Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/u (1u id, 2u id, 3u id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basketball
Titel 2 Badminton
Titel 3 Samværsdans og opvarmningsprogrammer
Titel 4 Træning til idrætsdag
Titel 5 Samværsdans og opvarmningprogrammer 02
Titel 6 Grundtræning og CrossFit
Titel 7 Performance
Titel 8 Volleyball
Titel 9 Træningsprojekt og floorball
Titel 10 Afrobeat og tango 01
Titel 11 Les lanciers
Titel 12 Tango 02
Titel 13 Badminton og yoga

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basketball

Færdighedsomåde: Boldspil
Basketball

Faglige mål
I dette basketballforløb arbejder eleverne med at opnå en god fysisk kapacitet og spilforståelse. Derudover tilegner de sig centrale begreber indenfor basketball. Eleverne opnår både teoretisk og praksis forståelse for basketball ved
* at opnå viden om spillets grundlæggende regler
* at tilegne sig (både teoretisk og i praksis) forskellige aspekter af spillets tekniske og taktiske elementer.
* at opøve refleksion over egen og andres roller i et team-samarbejde, som basket er
* at opøve kropsbevidshed
Eleverne spiller desuden basketball i specifikke roller (børn, pensionister m.m.), da holdet har drama B som fag. Herved åbnes for en større forståelse for sammenhæng mellem mentalitet, fysisk udvikling samt livsstil og fysisk kapacitet.

Kernestoffet er:
* basketball som en aktivitet, der fremmer den fysiske kapacitet, kropsbeherskelse og boldbeherskelse samt  fokuserer på samarbejde og etik

Eleverne vil arbejde med i praksis at tilegne sig følgende tekniske færdigheder: chess-pass, lay-up, driblinger, individuelt forsvar og rebound. Herudover de vigtigste footwork-fundamentals: triple threat position, pivotering og jump stop.

Taktiske elementer, der gennemgås og tilegnes: personlig opdækning og triple threat.

Evaluering:
I undervisningen gives eleverne formativ feedback gennem dialog. Eleverne skal svare på sprøgsmål. Derudover skal eleverne undervise og coache hinanden i udvalgte elementer i 3.mands grupper. Det filmes og evalueres på basis af de faglige mål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

Færdighedsområde: klassiske og nye idrætter
Badminton

Faglige mål:
Eleverne arbejder med badminton og træner hermed den fysisk kapacitet. Desuden træner eleverne redegørelse for centrale begreber inden for badminton (se nedenfor) sammen med en træning af beherskelse af færdigheder indenfor badminton (slagteknik, placering på banen m.m.). Gennem praksisøvelser opnår eleverne en øget kropsbevidsthed og i samspil en forståelse for egne og andres roller i samarbejdsrelationer. Eleverne underviser hinanden i diverse øvelser og anvender herved faglig viden, kundskaber og færdigheder indenfor badminton.

Kernestoffet er:
* praksisøvelser og spil der fremmer den fysiske kapacitet, kropsbeherskelse og ketcher/boldbeherskelse
* aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
* grundlæggende principper for træning med fokus på opvarmning
* diverse filmklip, der bidrager til elevernes forståelse af slag og spil samt makkerspil og placering på banen

Teknisk trænes:
Lang serv:  https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
Kort serv: https://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus
Netspil: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5zO0T9jgk

Forhånds clear: https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y og https://www.youtube.com/watch?v=mPUo_63YglM
Baghånds clear: https://www.youtube.com/watch?v=lE4Yk-AotUM

Smash: https://www.youtube.com/watch?v=vbpC5PiAATw
Drop bold: https://www.youtube.com/watch?v=WtWw-GNpr4E

Evaluering
Eleverne evalueres ud fra deres daglige arbejde med bevægelserne, spil samt der fremlæggelser af stoffet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Samværsdans og opvarmningsprogrammer

Færdighedsomåde: Musik og bevægelse
Samværsdans

Holdet arbejder med samværsdans. Der trænes Les Lanciers i 3 moduler. Derefter danses eksempler på forskellige former for samværsdans.
Troika (med Balalajka musik), der viser det kraftfulde fra den russiske danse tradition.
Merengue fra den Dominikanske Republik, der viser den sensuelle pardans med partnerskift.
Derudover eksempler på dans fra det afrikanske kontinent, hvor det flekterede og kraftulde er i fokus. Dansen kan være et eksempel på en krigsdans.

Faglige mål
Eleverne arbejder med at udvise deres kropsbevidsthed, rytmiske sans samt udvides af deres bevægelsesmønster ved at tilegne sig fremmede bevægelser og trin.
Desuden præsenteres de for fremmeartet musik.

Opvarmningsprogrammer udformes og vises ud fra undervisningen i eleverne grundforløb. Programmerne afleveres skriftligt ig de øvrige på holdet undervises og opvarmes.

Evaluering
Eleverne evalueres ud fra deres praktiske evner i dans, der udformning og visning af opvarmningsprogrammer.

Forløbet fortsætter i begyndelsen af 2g, da vi ikke blve færdige
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Træning til idrætsdag

Der trænes til den kommende idrætsdag 7/9-18.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Samværsdans og opvarmningprogrammer 02

Færdighedsomåde: Musik og bevægelse
Samværsdans

Holdet genopfrisker samværsdans fra foråret.
Troika (med Balalajka musik), der viser det kraftfulde fra den russiske danse tradition.
Merengue fra den Dominikanske Republik, der viser den sensuelle pardans med partnerskift.
Derudover eksempler på dans fra det afrikanske kontinent, hvor det flekterede og kraftulde er i fokus. Dansen kan være et eksempel på en krigsdans.
Derudover elevstyret jive

Faglige mål
Eleverne arbejder med at udvise deres kropsbevidsthed, rytmiske sans samt udvides af deres bevægelsesmønster ved at tilegne sig fremmede bevægelser og trin.
Desuden præsenteres de for fremmeartet musik.

Der vises et opvarmningsprogram fra foråret.

Evaluering
Eleverne evalueres ud fra deres praktiske evner i dans, der udformning og visning af opvarmningsprogrammer.

Forløbet fortsætter i begyndelsen af 2g, da vi ikke blve færdige
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Grundtræning og CrossFit

Færdighedsomåde: Klassiske og nye idrætter
Grundtræning og CrossFit

Faglige mål og kernestof:
Grundtrænings forløbet skal give eleverne mulighed for øget kropsbevidsthed samt faglig viden om idrætsfysiologi, træning og sundhed. Der arbejdes med centrale begreber og ergonomiske færdigheder, så eleverne lærer hvorledes de kan træne korrekt med udgangspunkt i deres egen træningstilstand. Derudover søges begrebet "træning" at blive udvidet bl.a. ved at arbejde både aerobe og anaerobe træningsformer, samt balance og bevægeligheds træning. Under forløbet udarbejder eleverne i gruppe et grundtræningsprojekt med inddragelse af bl.a. principper, viden samt øvelser indenfor crossfit. Forløbet sal gerne munde ud i at eleverne motiveres til at træne.

Eleverne evalueres undervejs i forløbet, samt ved fremvisningen af grundtræningsprogram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Performance

Færdighedsomåde: Musik og bevægelse
Performance

Performance - Hvordan kommer man videre fra teater til performance eller dans?

Jeres gruppes scene fra ”koncert med Lou” skal danne skelet om den performance/dans I skal koreografere. Når I er færdige med produktionen, behøver man ikke at kunne genkende hverken historien eller handlingen, men værket I har skabt skal kunne røre publikum.

Ud fra Labans bevægelseslære, jeres kreative ideer og kritiske blik følges det oplægget: Fra teater til performance.
Eleverne afprøver størstedelen af Labans efforts og fokuserer og udvælger de mest relevante, der indarbejdes i der performance.

Faglige mål:
Eleverne arbejder fysisk og med alsidige bevægelser, øger deres kropsbevidsthed og træner samarbejdet i rollefordelingen i deres performance. Desuden opøves evnen til at kende egne og andres kropslige resourcer i samspillet og solo-bevægelser. Med anvendelsen af Labans bevægelsesteori trænes evne til at nytænke bevægelser.

Kernestof: Eleverne arbejder fysisk, øger kropsbeherskelse og samarbejder. Derudover evaluerer eleverne hinandens  perfomance. Produkterne filmes og anvendes som analyseredskab mht. æstetisk og udtryk - "viser vores perfomance det, der ønskes?" af produkterne under tilblivelses-processen.

Evaluering: Hver gruppe viser deres performance for hele klassen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Volleyball

Færdighedsomåde: Boldspil
Volleyball

Faglige mål:
Eleverne med at opnå en god fysisk kapacitet, spilforståelse og forbedrer der volleyballteknik. Derudover tilegner de sig centrale begreber indenfor volley. Eleverne opnår både teoretisk og praksis forståelse for volley inderfor følgende punkter:
* Spillet som helhed (bane antal spillere, roller, regler)
* Teknisk udførelse af fingerslag, baggerslag, underhåndsserv, servemodtagning og smash
* Taktisk forståelse for placering på banen
* Vigtigheden af kommunikation på banen spillerne imellem

Kernestoffet er:
* volleyball som en aktivitet, der fremmer den fysiske kapacitet, kropsbeherskelse og boldbeherskelse samt fokuserer på samarbejde og etik

Eleverne vil arbejde med i praksis at tilegne sig følgende tekniske færdigheder: fingerslag, baggerslag, underhåndsserv, servemodtagning og smash

Evaluering:
I undervisningen gives eleverne formativ feedback gennem dialog. Derudover skal eleverne undervise og coache hinanden i udvalgte elementer i grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Træningsprojekt og floorball

Floorball
Formålet er at eleverne lærer floorball at kende og spille. Eleverne indføres i spilletsregler, banen størrelse, greb, salg, angrebs- og forsvarsteknik gennem forevisninger, afprøvninger, øvelser samt spil.

Der er arbejdet med:
- greb
- aflevering/trækskud (dybt tyngdepunkt, spredte ben og bøjning i hoften, overkrop fremoverbøjet)
- dribling
- håndledsskud (hurtigt ”svirp” med håndleddet, idet bold og stav får kontakt)
- boldtilvænning (med og uden afslutning)
- overblik og boldbeskyttelse
- tæmning
- opstilling på banen (2-1-2, 2-2-1)

Regler

Evaluering: eleverne evalueres løbende i deres tilegnelse af teknisk og taktiske færdigheder, samt deres forståelse af selve spillet, slap m.m.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Afrobeat og tango 01

Afrobeat
Eleverne tilegner sig eksempler og principper i afrobeat. Essensen af afrobeat fra rødder i 1960'erne og Nigeria og som et udtryk for oprør mod korruption og ønsket om at bevare det afrikanske befolknings identitet vises som et aggressivt, energisk og groundende udtryk i dansens energi og trin. Eleverne præsenteres for diverse afrobeattrin og skal derefter selv koreografere afrobeat i grupper. Eleverne udvikler deres dans med fokus på at få afrobeat-udtrykket gennem deres dans. Kommunikation til egen dansegruppe samt publikum er i fokus. Rudolf Labans bevægelsesteori ligger til grund for den feedback, eleverne arbejder ud fra.

Evaluering
Eleverne evalueres løbende i modulerne ud fra teknik, kommunikation, kreativitet, evne til at koreografere deres dans (der filmes hver gang) og deres forståelse af, tilegnelse og brug af den formative feedback de får.'

Argentinsk tango
Tango er en pardans, som skaber et rum hvor den gensidige forståelse mellem to mennesker kan finde sit fælles udtryk. Det er et samarbejde, hvor rollerne og reglerne på en måde er givet, men resultatet afhænger af dansernes individuelle kunnen, villen og kreativitet.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Les lanciers

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Badminton og yoga

Forløbet må desværre aflyses pga. corona epidemien. Desuden har eleverne arbejdet med det undervisningsforløb som læreplanen foreskriver.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer