Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e)
Hold 2019 FY/3x (3x FY, 3x FY øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mekanik2
Titel 2 Powerbank
Titel 3 Elektriske og magnetiske felter
Titel 4 Medicinsk fysik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Powerbank

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer