Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/3u (3u fy, 3u fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger (Lys og Lyd)
Titel 4 Atomer og Lys
Titel 5 Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til fysik

Introduktion til fysik:

Emner: Størrelser, enheder, formler, beregniner, titalspotenser og prefixer i fysik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger (Lys og Lyd)

Emner:
Bølgebeskrivelse, Bølgelængde, Frekvens, Amplitude, Periode, Bølgeligningen,

Bølger og Lys:
Lys som Bølger, Lysets Hastighed, Det Elektromagnetiske Spektrum, Lysets egenskaber (Interferens, Diffraktion, Reflektion og Brydning). Lysets Brydning, Brydningsindeks, Linser og Briller.

Bølger og Lyd:
Lyd som Bølger, Lydens Hastighed, Lydens Frekvenser, Lydstyrke og Lydintensitet, Musikinstrumenter og Stående Bølger på en Streng

Eksperimenter:
- Brilleforsøg
- Bølger på en streng


Knud Erik Nielsen, Esper Fogh: VEJEN TIL FYSIK C, HAX: side 103-111, 116-117, 118-135


Morten Brydensholt m.fl.: ORBIT C, SYSTIME: s. 102-107, 114-116 (Se PDF: Om  bølger, bølgeegenskaber og brydning.pdf og Optik.pdf)

M. Brydensholt, m.fl: ORBIT C 2.UDGAVE, SYSTIME: s. 73-78 (Se PDF: Om  bølger, bølgeegenskaber og brydning.pdf)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atomer og Lys

Emner: Atomets og atomkernens størrelse, Proton-, Neutron- og Nukleontal, Nuklear Notation, Isotoper, Enheden ”Unit” og Enheden ”Elektronvolt”, Bohrs Atommodel, Elektronskaller, Energiniveauer, Fotoner, Emission og Absorptions Fotonens Energi, Balmerserien, Lymanserien og Paschenserien og Emissions og Absorptionsspektre.

Læsepensum: Finn Elvekjær og Torben Benoni, Fysik C Bogen: 120-138

Eksperiment: Spektre for forskellige grundstoffer.

Produktkrav: Rapport om Spektre for forskellige grundstoffer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Astronomi

Den nære Astronomi:

Emner: Dag og Nat, Årstiderne, Vendekredsene, Månen og Månens Faser, Planeterne i solsystemet og Keplers Love.

Den Fjerne Astronomi:

Afstande i Universet, Enheden Lysår, Stjerner, HR-Diagrammer, Galakser, Universets Udvidelse, Hubbles Lov og Big Bang samt beviser for Big Bang.

Knud Erik Nielsen, Esper Fogh: VEJEN TIL FYSIK C, HAX: side 7-33 og 169-211

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer