Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/3a (3a fy, 3a fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger (Lys og Lyd)
Titel 4 Atomer og Lys
Titel 5 Den nære Astronomi
Titel 6 Den Fjerne Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til fysik

Introduktion til fysik:

Emner: Størrelser, enheder, formler, beregniner, titalspotenser og prefixer i fysik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger (Lys og Lyd)

Emner:
Bølgebeskrivelse, Bølgelængde, Frekvens, Amplitude, Periode, Bølgeligningen,

Bølger og Lys:
Lys som Bølger, Lysets Hastighed, Det Elektromagnetiske Spektrum, Diffraktion, Interferens, Det Optiske Gitter og Gitterligningen

Bølger og Lyd:
Lyd som Bølger, Lydens Hastighed, Lydens Frekvenser, Lydstyrke, Musikinstrumenter og Stående Bølger på en Streng

Eksperimenter:
- Laserlysets Bølgelængde

- Bølger på en streng

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atomer og Lys

Emner: Atomets og atomkernens størrelse, Proton-, Neutron- og Nukleontal, Nuklear Notation, Isotoper, Enheden ”Unit” og Enheden ”Elektronvolt”, Bohrs Atommodel, Elektronskaller, Energiniveauer, Fotoner, Emission og Absorptions Fotonens Energi, Balmerserien, Lymanserien og Paschenserien og Emissions og Absorptionsspektre.

Læsepensum: Finn Elvekjær og Torben Benoni, Fysik C Bogen: 120-138

Produktkrav: Sidste Fysikopgaver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Den nære Astronomi

Forløb: Den nære Astronomi


Emner: Jordens rotation, Månen, Månens faser, Årstiderne, Solsystemet, Planeterne, Atronomisk Enhed, Lysår, Planeternes baner omkring solen.

Læsepensum: M. Brydensholt, m.fl: ORBIT C UDGAVE, SYSTIME: side 8-33

(Dette forløb er foregået virtuelt, og eleverne har derfor ikke fået gennemgået emnerne i klassen, men gennem arbejdssark derhjemme).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Den Fjerne Astronomi

Emner: Afstanden til Stjernerne, Enheden Lysår, Stjerner, Galakser, Hobe og Superhobe, Afstandsmålinger i universet herunder: Parallaksemålinger og Målinger vha. størrelsesklasser, enheden parsec, Rødforskydning (Herunder, rødforskudte spektre), Hubbles Lov og Universets Alder.

Læsepensum: Morten Brydensholt m.fl.: ORBIT C: s.130-158
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde