Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e)
Hold 2019 ol/3b (3b ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos - Homers Odyssé - mundtlig fortælletradition
Titel 2 Platons filosofi
Titel 3 Den græske tragedie - Ødipus
Titel 4 Romersk roman
Titel 5 Antikkens arkitektur & anvendelse i eftertiden

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos - Homers Odyssé - mundtlig fortælletradition

BASISTEKST:
1, 6 og 9. sang af Homers Odysse i Otto Steen Dues oversættelse fra 2002
Første modul: læreroplæg om Homer. Eleverne får udleveret en oversigt over stilistiske virkemidler hos Homer (findes i Lectio), samt en oversigt over Odysseens struktur (findes i Lectio). Når det passer i forhold til teksten ser vi på græsk kunst (vaser) (findes i Lectio)
Efterfølgende moduler: Vi analyserer 1. 6. og 9. sang af Odysseen intensivt, mens afslutningen på Odysseen med bejleropgøret fremlægges som elevoplæg. Når vi springer mellem sangene læses resumeer af de mellemliggende sange (findes i Lectio).
I hvert modul laver eleverne oplæg om de græske guder med fokus på hvem, der er hvem, og hvilke attributter de hver især har (resumer heraf findes i Lectio)

PERSPEKTIVERING:
- Uddrag af filmatiseringen af Odysseen fra 1997, instrueret af Andrei Konchalovsky. Eleverne overvejer, hvor godt filmatiseringen stemmer med Homers forlæg.
- Brødrene Grimmn: "Rumleskaft" - som perspektivering af "navnemagien" i 9. sang: http://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/rumleskaft
- Uddrag af filmatiseringen af J.R.R. Tolkiens "Hobbitten" - scenen mellem Smaug og Bilbo.

EVALUERENDE PRODUKT: I mindre grupper skriver eleverne et selvkomponeret Epos med krav om inddragelse af epos genrens stilistiske træk. De selvkomponerede episke værker uploadet i fællesmappen i Lectio, hvor eleverne læser hinandens værker.

ESTIMEREDE NORMALSIDER:
Od 1 = 14,8 ns
Od 6 =  11 ns
Od 9 = 18,9 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Platons filosofi

BASISTEKSTER:
Platon:
- Hulebilledet (uddrag fra Staten), Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen "Kend dig selv," Gyldendal 2000
- Symposion, Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen "Kend dig selv," Gyldendal 2000

PERSPEKTIVTEKSTER:
- Klokken, H.C. Andersen, 1845

PRODUKTER:
- Hulebilledet: Du skal skrive en artikel, hvor du forklarer Platons hulebillede, som det beskrives i Statens 7. bog, til en person, som aldrig har hørt om det før. Du kan frit vælge hvilken form og hvilket konkret indhold artiklen skal have, bare den forklarer tilhøreren, hvad hulebilledet er i et sprog eller en form, så tilhøreren forstår det.

- Symposion: Visuel fremstilling af Diotimas dialektiske undervisning af Sokrates i Eros dyrkelse "Kærlighedens Vej" eller "trappe"

Indledningsvis analyserer vi Hulebilledet med henblik på at forstå grundelementerne i Platons filosofi (Idelæren, dualisme, majeutik, sofister, filosoffer, samfundskritik, erkendelse, sandhed mv.), under inddragelse af den historiske kontekst (demokratiet i Athen) samt Platons personlige forhold Sokrates. Dernæst analyserer vi dialogen Symposion i sin helhed med det mål for øje at få forskellene ved hver enkelt taler i Symposion til at fremtæde klart, således at vi tydeligt kan følge progressionen i værket hen mod Sokrates tale. Vi diskuterer, hvorfor Sokrates taler igennem Diotima, og i fremstiller i klassen et produkt baseret på Diotimas dialektiske undervisning / indvielse til Eros, og holder fernisering, hvor jeres produkter præsenteres for klassen
Afslutningsvis perspektiverer vi de temaer, vi har mødt i Hulebilledet og Symposion til H.C. Andersens eventyr Klokken (1845)

ESTIMEREDE NORMALSIDER:
Symposion = 53,6 ns
Hulebilledet = 7, 6 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den græske tragedie - Ødipus

Den græske tragedie:
Vi analyserer Sofokles Ødipus, og sætter os ind i den antikke samtid, som tragedien er en del af. Vi finder gennem arbejde med arbejdsspørgsmål de centrale stedet i tragedien samt anvender disse til at karakterisere tragediens hovedpersoner.
Vi arbejder med tragediens morale, samt perspektiverer den til Karen Blixens "Livets veje," og vi konfronteres med Freuds Ødipuskompleks.

BASISTEKST:
Sofokles: Ødipus ved Alex Garf og Leo Hjotsø, 1974

PERSPEKTIVTEKST:
Karen Blixen: Livets Veje - Den afrikanske farm, Gyldendal 1963, side 213-214
Artikel om Freuds Ødipus Kompleks vedhæftet modulerne

ESTIMEREDE NORAMLSIDER:
Sofokles Ødipus = 51 ns

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Romersk roman


BASISTEKSTER: To forskellige versioner af romerske romanfortællingen om Æselmanden Lucius, nemlig et uddrag af Anonym forfatter med titlen "Æslet"  og et uddrag af den romerske forfatter Apulejus med titlen "Det gyldne Æsel."

Begge uddrag er anvendt fra Romersk Anatologi ved Chr. Gorm Tortzen et al side 217-238

PERSPEKTIV: Et på modulerne vedhæftet dokument om den romerske romanfortælling om Æselmanden Lucius indvirkning på europæisk kulturhistorie.
PRODUKT: Aflevering (under "Elevfeedback") en kort sammenhængende tekst om temaparallellerne mellem teksterne samt artiklerne i dokumentet om den romerske romans fortællinger om Æselmandens indvirkning på europæisk kulturhistorie

ESTIMEREDE NORMALSIDER:
Anonym forfatter, Æselet =
Apulejus Det Gyldne Æsel =
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Antikkens arkitektur & anvendelse i eftertiden

Antikkens arkitektur og dens anvendelse i eftertiden

Vi kører et komprimeret forløb, hvor vi som grundstof anvender det vedhæftede sammenskrevne og illustrerede kompendium "Antikkens arkitektur."

Formålet med forløbet er at lære at beherske de arkitektoniske grundbegreber som værktøjer til at analysere antik (græsk og romersk) arkitektur samt perspektiverende efterantik arkitektur.

Vi karakteriserer de 3 klassiske søjleordenener gennem selvstændigt arbejde med at omsætte de arkitektoniske begreber til tegninger med tydelige markeringer af de karakterisktiske forskelle og ligheder mellem dorisk, jonisk og korinthisk søjle og tempelstil - og dermed også græsk og romersk arkitektur.

Hensigtingen er at lære at anvende arkitektoniske fag- og stilbegreber som analysemodel for arkitektur i antikken såvel som arkitektur i eftertiden.

Ukendte monumenter opgives til eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer