Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/x (1x id, 2x id, 3x id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basketball
Titel 2 Badminton
Titel 3 Kropsbasis: Musik og bevægelse og egne opvarmnings
Titel 4 Crossfit og grundtræning
Titel 5 Performance
Titel 6 Fodbold
Titel 7 Træningsprojektet
Titel 8 Ultimate
Titel 9 Floorball
Titel 10 Pakour
Titel 11 Egne opvarmningsprogrammer samt musik og bevægelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basketball

I basketball forløbet har vi arbejdet med både tekniske og taktiske færdigheder.

Tekniske færdigheder:
Driblinger
Afleveringer
Skud mod kurv
Lay-up
Finter
Taktiske færdigheder:
Sammenspil uden kurv
Spil med zoneopdækning
Spil med personlig opdækning

Opgave:
I skal i jeres grupper konstruere trænings-øvelser, der viser både tekniske og taktiske færdigheder.
Det skal være 1 øvelse til træning af tekniske færdigheder og 1 øvelse til træning af taktiske detaljer.
Øvelserne skal trænes igennem i grupperne og vises torsdag d. 14. december.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kropsbasis: Musik og bevægelse og egne opvarmnings

Vi arbejder med basal kropsforståelse og sammensætning af rytmiske opvarmningsprogrammer.

Kravene til et opvarmningsprogram er samlet i følgende punkter
Hele kroppen skal varmes op fysisk dvs.
1. Langt de fleste muskler og led skal opvarmes
2. Din pulsfrekvens skal stige
3. Din åndedrætsfrekvens og -dybde skal stige
4. Der skal arbejdes med stigende intensitet under opvarmningsprogrammet
Mentalt skal der opnås en øget fokusering dvs.
1. Du mærker dine muskler tydeligere, samt deres styrke og svagheder
2. Du får større bevidsthed om hvordan din krop bevæger sig
Øvelserne skal være
1. Velvalgte til muskelgrupperne
2. Udføres korrekt
3. Gentages til den ønskede effekt er opnået
Bevægelseskvalitet
1. Fremhæv udvalgte bevægelseskvaliteter i opvarmningens forskellige dele  
Musikken skal passe til og understøtte øvelser både mht.
1. Tempo
2. Rytme
3. Kvalitet
Beskrivelse af opvarmningsprogrammet
1. Korrekt nedskrivning af programmet
2. Let læseligt og præcist sprog med
3. Anvendelse af relevante fagbegreber
Gruppens fremvisning
1. Alle gruppens medlemmer skal lære programmet udenad
2. Alle øvelser skal udføres ens og fremvises tydeligt
3. Alle skal holde takten i musikken
4. Alle skal give klare instruktioner og tydelige forevisninger
Tidsmæssigt skal opvarmningsprogrammet fylde 12-15 minutter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Crossfit og grundtræning

CROSSFIT & GRUNDTRÆNING

Crossfit er en aktuel fitnessbølge, som helt naturligt vækker nysgerrighed. Grundlæggende set er det cirkeltræning med øvelser hentet fra mange forskellige sportsdiscipliner (atletik, gymnastik, vægtløftning mm.fl.). Træningen består af små WODs (workout of the day), der struktureres efter forskellige intervalprincipper (se nedenfor). Ifølge Crossfit Headquarters, som er organisationens hovedkontor, handler det om at træne flere forskellige fysiske domæner samtidigt. Dvs. at hver WOD skal indeholde øvelser, der sammensættes og udføres på en måde, således at den træner flere af følgende træningsfysiologiske aspekter:
Kardiovaskulær og respiratorisk udholdenhed (kredsløbstræning), Muskeludholdenhed, Muskelstyrke, Fleksibilitet, Power, Hurtighed, Koordination, Behændighed (agility), Balance, Præcision.

Træningen kan nemt tilpasses tid, sted og målgruppe, og man behøver ikke udstyr. Undgå at lave tunge løft eller teknisk svære øvelser på tid, da risikoen for skader øges. Lav heller ikke WODs, hvor de skal arbejde længere tid end 15 min., da mange elever ikke vil kunne gennemføre WODen i høj intensitet. Det skal være hårdt, men sikkert, og det er en pointe, at eleverne gerne må opleve muskelømhed efter en gang crossfit.


Faglige mål: Eleverne skal introduceres til funktionel træning. De skal have kendskab til fire grundlæggende bevægemønstre: 1) Det knædominante bevægemønster; 2) det hoftedominante bevægemønster; 3) træk og 4) pres. De skal kunne genkende bevægemønstrene i de funktionelle øvelser og udføre bevægemønstrene teknisk korrekt. Eleverne skal have kendskab til enkelte intervalprincipper, og slutteligt skal de sammensætte en alsidig WOD, som gennemføres med holdet.

Teoretisk pensum:
• Korte film om bevægelsesmønstrene:
Det knædominante bevægemønster
Det hoftedominante bevægemønster
Det hoftelukkende bevægemønster
Det vertikale træk
Det horisontale træk
Det vertikale pres
Det horisontale pres
• Teori om styrketræning fra ”C – det er idræt” (Wolf og Hammer, 2005) side 48-57

Produkt: Eleverne skal i grupper sammensætte en alsidigt udfordrende WOD, hvori der indgår flere forskellige bevægemønstre. Med WODen afleveres en drejebog med progression i øvelsesvalget frem mod de øvelser, der indgår i WODen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Performance

Faglige mål:

Formålet er at arbejde kreativt med bevægelser til musik. Produktet er i sidste ende en gruppeperformance, der knyttes til et bestemt tema. Vi arbejder med Labans BESS-princip for at opnå mere bevægelseskvalitet og ud fra Helle Winters performanceguide.

Du skal kunne:
- bevæge dig til musik og lyd
- være bevidst om dit kropslige udtryk i rummet.
- have kendskab til Labans BESS-princip
- sammensætte og indlære en koreografi i en gruppe.
- danse en koreografi i en gruppe
- vise bevægelseskvalitet i dine bevægelser

Ekskursion:
Torsdag 6/12 2018  20:00
The Knot
Umanoove/Didy Veldman (UK)
Bryllupsmagi og kolde fødder i ny dansefest
Velkommen til en skøn bryllupsfest, hvor bruden, gommen, forlovere og brudepiger alle er førsteklasses moderne dansere og publikum er bryllupsgæster. Den internationalt anerkendte koreograf Didy Weldman og hendes kompagnidansere fra Umanoove (UK) zoomer legende og medrivende ind på den moderne verdens romantiske idéer om brylluppet, og hvordan disse ritualer, på godt og ondt, påvirker vores forestillinger om ægteskabet. Til lyden af Igor Stravinskys ballet Les Noces samt ny musik fra den anerkendte engelske folk/rock-komponist, Ben Foskett, fortolkes bryllupstemaet gennem et ekstremt fysisk og teatralsk dansesprog. The Knot, fra 2018, præsenteres i samarbejde med Tim Rushton og Dansk Danseteater.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Fodbold

Fodboldforløb

Formålet med fordboldforløbet:
Grundlæggende indføring i de centrale bestanddele af fodboldspillet. I første lektion er hovedvægten lagt på basale boldtilvænningsøvelser, efterfølgende øves driblinger, afleveringer og afslutninger, og det hele sættes sammen sidst i forløbet, hvor sammenspil og taktik er i fokus.

Vurderingskriterier fodbold (hvad skal jeg kunne?):

- Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk
- Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
- Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
- Udføre 2 forskellige former for driblinger/finter med og uden moderat pres fra modstander
- Kontrollere bolden i løb (bolden tæt ved dine fødder)
- Indgå i sammenspil med medspillere, mens en modspiller presser (fx 4 mod 1)
- Taktisk gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
- Kunne forklare og demonstrere overlap og modløb
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden, og spiller den videre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Træningsprojektet

Træningsprojektet

FORMÅL:
I skal lave et realistisk, personligt træningsprogram, som kan forbedre jerse
Træningsprogrammet skal forbedre jeres konditionsmæssige træningstilstand og jeres ultimatespil.
I skal have indsigt i den aerobe træningsfysiologi.
I skal skrive et blogindlæg om jeres træningsforløb.

OMFANG
Projektet strækker sig fra uge 35-43 – ca. 9 idrætsmoduler.
Herudover skal I træne 1-2 gange i fritiden for at kunne nå at forbedre jeres kondital.
Projektet afvikles i grupper eller individuelt.
I skal deltage i Nørre G løbet (3,5 eller 10km) onsdag den 23/10.

METODE
Testning af kondition før og efter træning vil vise evt. ændring i træningstilstanden.
Der foretages en max løbe bib-test
Borgskala er en metode til at vurdere intensiteten af sit træningspas.

EVALUERING
I evalueres på baggrund af blogindlæggets indhold; deltagelse i projektets forløb, kvaliteten af træningen og refleksionerne over egen træning; og på den opnåede effekt af træningsprojektet (afsluttende kondital)

LITTERATUR
side 1-7_Træningsplanlægning_DIF (PDF)
Træningslære_ Yubio Idræt C (uddrag side 67-77)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Ultimate

Eleverne skal kunne
- udføre de basale kasteteknikker (forhånd, baghånd, upsidedown)
- foretage sikre gribninger (sandwich)
- foretage pivoteringer for at blive afleveringsklar
- løbe sig fri (cuts) for at blive modtagningsklar
- foretage personlig opdækning
- spille med den grundlægende forståelse for 'spirit of the game'

Disse mål er blevet trænet via mange forskellige afleverings-, opdæknings-, pivoterings-  og cutøvelser. Derudover fx spil til 3 zoner (for at træne spredning af spillet og involvering af mange spillere) samt afslutningsvist det færdige spil med to målzoner.

LITTERATUR
Ultimate - en introduktion til undervisningen, side 6-16
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Floorball

Formålet med floorballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale aspekter af
floorball. I første modul er hovedvægten på basale boldtilvænningsøvelser, hvor der maksimalt
er to elever om en bold det meste af tiden.
I de følgende moduler øves driblinger, afleveringer og afslutninger, og det hele sættes
sammen i femte/sjette modul, hvor sammenspil og taktik er fokus.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de vigtigste og mest centrale elementer af de gennemgåede
øvelser.

HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Aflevering til makker 5-10 meter væk
- Modtagning af aflevering fra 5-10 meters afstand
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et trækskud hvor bolden løftes fra jorden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Pakour

Parkour

Forløbet fokuserer på, at den enkelte elev skal presse sine grænser for hvad hun tør; arbejde med sin balance og præcision; arbejde med at forbedre sin springteknik i nedenstående leaps og vaults.

Forløbets progression går fra lette øvelser til svære over de 5-6 moduler, og eleven skal forsøge at mestre ét niveau før man går videre til det næste.

I undervisningen arbejder vi med nedenstående spring:

niveau 1: cat balance, cat leap, precision jumps, safety vault, lazy vault, speed vault, over the bar, rulle ved landing.
niveau 2: underbar, monkey vault, wall run, reverse vault, gate vault,
niveau 3: palm spin ved bom, plam spin på plint, bar-leap, wall run med spin, bar-leap til precision, og dash vault.
niveau 4: forskellige combos med forskellig hastighed, højde på forhindringer og afstande mellem forhindringer.

Produkt:
Parkourfilm

Opgaven: Lav en lille film i gruppen, hvor I viser en række forskellige skills indenfor balance, præcision, vaults og jumps. Filmen skal afspejle jeres niveau, og den kan både vise enkelte spring isoleret og kombinationer af spring. Det sidste er selvsagt det sværeste. Se om I kan finde nogle locations, der kan give filmen lidt urbant kant. Filmen afleveres til MS.

I kan finde inspiration til kombinationer her:  https://www.youtube.com/watch?v=XlvrMn_g8ng
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Egne opvarmningsprogrammer samt musik og bevægelse

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer