Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/3x (3x re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er religion? Oversigt over teori og metode
Titel 2 Kristendom

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er religion? Oversigt over teori og metode

I dette forløb gives en introduktion til religionsfaget.
Vi arbejder med forskellige religionsdefinitioner og med nogle af de centrale fagbegreber som myter og ritualer og karisma.
Med udgangspunkt i filmen Kumare, diskuterer vi, hvad der skal til for at noget er en religion, og eleverne kommer med  deres eget bud på en religion med udgangspunkt i Ninian Smarts religionsdefinition.

Begreber:

- Substantiel og funktionel religionsdefinition
- Det hellige og det profane
- Essentialisme
- Socialkonstruktivisme
- fænomenologisk-komparativ tilgang


Materiale:

"Hvad er religion?" Fra religion.dk 5. oktober 2005
"Findes religioner?" Religion & Kultur s. 274
Camilla Lenti: "10 definitioner af religion". Fra: religion.dk
Smarts 7 dimensioner
"Myter" fra Begrebsnøglen
"Indefra-udefra" fra Begrebsnøglen
1 Mos, kap 1-3, v.24 (Skabelse og Syndefald)
Xenu-myten
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenu
"Ritualer" fra Begrebsnøglen
"Ritualtyper" fra Grundbog til religion C
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer