Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Musik A
Lærer(e)
Hold 2017 MU/u (1u MU, 2u MU, 3u MU)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Bas og flydekor (og sammenspil "Not The Only One")
Titel 2 Enkel funktionsharmonik (og sammenspil i grupper)
Titel 3 Sammenspil og korsang på musikturen
Titel 4 Grooveanalyse og sammenspil
Titel 5 Musik & drama
Titel 6 Julekoncert
Titel 7 Blues, gospel og soul
Titel 8 Sang og sammenspil frem mod studietur
Titel 9 Funktionsanalyse fortsat.
Titel 10 Analyse af barokmusik
Titel 11 Sammenspil og julesammenspil
Titel 12 Skr. arrangement
Titel 13 Modalitet og kirketonearter

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Bas og flydekor (og sammenspil "Not The Only One")

Voicing af 3 og 4-klange
Basgang: trinvis gennemgang, spring til akkordtone, kvint- + oktavveksel oplæg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Musik & drama

Tværfagligt KULTprojekt med drama og dansk
Sange for Lou
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Julekoncert

Pagten med orkester
Georg Ezra: Budapest A cappella
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Funktionsanalyse fortsat.

Funktionsanalyse fortsat.
Yderligere funktioner: Molsubdominant, ufuldkomne biodominanter, skuffende opløsning i dur og mol, tritonussubstitutioner og kvintskridtsekvenser.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Harmonisk analyse #2 27-08-2019
Harmonisk analyse #3 31-08-2019
Harmonisk analyseopgave #4 05-09-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Analyse af barokmusik

Analyse af barokmusik
Vivaldi 2. sats af Vinteren
Vivaldi 1 sats af Efteråret
Bach 3. sats af violinkoncert i E-dur
Handel: Rejoice Greatly
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer