarbejde
  • Formidling
  • Almene (tværfaglige)
  • Overskue og strukturere
  • Personlige
  • Kreativitet
  • Sociale
  • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 The Day Before Tomorrow

Sammenspil, voicing og rotationsforløb i grupper a 4-5 hvor alle arbejder med det samme nummer.
Grupperne udfærdiger et 3 stemmigt vokaltarrangement og voicer stemmerne. Grupperne lægger instrumenter på, øver sammenspil og indarbejder variation i de forskellige formled.
Forløbet afsluttes med en koncert for klassen hvor produktet præsenteres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Intervaller og akkorder

I forløbet fokuseres på Intervaller (store, små, forstørrede og formindskede) op til en none + akkordgenkendelse
(omvendinger, 7, mol 7, mol 7b5, dim, maj 7, sus2 sus4, )
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Praktisk Korforløb

Holdet arbejder med præcision, klang, dynamik, balance, rytmeforståelse i 4 stemmige korsatser som forberedelse til forårskoncerten. Der arbejdes med 2 forskellige genrekonventioner indenfor kortradition: sydafrikansk korsound og korlyd i en 3-stemmig homofon popsats med 4 sangsolister.


Satserne øves igennem hele forløbet og produktet præsenteres til forårskoncerten d. 9. maj.
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Folkemusik - miniforløb

Miniforløb om folkemusik.
Gruppen Elmsøe og Hoffmann (som er pladeaktuelle)  holder oplæg for musikeleverne om folkemusiktraditionen i Danmark, og genrekonventioner indenfor folkemusiktraditionen.
De introducerer eleverne for forskellig folkemusik, laver en korsats og en dans med eleverne og spiller efterfølgende koncert for eleverne.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Musikhyttetur, sammenspil og kor

Musikhyttetur
Korøvning og sammenspil i mindre grupper med afsluttende koncert for alle klasser på Nørre G.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Analyse: Harmonik, melodik og groove

3 moduler med hver af disciplinerne harmonisk analyse, melodisk analyse og grooveanalyse frem mod FF3 forløbet om Beatles.

Forløbet indledes med harmonisk analyse:
Funktionsanalyse - de 6 hovedfunktioner i hhv. dur og mol (repetition fra 1g)
Dominantseptim og ufuldkommen bidominant
Bidominanter
Tonal kadence
Molskalaen og dens variationer
Pentatone skalaer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Workshop + koncert med Den Danske Strygekvartet

KULT Workshop på Sankt Annæ gymnasium med Den Danske Strygekvartet + koncert i Konservatoriets Festsal lørdag d. 15/9.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 FF3 i samarbejde med engelsk om The Beatles

FF3 forløb om Beatles i samarbejde med engelsk.
Skriftlig opgaveaflevering, Gruppefremlæggelser + sammenspil
Hereftermundtlig feedback I grupperne.
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Workshops I kreativitet

KULT workshops I samarbejde med musikteaterensemblet SALTOMORTALE
Igennem 2 heldags workshops arbejder holdet med Saltomortale med udgangspunkt i forskellige improvisationsteknikker.
Holdet arbejder gruppevis om at skabe ord, musik, krop og scenebilleder til en performance som vises i slutningen af workshop 2.

Forløbet afsluttes med at holdet ser forestillingen "Koncert for Lou" på Aurehøj Gymnasium med Saltomortale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Julekoncert øvning til

Korøvning af julekoncertrepertoire + sammenspil
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Korlægning

Introduktion af flere korlægningsteknikker: treklangsmedstemmer + melodirytmefordobling + svarkor
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Forberedelse til Irlandsturen sammenspil + kor

Sammenspil i mindre grupper + et kor fællesnummer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Harmonikforløb

Forløb om harmonik baseret på små elevoplæg og en afsluttende prøve.
Modalharmonik
Skuffende opløsning/kadencer
Introduktion til Bluesharmonik
Kvartkvint og kvartsekstforudhold
Trinanalyse
Molsubdominant
Dominantkæder
Dur/molskalaer/bluesskala
Kirketonearter
Ufuldkommen dominant & ufuldkomne bidominanter
II V I vending, vamp  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Sammenspilsforløb med analyse og korarrangement

Sammenspilsforløb efterår 2019


Vi arbejder med latinnummeret ”Undantag” af Bo Kaspers Orkester som omdrejningspunkt for forløbet.
Forløbet kører hen over 3 uger.
Til forløbet knytter der sig også en analyseopgave tilsvarende kravene i M1 og et 3 stemmigt korarrangement af vers og omkvædet. Holdet arbejder i en fast gruppe under hele projektet

Produktkrav:
1) Alle udarbejder et 3-stemmigt korarrangement for SAT i primus af ”Undantag” af vers, omkvæd og C stykke.

2) Grupperne udarbejde et sammenspilsprodukt som  vises for klassen til en klassekoncert i slutningen af forløbet. I sammenspilsnummeret indgår 3 stemmigt kor som minimum i omkvædet, klaver, mindst 2 percussioninstrumenter, bas, trommer og evt. et blæserinstrument og trommer.
Groovet og evt. blæserstemmen skal være nedskrevet / skitseret.  I nummeret skal der indarbejdes et uventet element.  

3) En analyse af ”Undantag” som afleveres som en gruppeaflevering svarende til kravene i en M1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer