Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/b (1b id, 2b id, 3b id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Badminton
Titel 2 Opvarmning
Titel 3 Dans og kropsbasis
Titel 4 Basketball
Titel 5 Idrætsdag
Titel 6 Performance
Titel 7 Håndbold
Titel 8 Crossfit
Titel 9 Ultimate og træningsprojekt
Titel 10 Badminton upgrade
Titel 11 Dans

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Badminton

Badminton – Læringsmål og pensum

Faglige mål:
Eleverne vil efter forløbet blive vurderet i deres færdigheder indenfor:

GREB
Korrekt greb i forhånd og baghånd.

SLAG
Alle slag (undtagen clear og smash) laves i både forhånd og baghånd.
- TAPSLAG: Tapslag er et stejlt nedadgående slag fra den forreste del af banen.
- NETDROP: Net drop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet.
- FORHÅNDSCLEAR: Clear er et overhåndsslag, som i sin optimale form slås fra egen bagbane til modstanderens bagbane.
o For et korrekt forhåndsclear lægges der vægt på greb og underarmsrotation.
- DROP: Et drop er et nedadgående slag, som slås fra bagbanen af egen banehalvdel til forreste del af modstanderens bane.
- FORHÅNDSSMASH: Smash er et nedadgående slag, som kan slås fra stort set alle positioner på banen.
- LOP: Lop er et slag der løftes fra forrest på egen banehalvdel op over modstanderen til bagbanen.
- SERV
o Lang underhåndsserv
o Kort baghåndsserv

BEVÆGELSESMØNSTRE PÅ BANEN
Fokus på at komme tilbage til spilcentrum

Der spilles som udgangspunkt kun singlespil gennem hele forløbet.

TAKTIK
- Presse modstander i variation af slag, så modstanderen skal bevæge sig mest mulig rundt på banen.
REGELFORSTÅELSE
- Kendskab til de basale regler som er forklaret i dokumentet ”Badminton simple regler”

Pensum:
2 siders kort regelforklaring. ”Badminton simpel regler”
Videoklip af slag
- Greb i forhånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=2m18s (2.18-4.44)
- Greb i baghånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=7m24s (7.24-11.00)
- Tap: https://www.youtube.com/watch?v=e826uzJ7gYg
- Netdrop: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5zO0T9jgk
- Forehand Clear: https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y
- Drop: https://www.youtube.com/watch?v=h01NGQRW_IY
- Smash: https://www.youtube.com/watch?v=8QlW8_PdYbw
- Lop: https://www.youtube.com/watch?v=PsiWxdTgXaM
- Lang forhåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8
- Kort baghåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus  
- Benarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=_2piF9P-ULI

Evaluering:
Forløbet vil bliver afsluttet med en forløbsprøve, der tager udgangspunkt i de faglige mål, som er nævnt ovenfor. Udformningen vil være tekniske øvelser som har indgået i forløbet efterfulgt af det færdige spil.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dans og kropsbasis

5 lektioner med forskellige dans.
Folkedans
Afrikansk dans
Jive / East coast swing
Bachata

+ 2 lektioner Lancers senere på året

Desuden har forløbet indeholdt acroyoga og basale gymnastiske øvelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Basketball

Formål (faglige mål):
Eleverne skal forstå og agere efter spillets grundlæggende regler og tilegne sig de aspekter af spillets tekniske og taktiske elementer, der gennemgås.
Tekniske færdigheder, eleverne skal tilegne sig: skudteknik; lay-up-teknik; teknik i afleveringer, driblinger, individuelt forsvar og rebound. Herudover de vigtigste footwork-fundamentals: triple threat position, pivotering og jump stop.
Taktiske elementer, der gennemgås og tilegnes: cut-løb, personlig opdækning, ”give ’n’ go” og fastbreak.

Evaluering:
Forløbet vil bliver afsluttet med en forløbsprøve, der tager udgangspunkt i de faglige mål, som er nævnt ovenfor. Udformningen vil være tekniske øvelser som har indgået i forløbet efterfulgt af det færdige spil.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Idrætsdag

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Performance

Faglige mål for hele forløbet:
• At lære at komponere nye bevægelser
• At kunne tilegne sig andres bevægelser
• At opøve kropsbevidsthed
• At samarbejde
• At tilegne sig forskellige bevægelseskvaliteter
• At opnå forståelse for musisk og bevægelsesmæssigt samspil
• At komme ud over rampen/bryde grænser mht. kropslighed
• At vise et produkt, her en performance
• At undersøge forskellige kropslige stereotyper fx i forhold til køn
Evaluering:
Elevernes performance bliver filmet og de viser dansen for klassen
Drejebog

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Håndbold

Faglige mål:
Eleverne skal gennem den praktiske undervisning:

1. Kunne beherske basale tekniske og taktiske færdigheder i håndbold. - Med teknik menes der afleveringer, driblinger og skud.

2. Kende til basale boldbegreber (bredde/dybde, temposkift, forsvar/angreb, spilbarhed, verbal og non-verbal kommunikation, zone-forsvar, mand til mand forsvar) og kunne omforme disse basale boldspilsfærdigheder til det færdige håndboldspil.

3. Udføre følgende tekniske elementer
a. Presspil / stempelbevægelser, fx at kunne modtage bolden i fart
b. Placering på banen i både angreb og forsvar
c. Forsvarsteknik: takling på skudarm og hofte, føddernes position og viden og lovlige taklinger
d. Finter og temposkift i angrebsspillet
e. Kryds i angrebsspillet

4. Beherske en viden om håndboldspillets regler

5. Kunne anvende nedenstående teoretisk begreber:
a. Opgavekohæsion og social kohæsion
b. Teamstruktur, teammiljø og teamprocesser.
c. Gruppens udvikling
d. Arousal


Materiale:
Håndholdregler
Videoklip af øvelser og spil

Evaluering:
Løbende evaluering
Afsluttende evaluering i form af en forløbsprøve med drejebog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Crossfit

Faglige mål:
Eleverne skal introduceres til funktionel træning. De skal have kendskab til fire grundlæggende bevægemønstre: Det knædominante bevægemønster, det hoftedominante bevægemønster, træk og pres. De skal kunne genkende bevægemønstrene i de funktionelle øvelser og udføre bevægemønstrene teknisk korrekt.

Eleverne skal have kendskab til
- enkelte intervalprincipper
- principperne som crossfit bygger på
o Udholdenhed (kredsløb)
o Udholdenhed (styrke),
o Hastighed
o Balance
o Smidighed
o Styrke
o Koordination
o Præcision
o Behændighed (være i stand til at bevæge sig let, smidigt og ubesværet)
- og slutteligt skal eleverne sammensætte en alsidig WOD, som gennemføres med holdet.

Derudover skal eleverne opnå basal viden om forskellige typer af styrketræning. Hvad der kendetegner
- Udholdenhed (intervaller/WOD)
- Muskelstyrke og muskelvækst
- Eksplosiv styrke
- Spændstighed/plyometrisk

Følgende faglige mål fra læreplanen vil blive berørt i forløbet:
- Eleverne skal beherske idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser.
- Eleverne skal udvikle kropsbevidsthed.
- Eleverne skal kunne redegøre for centrale begreber inden for styrketræning
- Eleverne skal kunne udforme og udføre et grundtræningsprogrammer i form af en WOD
Følgende områder inden for kernestoffet vil blive berørt i forløbet:
- Grundlæggende principper for træning
- Basale natur- og sundhedsvidenskabelige begreber om træning.
- Kunne udføre fysiske tests af kroppens styrke
Særligt fokus på
- Basalt kenskab til de forskellige elementer indenfor styrke- og grundtræning

Evaluering:
Eleverne skal som afslutning på forløbet sammensætte en drejebog og udføre den som en slags prøveeksamen
Eleverne vil blive evalueret på
- Opbygning af drejbogen
- Valg af øvelser
- Deres udarbejdelse af egen WOD.
- I hvor høj grad teknikken udføres korrekt
- Intensitet og belastning.
- Desuden hvordan de anvender teorien til at begrunde opbygningen af WOD’en,

Materiale
- Links til Crossfit Copenhagen bloggen
- Muskelsammentrækning  https://www.youtube.com/watch?v=ousflrOzQHc
- Om sener https://www.youtube.com/watch?v=hdes6W76OOw

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Ultimate og træningsprojekt

ULTIMAT
Faglige mål:

Formålet med ultimateforløbet er en grundlæggende indføring i de vigtigste bestanddele af ultimate. Først skal de basale kaste- og gribeteknikker læres, og i de følgende lektioner bygges ovenpå, hvor både forsvars- og angrebsmuligheder øves. Overblik, præcision og spilbarhed er nøgleord i ultimate. Til sidst i forløbet arbejdes også med nogle taktiske muligheder.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de gennemgåede elementer og selvfølgelig evnen til at kunne deltage i det færdige spil.

HVAD SKAL JEG KUNNE?
-   Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
-  Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
-  Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
-  Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
-  Taktisk kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
-  Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
-  Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler”
-  Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
-  Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering

Forløbet afsluttes med at eleverne laver en drejebog i afprøver i det sidste modul.
Forløbet i ultimate foregår sideløbende med træningsprojektet

TRÆNINGSPROJEKTET
- Eleverne skal - individuelt eller i grupper - udforme og gennemføre et fysisk træningsprogram af konditionsgivende karakter af ca. 8 ugers varighed.
- Konditionen testes ved en bip-test, distance-løbetest(Nørre G løbet) og en submaksimal test før og efter forløbet.
- Det er et mål at forbedre konditionen.
- Eleverne stifter bekendtskab med forskellige praktiske tilgange til konditionsgivende træning, herunder intervalløb, kontinuerligt løb, boldspil og crossfit.
- Med udgangspunkt i det givne konditionsniveau skal eleverne - individuelt eller i mindre grupper - og under lærervejledning, udfærdige et træningsprogram der skal udføres i idrætstimerne samt derudover 1-2 gange pr. uge (=hjemmearbejde).
- I træningsforløbet skal eleven føre træningsdagbog, der dels beskriver træningsmængde, dels objektiv og subjektiv belastning.
- På basis af det praktiske træningsforløb og under inddragelse af teori, skal eleverne udfærdige en rapport som forholder sig til teorien set i sammenhæng med deres opnåede fysiske niveau.
Evaluering:
Eleverne skal i rapporten kunne evaluere på testresultater og kunne diskutere de forskellige tests.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Badminton upgrade

Da enkelte elever ikke havde badminton i 1g har vi lavet et kort opsamlingsforløb til de udalget elever.
2/3 af klassen har idræt på B-niveau.
Derfor har dette badminton forløb kun været for eleverne som kun har idræt på c-niveau. 8 elever.

Eleverne vil efter forløbet blive vurderet i deres færdigheder indenfor:

GREB
Korrekt greb i forhånd og baghånd.

SLAG
Alle slag (undtagen clear og smash) laves i både forhånd og baghånd.
- TAPSLAG: Tapslag er et stejlt nedadgående slag fra den forreste del af banen.
- NETDROP: Net drop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet.
- FORHÅNDSCLEAR: Clear er et overhåndsslag, som i sin optimale form slås fra egen bagbane til modstanderens bagbane.
o For et korrekt forhåndsclear lægges der vægt på greb og underarmsrotation.
- DROP: Et drop er et nedadgående slag, som slås fra bagbanen af egen banehalvdel til forreste del af modstanderens bane.
- FORHÅNDSSMASH: Smash er et nedadgående slag, som kan slås fra stort set alle positioner på banen.
- LOP: Lop er et slag der løftes fra forrest på egen banehalvdel op over modstanderen til bagbanen.
- SERV
o Lang underhåndsserv
o Kort baghåndsserv

BEVÆGELSESMØNSTRE PÅ BANEN
Fokus på at komme tilbage til spilcentrum

Der spilles som udgangspunkt kun singlespil gennem hele forløbet.

TAKTIK
- Presse modstander i variation af slag, så modstanderen skal bevæge sig mest mulig rundt på banen.
REGELFORSTÅELSE
- Kendskab til de basale regler som er forklaret i dokumentet ”Badminton simple regler”

Pensum:
2 siders kort regelforklaring. ”Badminton simpel regler”
Videoklip af slag
- Greb i forhånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=2m18s (2.18-4.44)
- Greb i baghånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=7m24s (7.24-11.00)
- Tap: https://www.youtube.com/watch?v=e826uzJ7gYg
- Netdrop: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5zO0T9jgk
- Forehand Clear: https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y
- Drop: https://www.youtube.com/watch?v=h01NGQRW_IY
- Smash: https://www.youtube.com/watch?v=8QlW8_PdYbw
- Lop: https://www.youtube.com/watch?v=PsiWxdTgXaM
- Lang forhåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8
- Kort baghåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus  
- Benarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=_2piF9P-ULI

Evaluering:
Forløbet vil bliver afsluttet med en forløbsprøve, der tager udgangspunkt i de faglige mål, som er nævnt ovenfor. Udformningen vil være tekniske øvelser som har indgået i forløbet efterfulgt af det færdige spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Dans

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer