Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/w (1w id, 2w id, 3w id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basketball
Titel 2 Badminton
Titel 3 Kropumulig?
Titel 4 Crossfit
Titel 5 Pardans salsa, swing og jive
Titel 6 Volleyball
Titel 7 Floorball og træningsprojekt
Titel 8 repetition af badminton
Titel 9 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basketball

Boldspil:
Eleverne skal forstå spillets grundlæggende regler, og tilegne sig spillets tekniske og taktiske færdigheder.
Tekniske elementer: Der fokuseres som udgangspunkt på de fem fundamentals: skud/lay-up, aflevering, dribling, individuelt forsvar og rebound. Ligeledes vil de vigtigste footwork-fundamentals blive gennemgået: triple threat position, pivotering og jump stop.
Spillets taktiske elementer: cut-løb, personlig opdækning, ”give ’n’ go” og fastbreak.

Faglig metode:
Arbejder med forskellige tekniske øvelser.
Arbejder med forskellige småspil og konkurrencer.
Implementerer de tilegnede færdigheder i det færdige spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

Klassisk ny idræt
Faglige mål:
Eleverne vil efter forløbet blive vurderet i deres færdigheder indenfor:

GREB
Korrekt greb i forhånd og baghånd.

SLAG
Alle slag (undtagen clear og smash) laves i både forhånd og baghånd.
- TAPSLAG: Tapslag er et stejlt nedadgående slag fra den forreste del af banen.
- NETDROP: Net drop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet.
- FORHÅNDSCLEAR: Clear er et overhåndsslag, som i sin optimale form slås fra egen bagbane til modstanderens bagbane.
o For et korrekt forhåndsclear lægges der vægt på greb og underarmsrotation.
- DROP: Et drop er et nedadgående slag, som slås fra bagbanen af egen banehalvdel til forreste del af modstanderens bane.
- FORHÅNDSSMASH: Smash er et nedadgående slag, som kan slås fra stort set alle positioner på banen.
- LOP: Lop er et slag der løftes fra forrest på egen banehalvdel op over modstanderen til bagbanen.
- SERV
o Lang underhåndsserv
o Kort baghåndsserv

BEVÆGELSESMØNSTRE PÅ BANEN
Fokus på at komme tilbage til spilcentrum

Der spilles som udgangspunkt kun singlespil gennem hele forløbet.

TAKTIK
- Presse modstander i variation af slag, så modstanderen skal bevæge sig mest mulig rundt på banen.
REGELFORSTÅELSE
- Kendskab til de basale regler som er forklaret i dokumentet ”Badminton simple regler”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kropumulig?

Musik og bevægelse:
Opvarmningsforløb kombineret med kropsbasis

Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- redegøre for den fysiske effekt af opvarmning og give nogle korte, grundlæggende, fysiologiske  forklaringer
- kende til opbygning/sekvensering af almindeligt opvarmningsprogram
- kunne finde egnet musik til de forskellige opvarmningssekvenser
- kunne udfærdige et opvarmningsprogram til musik (i gruppe)
- Kunne udføre programmet og varme hele holdet op
- Kunne nedskrive programmet i overskuelig form

Teoripensum: "C-det er idræt" s. 22-30
Produktkrav: et opvarmningsprogram af 12-15 minutters varighed samt et papir med programmet nedskrevet sekvens for sekvens samt et lille teoriafsnit om opvarmningens effekt.

Grupperne varmer på skift hele holdet op i starten af timerne i et efterfølgende forløb. I den forbindelse evalueres programmerne mundtligt.
I kropsbasis arbejdes der med kropsspænding, håndstand, ruller (kolbøtte og rullefald). Derefter prøves der lidt Parkour
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Crossfit

Crossfit og funktionel træning -:klassisk/ny idræt

Faglige mål: Eleverne skal introduceres til funktionel træning. De skal have kendskab til fire grundlæggende bevægemønstre: Det knædominante bevægemønster, det hoftedominante bevægemønster, træk og pres. De skal kunne genkende bevægemønstrene i de funktionelle øvelser og udføre bevægemønstrene teknisk korrekt. Eleverne skal have kendskab til enkelte intervalprincipper, og slutteligt skal eleverne sammensætte en alsidig WOD, som gennemføres med holdet.
Den endelige wod blev tabata (20s arbejde-10 s. pause) med 8 stationer, med 2 øvelser fra hver af de 4 dominante bevægemøstre.
Rækkefølgen blev lavet ud fra overvejelser om belastning og restitution af muskelgrupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Pardans salsa, swing og jive

Musik og bevægelse:
Faglige mål
beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for  musik og bevægelse
indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer : Herrens og damens rolle i pardans,
Opbygning og indhold i drejebog introduceres

Salsa:
grundtrin + variationer
360 højredrejning dame og herre
cross body lead (CBL) + outside turn + 1 1/2 inside turn af dame
Højredrejning af dame med krydsfatning til sombrero og CBL
open break/copa til vugge
Hammerlock
Pretzel

Eleverne udvælger og øver  kombinationer ud fra videoklip som de sætter sammen til deres egen serie.

Jive
Grundtrin til Jive og tælling til 6 introduceres
Herefter arbejdes der med forskellige koreografier af varierende sværhedsgrad
Damehøjredrejning 360
Dame + here underarm turn
Bow tie
Hammerlock
Pretzel
Wrap in and out
Jive spark kombination 1
Jive spark kombination 2
Sliding doors
Elever sammensætter og øver deres egen serie som forevises til sidst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Volleyball

Grundslag: Finger- og baggeslagsteknik
Underhåndsserv
Smash
Ovenstående er gennemgået ud fra diverse keywords. Grundslagene trænes via formelle øvelser og diverse småspil (1:1, 2:2 og 3:3)

Servmodtagnings opstilling: W formation (6'er fremme eller bue formation (6'er tilbage)
Forsvar: opstilling i forsvar med 6'er fremme eller tilbage

For at øge intensiteten spilles der f.eks 1+1 til 3, hvor serven er taget ud af spille og læreren er boldmaskine og kaster bolde af varierende sværhedsgrad afhængigt af niveau. Herved kan der differenteres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Floorball og træningsprojekt

Grundlæggende teknik:
Greb på staven og grundstilling
Aflevering og modtagning
Forskellige typer af skud/slag
Boldkontrol/Driblinger

Taktik:
Opstilling i forsvar og angreb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 repetition af badminton

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer