Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/3k (3k re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kristendommen
Titel 2 Islam
Titel 3 Religionskritik
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Buddhisme

Buddhisme
(Fra bekendtgørelsen: En verdensreligion (buddhisme, hinduisme, jødedom, japanske eller kinesiske religioner)  Hvad angår kernestoffets tredje verdensreligion, jødedom, hinduisme, buddhisme, kinesisk og japansk religion, er læreplanens formulering mindre bindende, således at der er større frihed til at vælge synsvinkel og omfang. Det vil dog være uomgængeligt ved enhver religion at inddrage helt grundlæggende klassiske tekster samt nutidige tekster, men der er stor frihed til at benytte andet materiale og lægge synsvinkler og vægtning efter eget valg, evt. i samspil med andre fag.)

Kilder:

Buddhalegenden, Jørn Borup © Forlaget Univers:  buddhalegenden.pdf (ligger på modulet)

Buddhalegenden, Buddhas lære - Lene Højholdt.PDF s. 12-15 (en udvidet version af Buddhalegenden) (ligger på modulet)

Espen Andreasen; Mennesket og Magterne, Gyldendal 1992. Digt: Vismanden (pdf ligger på modulet)

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: Dér blev jeg vist buddhist!« af Kristian Lindberg, krl@berlingske.dk, 18. september 2005 (ligger som pdf på modulet)


Baggrundslitteratur:

Lene Højholdt; Buddhas lære - og den tibetanske buddhisme, Gyldendal 2000, s. 9-40 (ligger som pdf på modulet)

Grundbogen til religion c, 2012, s. 264: Konversion (ligger som pdf på modulet)

Buddhismens tre hovedretninger i stikord samt nyttige begreber, ordbogsopslag (ligger som pdf på modulet)


Film:
Buddha-legenden: https://www.youtube.com/watch?v=sP5DOwwrJDk

(Filmudgave af Buddha-legenden fra Bernardo Bertolluccis spillefilm "Little Buddha" fra 1994 (uddrag, sammenklip af buddhalegenden, 51 min.))
  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer