Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e)
Hold 2018 Re/2m (2m Re, 3m Re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er religion
Titel 2 Jødedom
Titel 3 Religion i Iran
Titel 4 Hinduisme
Titel 5 Kristendom
Titel 6 Religionskritik og værklæsning
Titel 7 Projektrapport
Titel 8 Sunniislam i DK

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er religion

I dette forløb gives en introduktion til religionsfaget.
Vi arbejder med forskellige religionsdefinitioner og med nogle af de centrale fagbegreber som myter og ritualer og karisma.
Med udgangspunkt i filmen Kumare, diskuterer vi, hvad der skal til for at noget er en religion, og eleverne kommer med  deres eget bud på en religion med udgangspunkt i Ninian Smarts religionsdefinition.

Begreber:

- Substantiel og funktionel religionsdefinition
- Det hellige og det profane
- Essentialisme
- Socialkonstruktivisme
- fænomenologisk-komparativ tilgang


Materiale:

"Hvad er religion?" Fra religion.dk 5. oktober 2005
"Findes religioner?" Religion & Kultur s. 274
Camilla Lenti: "10 definitioner af religion". Fra: religion.dk
Smarts 7 dimensioner
"Myter" fra Begrebsnøglen
"Indefra-udefra" fra Begrebsnøglen
1 Mos, kap 1-3, v.24 (Skabelse og Syndefald)
Xenu-myten
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenu
"Ritualer" fra Begrebsnøglen
"Ritualtyper" fra Grundbog til religion C
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jødedom

Dette forløb om jødedom har særligt fokus på jødisk identitet i en senmoderne (primært dansk) kontekst.
Vi har arbejdet med omskærelsesdedatten, med identitetsteori og med forholdet mellem minoritet og majoritet. Vi har talt om forskellige positioner i det jødiske samfund i DK og har i den forbindelse været på besøg både på det jødiske museum og i synagogen, og vi har haft besøg af Sandra som er kvindelig rabbiner.

Faglige mål for forløbet:
Eleverne skal
* kunne analysere, fortolke og perspektivere såvel klassiske som repræsentative kilder i jødedom
* have kendskab til hvordan man kan forstå jødisk identitet i spændingsfeltet mellem oprør og bekræftelse, assimilation og fastholdelse af jødisk identitet
* kunne redegøre for de grundlæggende aspekter ved jødedommens forestillinger, herunder det dialektiske gudsbegreb, udvælgelsestankegangen og mytologiseringen af historiens gang
* have kendskab til jødisk etik og den jødiske menneskeopfattelse
* redegøre for de religiøse forpligtelser og de jødiske ritualer og højtider (især pesach)
* redegøre for zionismen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Religion i Iran

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hinduisme

I hinduismeforløbet repeterer eleverne centrale religiøse fænomener og vi arbejder med følgende faglige mål:

– at kunne redegøre for centrale sider ved hinduismen, herunder religionens formative, historiske og nutidige skikkelser
– at kunne redegøre for religiøse fænomener som myte, kosmologi, eskatologi, ritual og etik
– at kunne anvende religionsfaglig terminologi
– at kunne karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– at kunne fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
– at kunne formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne, sekulære samfund i en global kontekst

INDHOLD:
Hinduismens historie og helligskrifter
Troslære (Atman, karma og samsara, brahman og moksha, reinkarnationslæren)
De tre veje til frelse, de tre gunaer
Guderne, deres funktioner, kendetegn og familier
Myter
Ritualer
Dharma - hvordan man lever som hindu
Kastesystemet, varnasystemet, kastepligt og arbejdsdeling
Renhed og urenhed, dualisme
Hinduisme i en dansk kontekst

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Religionskritik og værklæsning

Forløbet starter med en introduktion til området, hvor der introduceres til den klassiske tyske religionskritik, samt evolutionismen og dens indflydelse på både natur- og kulturvidenskaber (Darwin, Frazer). Det primære fokus i forløbet er lagt på  videnskab og ateisme med udgangspunkt i hovedværklæsningen, som udgør det første kapitel i Sam Harris' "Troens fallit".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Sunniislam i DK

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer