Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e)
Hold 2019 EN/3m (3m EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Into the Unknown
Titel 2 The Victorian Age
Titel 3 Evil
Titel 4 Global English
Titel 5 * India - Then and Now

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Into the Unknown


I dette forløb er omdrejningspunktet ”rejsen”. Med afsæt i den teoretiske artikel ”A History of Travel”, diskuteres forskellige årsager til at vi rejser samt udviklingen i det ”at rejse”. Med inspiration fra religionsvidenskaben diskuterer vi, om rejsen kan ses som en form for overgangsritual – mens vi i arbejdet med de enkelte tekster og rejseskildringer ser på  udviklingen i det at rejse, fra en form for straf (for Adam og Eva) til en mulighed for at opdage ting - både ting i sig selv, men også som opdagelsesrejsende. Med udgangspunkt i teksterne diskuteres de rejsendes valg, ligesom forskellen på traveller og tourist også berøres.

Punkter i forhold til lærerplan
– gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof
-  et bredt udvalg af nyere ikke-litterære tekster samt litterære tekster fra forskellige perioder

Materiale:

Eric Leed - A History of Travel - i Poulsen & Nielsen, Travellers, Systime 2007
Jon Krakauer - Into Thin Air - - i Poulsen & Nielsen, Travellers, Systime 2007
John Krakauer - Into The Wild - i Engberg-Pedersen et al. Wider Contexts, Gyldendal, 2012
Anmeldelse af Into the Wild fra http://www.metroactive.com/papers/metro/02.15.96/krakauer-9607.html
Kort citat fra Henry David Thoreaus Walden."I went into the woods because...." fra http://www.goodreads.com/quotes/2690-i-went-to-the-woods-because-i-wished-to-live
R.F. Scott - The Last Entries and Message to the Public - i Poulsen & Nielsen, Travellers, Systime 2007
Don George - Why I Travel - i Tornøe & Lund, Write Away, Gyldendal, 2008Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 The Victorian Age

Forløbet har til formål at øve følgende elevkompetencer:
- kendskab til en væsentlig historisk periode
- kendskab til en væsentlig litteraturhistorisk periode
- træning i tekstanalytiske færdigheder
- træning i mundtlig formidling

Emner og tekster

Introduction
Victorian England: An Introduction
Fra: http://www.english.uwosh.edu/roth/VictorianEngland.htm

Poverty
Charles Dickens: A London Workhouse, 1850
Fra: http://www.victorianweb.org/authors/dickens/poorlaw.html
Henry Mayhew: The Life of a Coster Girl, 1849
Henry Mayhew: Of the Life of an Orphan Girl, a Street-Seller, 1849
Fra: http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/MayLond.html

The Issue of Gender
Charlotte Brontë: Jane Eyre, Chapter 26, 1847
Fra: http://www.readprint.com/chapter-688/Charlotte-Bronte

Education
Charles Dickens: Hard Times, Chapter 1 – 2, 1854
Fra: http://www.literaturecollection.com/a/dickens/hard-times/1/

Imperialism
Rudyard Kipling: Beyond the Pale, 1888
Fra: http://www.readbookonline.net/readOnLine/2460/
George Orwell: Shooting an Elephant, 1936
Fra: http://www.online-literature.com/orwell/887/
Rudyard Kipling: White Man’s Burden, 1899
Fra: http://www.online-literature.com/kipling/922/

Billedmateriale
William Holman Hunt: The Awakening Conscience, 1853
Augustus Leopold Egg:
Past and Present I (The Infidelity Discovered), 1858
Past and Present II (The abandoned Daughters), 1858
Past and Present III (The wife abandoned by her lover with her bastard child), 1858
Ford Madox Brown: Work (1852-65)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Evil

Dette forløb har ondskaben som omdrejningspunkt. Med udgangspunkt i Wider Context-forløbet arbejder vi med at forsøge at definere ondskab som begreb, og vi ser på, hvordan ondskab fremstilles både i sagprosa og i fiktion.  Vi arbejder med spørgsmål som "Er det onde nødvendigt for at forstå det gode"? "Er mennesket fundamentalt ondt eller godt - eller en blanding?" "Hvad trigger ondskaben - eller forhindrer den i at komme op til overfladen?" - og endelig "Hvor er vi så fascinerede af det onde?". I forløbet indgår bl.a. en læsning af Macbeth.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 * India - Then and Now

Forløbsbeskrivelse:

Som en udbygning på forløbet India - Then and Now (som vi læste i 2.g.), læses Arvinda Adigas roman "The White Tiger" (2008) med fokus på de samme problematikker som i det overordnede forløb - dog med parforholdet som mindre centralt emne. Der skrives logbog under hele forløbet.

I forløbet "India - Then and Now" arbejdede klassen med film og tekster, som belyser forskellige aspekter af de kulturelle og sociale forhold i det moderne Indien, som har betydning for parforholdet. Vi kigger blandt andet på kastesystemet og fattigdomsproblematikken, på kønsroller, og på de spændinger der ligger i mødet mellem en traditionel og en vestlig inspireret livsstil.
Forløbet giver desuden en kort introduktion til Indiens historie og belyser i et tværfagligt samarbejde med dansk (om kolonisering) konsekvenserne af den britiske kolonisering af Indien.

Formål:
Forløbet er først og fremmest tilrettelagt med henblik på at træne elevernes mundtlige og skriftlige kommunikative færdigheder. Derudover fortsættes arbejdet med at træne analyse og fortolkning af forskellige teksttyper med anvendelse af relevant faglig terminologi.  
Der er en naturlig progression i forhold til tidligere forløb, idet eleverne arbejder mere selvstændigt med selvvalgte emner i gruppearbejde samt med individuelle mundtlige præsentationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer