Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/t (1t id, 2t id, 3t id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basketball
Titel 2 badminton
Titel 3 Kropsbasis, performance samt musik og bevægelse
Titel 4 Badminton
Titel 5 crossfit
Titel 6 Pardans
Titel 7 Studietur
Titel 8 Ultimate
Titel 9 Floorball og træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basketball

I basketball forløbet har vi arbejdet med både tekniske og taktiske færdigheder.

Tekniske færdigheder:
Driblinger
Afleveringer
Skud mod kurv
Lay-up
Finter
Taktiske færdigheder:
Sammenspil uden kurv
Spil med zoneopdækning
Spil med personlig opdækning

Opgave:
I skal i jeres grupper konstruere trænings-øvelser, der viser både tekniske og taktiske færdigheder.
Det skal være 1 øvelse til træning af tekniske færdigheder og 1 øvelse til træning af taktiske detaljer.
Øvelserne skal trænes igennem i grupperne og vises mandag d. 18. december.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Badminton

Eleverne gennemgår følgende:
Lang og kort serv
Det korte spil (drop og netlop)
Clear
Bevægelsesmønster på banen.
Desuden bruger eleverne ovenstående i kamp.
Eleverne introduceres til video-retning af sig selv i grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 crossfit

Indhold:Eleverne introduceres til crossfit i et tæt teori-praktik koblet forløb. I teori fokus på basal teori om styrketræning og konditionstræning. Praktisk fokus på teknik og bevægelsesmønstre. Eleverne skal lære at lave og udføre forskellige WOD´s.
I forløbet indgår en aflevering, hvor elevernes selv laver en WOD (i grupper). Heri indgår:
- Hvilke øvelser og hvilke muskelgrupper disse træner.
- korrekt teknik
- hvilken opbygning (WOD)
- Primært fokus/træningsform
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Pardans

Vi skal arbejde med 3 forskellige danse, hvor man danser i par.
De tre danse er salsa, vals og le lanciers

Der vil blive lagt vægt på grundbevægelser og rytmeforståelse. Salsa og le lanciers er i 4/4, mens vals er i 3/4. Desuden arbejdes med forskellige variationer i salsa og vals, samt at eleverne selv kan sammensætte disse til en lille koreografi.

Teorien i dette forløb vil være baggrundsviden om de tre danses oprindelse, samt teori om dansenes udtryk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Studietur

Studietur på Korsika.
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Ultimate

ULTIMAT
Faglige mål:

Formålet med ultimateforløbet er en grundlæggende indføring i de vigtigste bestanddele af ultimate. Først skal de basale kaste- og gribeteknikker læres, og i de følgende lektioner bygges ovenpå, hvor både forsvars- og angrebsmuligheder øves. Overblik, præcision og spilbarhed er nøgleord i ultimate. Til sidst i forløbet arbejdes også med nogle taktiske muligheder.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de gennemgåede elementer og selvfølgelig evnen til at kunne deltage i det færdige spil.

HVAD SKAL JEG KUNNE?
-   Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
-  Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
-  Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
-  Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
-  Taktisk kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
-  Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
-  Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler”
-  Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
-  Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering

Forløbet afsluttes med at eleverne laver en drejebog i afprøver i det sidste modul.
Forløbet i ultimate foregår sideløbende med træningsprojektet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Floorball og træningsprojekt

Faglige mål:
Eleverne skal tilegne sig tekniske færdigheder som afleveringer, tæmninger, driblinger og skud (trækskud). De skal ligeledes kende til forsvarsprincipper og angrebsprincipper; herunder arbejde med diagonaler. De skal ligeledes have viden om basal fysiologi i forhold til floorball; herunder spørgsmålet "hvilke arbejdskrav stilles der til en floorballspiller?"

TRÆNINGSPROJEKTET
- Eleverne skal - individuelt eller i grupper - udforme og gennemføre et fysisk træningsprogram af konditionsgivende karakter af ca. 8 ugers varighed.
- Konditionen testes ved en bip-test, distance-løbetest(Nørre G løbet) og en submaksimal test før og efter forløbet.
- Det er et mål at forbedre konditionen.
- Eleverne stifter bekendtskab med forskellige praktiske tilgange til konditionsgivende træning, herunder intervalløb, kontinuerligt løb, boldspil og crossfit.
- Med udgangspunkt i det givne konditionsniveau skal eleverne - individuelt eller i mindre grupper - og under lærervejledning, udfærdige et træningsprogram der skal udføres i idrætstimerne samt derudover 1-2 gange pr. uge (=hjemmearbejde).
- I træningsforløbet skal eleven føre træningsdagbog, der dels beskriver træningsmængde, dels objektiv og subjektiv belastning.
- På basis af det praktiske træningsforløb og under inddragelse af teori, skal eleverne udfærdige en rapport som forholder sig til teorien set i sammenhæng med deres opnåede fysiske niveau.
Evaluering:
Eleverne skal i rapporten kunne evaluere på testresultater og kunne diskutere de forskellige tests.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer