Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e)
Hold 2017 MA/my (1my MA, 2my MA, 3my MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Eksponentialfunktion
Titel 2 Ulighed: Gini-koefficient og Lorenz-kurve
Titel 3 Potensfunktion
Titel 4 Annuiteter
Titel 5 Andengradsligning og andengradspolynomium
Titel 6 Trigonometri
Titel 7 Differential- og integralregning
Titel 8 Vektorer i planen
Titel 9 Statistik
Titel 10 Sandsynlighedsregning
Titel 11 Repetition: Vektorer, periodiske/harmoniske funk.
Titel 12 Differentialligninger
Titel 13 Funktioner i 2 variable.
Titel 14 Binomialtest
Titel 15 Normalfordeling og Hypotese-test
Titel 16 Numerisk matematik: Grafteori
Titel 17 Differensligninger og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Eksponentialfunktion

Eksponentialfunktion:
2-punktsformel
Egenskaberne for a og b
Fordoblingskonstant / halveringskonstant
Renteformlen.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ulighed: Gini-koefficient og Lorenz-kurve

Ulighed:
Hvad angiver Gini-koeffiicienten.
Danmark vs. USA
Danske kommuner.

Hvad er en Lorenz-kurve.
Hvordan beregner man arealet mellem linjen y = x
(svarende til et land med fuldstændig økonomisk lighed - alle borgere tjener præcis det samme)
og Lorenz-kurven (området er banan-formet).
Arealet bestemmes som en sum af et trekant-areal og flere trapez-arealer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Potensfunktion

Potensfunktion:
2-punktsformel
Betydningen af a og b
Keplers 3. lov: Sammenhængen mellem omløbstiden om middelradius af planetbane.
Pendul: Svingningstiden som funktion af tiden.
En procentvis vækst for x fører til en procentvis vækst for y (og omvendt)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kepler - potensfunktion 16-01-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Andengradsligning og andengradspolynomium

Om at løse en andengradsligning
Betydningen af konstanterne a, b og c.
Beregning af diskriminanten, d og dens betydning.

Parablers udseende ud fra a, b og c.
Andengradspolynomium på de tre former:
Normalform, toppunktsform og Nulpunktsform
Omregning mellem de tre former.

Toppunktsformlen
Anvendelse af andengradspolynomier: optimering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemmesæt 5 14-03-2018
Hjemmesæt 6 19-04-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Differential- og integralregning

Differential- og integralregning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Vektorer i planen

Definition af vektorer
Regneregler
Prikprodukt
Vinkler mellem vektorer
Indbyrdes beliggenhed af vektorer
Areal
Projektion
Linje
Cirkel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Funktioner i 2 variable.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Differensligninger og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer