Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e)
Hold 2019 ol/3u (3u ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Herskeridealer
Titel 2 Den platoniske kærlighed
Titel 3 Antigone og civil ulydighed
Titel 4 Epos - Odysséen
Titel 5 Skulptur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Herskeridealer

De valgte tekster giver alle gode råd og vejledning til eneherskeren.Vi arbejder med nøglebegreberne i teksterne, finder ligheder/forskelle teksterne imellem og diskuterer styreformen eneherredømme og inddrager moderne spin.
Formål: At give eleverne en større indsigt og forståelse for de politiske mekanismer belyst ved historiske eksempler fra antikken til Renæssancen.

Kernestof:
Basistekster:
-Xenofon, Hieron, Ivar Gjørup, Aigis nr. 1, 2001
-Seneca, Om Mildhed (§VII - §VIII), Villy Sørensen, 1975

Perspektiverende tekst:
-Machiavelli, Fyrsten (Indledning,16, 18), Fritz Wolder, Helikon, 2006
- http://www.mhznetworks.org/watch/borgen-season-1-trailer
- https://www.youtube.com/watch?v=ULwUzF1q5w4

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den platoniske kærlighed

Her er tale om en tekstsøjle med et filosofisk tema, som tager udgangspunkt i Platons Symposion som basistekst, suppleret med en perspektivtekst fra romantikken i Danmark.
Formålet med dette forløb er at gøre eleverne bevidste om betydningen af begreberne ”eros” og ”det skønne” i Platons filosofi, deres systematiske sammenhæng med Platons filosofi i det hele taget og deres betydning for senere tænkning.

Kernestof:
Basistekst:
• Kend dig selv, Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen, Gyldendal, 2000, s. 85-147

Perspektiverende tekster:.
• Klokken, H.C. Andersen

Supplerende stof:

• Kend Dig Selv, Mejer og Tortzen, 2001, s. 9-24


Progression:
Vi bevæger os nu væk fra den trojanske sagnkreds og ind i filosofiens verden.
Forløbet tilrettelægges således, at fokus er på Sokrates, som gennemgås intensivt i klassen. De øvrige taler gennemgås som et matrix-arbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Antigone og civil ulydighed

Vi fokuserer i dette forløb på hvorledes de to hovedpersoner på forskellig vis forholder sig til konfliker, som vil vise sig ikke blot er vigtige i Antikken, men også i dag. Vi diskuterer begreberne nomos og fysis og forholdet mellem individ og stat og perspektiverer det antikke drama gennem en række tekster hvor civil ulydighed er omdrejningspunktet.

Basistekst:

Sofokles: Antigone (Otto Steen Due)


Perspektivtekster:
Filmen Sophie Scholl
Jean Anouilh: Antigone
Stéphane Hessel: Gør oprør
Artikler:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/ramsdal-sigtet-skjule-flygtninge-0
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-08-23-burkini-er-blevet-ulovligt-flere-steder-nu-vil-rigmand-betale-boederne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Epos - Odysséen

Vores fokus er i dette forløb på helten Odysseus og rejsetemaet
Formålet er at give eleverne indsigt i den tidligste græske litteratur - dens karakter og
underholdningsværdi, dens universelle temaer og dens indflydelse genre-
mæssigt og tematisk på senere europæisk litteratur.

BASISTEKST:
1, 6, 9. og 24. sang af Homers Odysse i Otto Steen Dues oversættelse fra 2002

Perspektivtekst:
O Brother, Where art Though?” (brødrene Coen, 2000)

Supplerende materiale:
Introduktion til Homer og de homeriske digte : Andreasen og Refslund Poulsen, Paideia, kap 1,  Systime, 2011
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Skulptur

Formålet med dette forløb er at sætte eleverne ind i udviklingen af græsk skulptur med fokus på udviklingen fra Arkaisk tid til Hellenismen. Vi ser på hvordan skulpturen gennemløber en udvikling fra det strenge og monumentale til det frie og ubesværede i antikkens Grækenland og ligeledes ser vi på hvordan senere tider har forholdt sig til de værker, som blev produceret i denne periode af den fælleseuropæiske historie.

Gennemgåede skulpturer:
•Arkaisk: New York kouros, Kleobis og Biton, Getty kouros, Berlin kore, Auxerre kore, peplos kore, Akropolis kore
•Tidlig klassisk: Kritios drengen, Harmodios og Aristogeiton, vognstyreren fra Delphi, Zeus fra Artemision
•Højklassisk: Doryforos, karyatide fra Erecteion, Nike bindende sandal, Parthenon-templet (bygning).
•Senklassisk: Skraberen, Venus fra Knidos, Sokrates portræt
•Hellenistisk: Fuld gammel kone, Laokoon-gruppen, Afrodite Kallipygos, Homer portræt


Perspektiverende:
•Renæssance: Michelangelo, david
•Klassicisme: Thorvaldsen, Jason med det gyldne skind, Venus
-Gaugain, nævefægteren, 1922
-YSL Kouros- reklame
-Kai Niesen, Århuspigen, 1921
- Salvador Dali, Venus (kobber), 1964
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer