Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Mediefag B
Lærer(e)
Hold 2017 Me/k (1k Me, 2k Me, 3k Me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Filmiske virkemidler
Titel 2 Ungdom i film og serier (fiktion)
Titel 3 Dokumentarforløb (fakta)
Titel 4 Sci fi
Titel 5 Produktion.fiktion
Titel 6 USA-dokumentar
Titel 7 Dokumentarfilm- udvidet
Titel 8 Mediacamp / nyheder
Titel 9 Eksamensproduktion
Titel 10 Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Filmiske virkemidler

Filmiske virkemidler

Efter grundforløbet i mediefag og pilotproduktionen, går vi i dette forløb i dybden med de teoretiske analyseredskaber og begreber til filmanalyse. Vi ser nogle filmcitater og kortfilm, og vi træner særligt den filmiske næranalyse og analyse af dramaturgi.
I skal lære fagets terminologi og at anvende det i forbindelse med analyse og fortolkning af fiktion og fakta. i skal gerne få skærpet jeres analytiske sans samt evnen til fortolkning af film- og tv-produktioner. I dette forløb præsenteres I særligt for eksempler fra storgenren fiktion. Desuden laver I nogle få praktiske øvelser med mobilen (eks. montageøvelse).
Forløbet afsluttes med en test i terminologien uden hjælpemidler.

Litteratur
Katz, Per (red.): Fokus, Gyldendal, 2004 (kapitel 1)

Vi ser citater:

Scorsese, Martin: The Departed, 2006 (anslaget)
Tarantino, Quentin: Kill Bill , 2003 (anslaget)

Hele kortfilm:

Larsen, Peter Gren: (M)ord i Mødregruppen, 1998
Svelmø, Lisa: "Ude i skoven", EKKO short list, dansk kortfilm, 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ungdom i film og serier (fiktion)

Ungdomsfilm og serier

I dette fiktions-forløb beskæftiger vi os med ungdom i serier og film, særligt går vi i dybden med den norske public service serie SKAM (NRK) og desuden ungdomshorror gennem Stranger Things og Lad den rette komme ind. Vi har fokus på begreberne, nærbilledæstetik, alignment, alliegiance, udviklingsfaserne (initial, linæer og finalfasen) samt dobbeltblikket. Derudover tematiske analyser af skildringer af ung kærlighed, den første gang,venskaber, ensomhed, gymnasieliv mm. Derudover træner vi gennem disse produktioner den filmiske næranalyse og hermed basale filmiske begreber. Vi gennemgår desuden Freuds personlighedsmodel i timen, og vi analyserer med den.

Vi ser:

Arnby, Jonas Alexander: Når dyrene drømmer, 2014
Andem, Julie: SKAM, 1. afsnit i 4. sæson, NRK, 2017  (Sana)
Andem, Julie: SKAM, 1. og 3. afsnit i 1. sæson, NRK 2016 (Eva)
Duffer, Matt og Ross: Stranger Things, sæson 1, episode 2 (+ noget af 3).Vi læser:
Barbano, Nicolas: Når dyrene drømmer, 17. JUNI 2014 | 15:03 anmeldelse, EKKO.
Lysne, Anders og Schucany, Neel: Ungdom  - forløb i medier, Lindhardt og Ringhoff, 2017 (udvalgte sider)
Jerslev, Anne: Forever Young - anmeldelse af den norske TV-serie SKAM, Kommunikationsforum, 2016
Grundahl, Joachim:  Anm: ' Stranger Things' er stadig god hygge og uhyggeligt uoriginal
25. oktober 2017 Politiken Sektion 3 (Film & Tv) Side 10
Poulsen, Henrik (red.): Zoom - en grundbog i film og medier, s. 80 og 81 om gysergenren samt s. 100-111 om TV-serieformater
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dokumentarforløb (fakta)

Et teoretisk/praktisk forløb om den dokumentarfilm- med særligt fokus på den personlige dokumentar.

Vi skal først deltage en filmworkshop med dokumentarinstruktøren Kathrine Ravn Kruse d. 13/3, hvor vi også ser hendes prisbelønnede dokumentar 'Mig og min far' (2014).

Derudover skal vi se to dokumentarer d. 14/3 på Bremen Teater CPH DOX med oplæg, hvorefter vi analyserer og behandler disse.

Særligt Kathrines workshop lægger op til vores næste forløb, som er om intimdokumentaren.

Et samarbejde med 4 andre gymnasier og TV2 Lorry. Forløbet indledes med teori om 6 dokumentariske fortælleformer. Her ser vi følgende citater og film:

Forklarende: Robert Flahertys Nanook of the North (1922) samt Rafel Torrent: Cyborgs among us, 2017
Observerende: Lars Engels: Historier fra en Politistation, DR Bonanza, 2000
Poetiske: Basil Wright og Harry Watts Nightmail (1936)
Interaktive: Michael Moore: Sicko, 2007
Refleksive: Dziga Vertovs Manden med kameraet (1929)
Performative: Annika Berg: (hel film) Team Hurricane, 2017

Herefter stilles klassen følgende opgave:

Benspænd
I skal basere fortællingen på teorien fra Anne Jerslev
Der skal være dækbilleder.
I skal så vidt muligt arbejde på tre plan:
• Et fortidsrum, som bruges til at etablere problemstillingen
• Et refleksionsrum, hvor I bekender, reflekterer
• Et nutidigt rum/tidsligt nu, hvor I præsenterer jer selv i en naturlig hverdag
I skal bruge et rigtigt kamera med ekstern mikrofon/microports.
Varighed 6-7 minutter.


Hele film

Mig og min far, Kathrine Ravn Kruse, 2014 (1 time)
Family, 2001, af Sami Saif og Phie Amboe (90m min)
Min helt normale familie, Elevproduktion fra Nørre G, 2016


Litteratur

Jerslev, Anne: Den intime Dokumentar, Kosmorama 229, 2002

Poulsen, Henrik (red.) : Zoom, en grundbog i medier, Gyldendal Uddannelse, s. 132-134 om produktion
Noteark om 'det gode klip' fra Fokus (Per Katz, 2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Sci fi

Vi skal beskæftige os med science fiction-genren, og definitionen af den som en ”kreativ fremskrivning af virkeligheden”.

Det kan være fremskrivninger (af social, teknologisk eller miljømæssig art), hvor altså genren udstiller nogle tendenser i vores egen verden. Vi vil skelne imellem disse underkategorier, og særligt på nr. 3:

Transhumanismen og robotter
Den fordrejede virkelighed
Postapokalypsen og dystopien
Rumvæsnet
Tidsrejsen
Rumoperaen


Vi skal se:

Black Mirror, Netflix
The Rain, Netflix(A Handmaids Tale (2017-), Bruce Miller
Westworld (2016-), (blandt mange instruktører: Richard J. Lewis).
Blade Runner 1982 The Final Cut, Ridley Scott (hel film))


Citater

George Méliés: Le voyage dans la lune (1902)
Fritz Lang: Metropolis (1927)
Victor Fleming: Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1941)
It came from outer space (1953)
Kubrick: A Space Odyssey (1968)
George Lucas: Star Wars (1977)
Ridley Scott: Blade Runner (1982)
Wachowski-brødrene: The Matrix (1999)


Vi skal læse:

Sørensen, Erling: Genrefilm og filmgenrer, Systime, 2016 (s. 39-65 om Scifi)
Halskov, Andreas: "En fantastisk rejse – om science fiction-filmens historie" i 16:9, nr. 53, 2013
Ukendt forfatter: "Se fremtiden i øjnene" i Levende Billeder, April ,1992
Jens Steinicke Kjær: Serieanmeldelse | Westworld , i EKKO, 14. SEP. 2016 | 15:41
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Produktion.fiktion

Scifi- produktion

Opgaven: I skal lave en SCIFI-fortælling!
1. I skal mødes i jeres grupper, og begynde med at gennemgå vedhæftede PPT. Tal om de vigtigste pointer ved at lave en kortfilm med SCIFI som genre. Der er frit slag inden for SCIFI-genren undergenrer/kategorier. Brug PDF'en med genreteori om SCIFI for at lade jer inspirere.

2. Første runde: Dernæst skal I begynde at brainstorme idéer til en SCIFI kortfilm. Få én i gruppen til at skrive noter til jeres brainstorm. Husk, ALLE idéer skal bakkes op - uanset hvor urealistiske!

3. Anden runde: Her skal I begynde at forme selve historien - i store linjer. Noget skal skæres fra og andet skal måske tilføjes. I skal skrive et udkast til jeres historie i vedhæftede synopsis-skabelon.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 USA-dokumentar

Gender in America and Denmark
Short documentaries made by students from Washington and Copenhagen in Washington DC on the study trip

Stories about influential american men with questionable relationships and behaviours towards women has been in the media over the last years ( Trump: “Grab them by the pussy”, Harvey Weinstein, Brett Kavanaugh etc.). The Me-too-movement got big on social media platforms, and this discourse spread all over the Western world, including Denmark.

In what way has the view on gender, construction of gender and gender behaviour changed in the US and Denmark over the past years?

The students are to make short documentaries, where they are going to explore if and how views on gender, LGBT+ and relationships between men and women has changed in America and/or in Denmark. Are there any physical and obvious changes such as transgender toilets, change in legislations etc? And what about the mental changes? Does #metoo cause confusion and alienation or more clarity between teenage boys and girls? Are there differences in views on gender, rights or equality depending on your nationality or age? If so, what causes these differences? Culture? Media habits? Religion? School system? Values? History?

The documentary should include:

• At least one interview with an American and/or a Dane, who can shed light on this issue.
• Cutaways from Washington, Woodrow Wilson HS etc.
• 1-2 quotes from a Georgetown University professor or student (visit being made on Tuesday April 2nd og Wednesday April 3rd)
• Awareness and use of sociological theory related to gender and rights (but don’t overdo it. Possibly inherent)  
• A reflection and a choice on which type of documentary they are using (Poetic mode., Expository mode, Participatory mode, Observational mode, Reflexive mode, Performative mode etc. )
• 5-10 min.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Dokumentarfilm- udvidet

DOKUMENTAR

I forlængelse af 1.g's intimdokumentariske produktioner, skal I her beskæftige jer med dokumentarfilm- og serier, og analysere jer frem til, hvordan virkeligheden repræsenteres gennem et temperament og med særlige synsvinkler.

I skal lære at definere og at bruge seks forskellige fortællerformer (inspireret af teoretikeren Bill Nichols), og vi diskuterer etik og manipulation i forbindelse med de forskellige former. Dokumentarenes distributions, delings- og visningssituation vil desuden kort blive diskuteret.

LITTERATUR

Nikolaj Mangurten Rubin: Samsara i EKKO, 2013
http://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/samsara/  ( Obs! valgfri læsning)

Wolfhagen, Mette (red.): 'DOX - Forløb i medier' (2016), Lindhardt og Ringhof. Kapitel 2, 3 og 4

+ s. 80-84: 'Etik og TV-dokumentarisme'

Gottlieb, Frederik Dirks: "Adnan sidder fængslet på 20. år for mordet på sin ekskæreste: Nu tager ny dokumentar sagen op igen.", DR.dk, 15. marts 2019

Kongstad, Maria Annemone : "Fri mig for TV 2s speltbolle-journalistik", Berlingske Tidende, 1. maj 2015

Dyrting, Mikkel: "TV2: Vi latterliggør ikke Nakskov.", Berlingske Tidende, 6. maj, 2015


RADIO:
Koenig, Sarah: Serial, s. 1: https://serialpodcast.org/season-one (OBS! Valgfri lytning).


CITATER (à 3-7 min):

    Den observerende form:
1) Lars Engels: Dømt til behandling, DR, 1997
    Bonanza | Dømt til behandling | Dømt til behandling, 2:3
https://www.dr.dk/bonanza/serie/194/doemt-til-behandling/60413/doemt-til-behandling-23

    Den deltagende form:
2) Michael Moore: Sicko, 2007
    https://vimeo.com/76646445

3) Michael Moore: Bowling for Columbine, 2002
    http://watchdocumentaries.com/bowling-for-columbine/

    Den autoritative form:
4) Advokaternes tag-selv bord, DR, 2015
    Advokaternes tag-selv bord - Video Dailymotion
    https://dai.ly/x2pl8kr

    Den performative fortælleform
5) Sami Saif og Phie Amboe: Family, 2001
   filmcentralen.dk/alle/film/family
   http://filmcentralen.dk/alle/film/family
   De første 5 min

   Den poetiske fortælleform
6)Food for the masses - a clip from Samsara, a Ron Fricke film, 2012
   https://www.youtube.com/watch?v=CfYAIQRVhDk
   De første 5 min

   Den refleksive form:
7)Leth og Trier: De fem bespænd, 2003
   De fem benspænd | Filmcentralen / streaming af danske kortfilm og dokumentarfilm
   http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/de-fem-benspaend

8) "Prinsesser fra Blokken" af Eva Marie Rødbro (tilrettelægger), 3. afsnit ud af 4, sendt på DR3 i februar 2018.
   Citatet er ca. 5 min og er fra begyndelsen af afsnittet.

9) Hoeck, Line (m. fl.): "Barndom på bistand", 1. afsnit, sæson 1, DR, 2019 (eleverne har lavet videoessays ud fra dette citat).


HELE TVSERIE-AFSNIT:

Berg, Amy: 'The Case Against Adnan Syed', s. 1, afsnit 1:  'Forbidden Love', 2019, HBO Nordic.
Heurlin, Thomas: "På Røven i Nakskov", 1. afsnit, TV2, 2015
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mediacamp / nyheder

MEDIA CAMP

3k har deltaget i SDU's mediacamp med et praktisk forløb om nyheder. Mediacamp er siden 2015 blevet afviklet af SDU (journalistuddannelserne på SDU og Syddansk Universitetsbibliotek) for gymnasieklasser i Odense og København.) Eleverne arbejder med viden, færdigheder og kompetencer i forhold til journalistik og digital dannelse.

I dette forløb om nyheder vil undervisningen veksle mellem teoretisk journalistik og praktisk journalistik - dog med hovedvægten på den praktiske dimension. Eleverne vil kort stifte bekendtskab med teori om forskellige journalistiske genrer (portræt, nyhedsartikel og reportage), nyhedskriterierne og nyhedshistorien kort (de har allerede i 2.g arbejdet med en del teori om nyheder i dansk). Desuden vil eleverne producere dels en nyhedsopgave i levende billeder og lyd, som tager udgangspunkt i SDU's mediacamp-materiale. Her skal eleverne selv researche, vikle, finde kilder og lave en video om bæredygtig fremtid.

Vi har læst:

Poulsen, Henrik: "Den er i vinkel" i NEWS - grundbog I journalistik, Gyldendal, 2015 (s. 190, s. 210 samt s. 234-236).

Vi har set en række indslag:

Reportage fra Kairo: "Jeg er ikke bange for at dø"
https://www.dr.dk/nyheder/udland/reportage-fra-kairo-jeg-er-ikke-bange-doe

Nyhed fra TV AVISEN 21:00 - Bedrageri-tiltalte Britta Nielsens advokat i hård kritik | DRTV

Portræt af Anders Bondo Christensen: Ledelsesportrætter af danske topledere - Lederne
https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/portraet-og-debat/ledelsesportraetter

Desuden har vi set videomateriale fra hjemmesiden:

Fra online tutorials ( á 5-10 min) produceret for SDU 2019 af Lotte Thing og Niels Møller Mikkelsen.
https://libguides.sdu.dk/Mediacamp: 1) Introduktion til mediacamp 2) Om Nyhedskriterierne


Forløbet mundede ud i et FF5 forløb i samarbejde med dansk, hvor eleverne præsenterede deres nyhedsproduktioner sammen med en poster i grupper til en mundtlig eksamen, som samtidigt skulle træne dem i faglig mundtlighed til SRP-eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Eksamensproduktion

I det endelige og sidste forløb, arbejder vi med de faglige mål for praksis i faget, og forbindelsen mellem teori og praksis.
Der arbejdes med følgende faglige mål:
• anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret
• i grupper planlægge, gennemføre og distribuere medieproduktioner
• anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
• anvende mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen, herunder manuskriptskrivning
• skabe medieproduktioner med en genre- og mediemæssig spredning. Både fakta og fiktion skal være repræsenteret, ligesom mindst en af produktionerne skal være anvendelsesorienteret eller mediefagligt formidlende
• redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
• forholde sig analytisk og kritisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Teori:
Katz , Per B. og Henrik Polulsen: FOKUS - EN GRUNDBOG I FILM, TV, VIDEO, Gyldendal: side 53-56  (om produktion)
Olsen, Mimi: Levende Billeder, Systime, E-bog, kapitel om Lyssætning, besøgt i perioden marts-maj 2019
Richard Raskins parametermodel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer