Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e)
Hold 2018 En/b (1b En, 2b En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Violence
Titel 2 South Africa Today (Eksamen)
Titel 3 The USA in the 1930's
Titel 4 Minimalism and Dirty Realism (Eksamen)
Titel 5 Social heritage, social mobility (Eksamen)
Titel 6 War and Conflict (eksamen)
Titel 7 Immigrants (Eksamen)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Violence

In this course the students are presented with various aspects of violence. The following texts have been read, all from Contexts:

Rendezvous - short story

Warning - article

Lord of the Flies - extract from novel

Good Girl - short story

Youtube clips:
Belfast Protests Leave Scars on Children:  https://www.youtube.com/watch?v=MeDcqvFz3l4
Andy Williams: https://www.youtube.com/watch?v=4fTbZsuEvEQ

Lord of the Flies (1963)- film

Focus has been on vocabulary, conversation and individual presentations of article of their own choice, genres and methods, The rhetorical pentagon,  film analysis (shot-to-shot analysis), listening exercises of genuine, spoken English in news clips.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 South Africa Today (Eksamen)

At arbejde med ordforrådstilegnelse og udviklingen af kommunikative kompetencer, såvel de
skriftlige som de mundtlige
At træne analyse og fortolkning af både litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof,
herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
At opnå indsigt i og viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Sydafrika
med fokus på aktuelle forhold samt at opnå færdigheder i selvstændigt at udvælge og fremlægge artikel i klassen samt perspektivering til læst tekst.

Følgende tekster er læst:

Michelle Faul, What life Was Like inSouth Africa During the Apartheid. fra bogen From Apartheid to Zefside.

Rayda Jacobs,The Guilt. Novelle fra Contexts.

http://www.youtube.com/watch?v=e5jJSjpztmA&feature=relmfu. (About a growing black middle class)

https://www.youtube.com/watch?v=jj84Sw1x2po (about reverse Apartheid. About poor, white settlements)

https://www.theguardian.com/world/2012/dec/06/south-africa-racially-divided-survey (article about the S.A. still divided)

Om The Truth and Reconciliation Commission. https://www.youtube.com/watch?v=ujOL8FS2wv4 fra BBC

David Evens, Dead Man's Shoes - fra antologien The Big Picture, Systime.. short story


+ artikel efter eget valg til fremlæggelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 The USA in the 1930's

A Short History of the Depression. fra: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/g/great_depression_1930s/index.html?8qa

Steinbeck, Of Mice and Men. 1937. Værk

Roosevelt, Inaugural speech. 1933. Uddrag: https://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrfirstinaugural.html

Supplerende læsning:
Martin L. King: I Have a Dream. 1968. - hvor klassen primært har trænet retoriske virkemidler og appelformer.

Fagligt fokus:
at eleverne får et indgående historisk indblik i depressionens USA
at øve analytiske kompetencer
at indøve de kommunikative kompetencer
at opnå færdigheder i hvorledes en tale både kan analyseres for indhold og for retoriske virkemidler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Minimalism and Dirty Realism (Eksamen)

Læst
Hemingway, Hills lIke White Elephants
                    Cat in The Rain
                    The End of Something
                    The Doctor and the Doctor's Wife

CArver, Popular Mechanics
             The Neighbors

Billede: Kvium family photo
             Ann Benett, Exposure

Fagligt fokus: selvstændig analyse ogfremlæsggelse af tekst (de sidste to Hemingway tekster er brugt specifikt til dette),  opøve evne til perspektivering til tidligere læster tekster, the Iceberg Theory, genretræk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Social heritage, social mobility (Eksamen)

Drama (værk): Russell, Educating Rita.

Ahmen, "The Boy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil" fra The Observer, 2002. fra bogen Contexts, Gyldendal 2004.

Hill&Ahmed, "TV, public school and Ryan's fall". artikel fra The Observer, 2003. fra bogen Contexts, Gyldendal.2004.

Billy Elliot. film

Social Reproduction: https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/social-inequality/social-class/v/social-reproduction
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 War and Conflict (eksamen)

Følgende er læst fra Contexts :

War memorials/war posters - Individual presentations of memorials and war posters of own choice.

Ted Talk: A secret memorial for civilian casulties.https://www.ted.com/talks/matt_kenyon_a_secret_memorial_for_civilian_casualties/transcript?language=en

Two WW1 poems: Suicide in the Trenches + Does it Matter?

A war memoir: A Rumor of War.

A picture made him a hero. Then his life fell apart.

Ted talk. How to talk to veterans about war. https://www.ted.com/talks/wes_moore_how_to_talk_to_veterans_about_war?referrer=playlist-what_comes_after_war#t-33680


fagligt fokus: relevant ordforråd -gloseøvelser, mundtligt fremstilling: eleverne har udarbejdet elevpræsentationer af war memorials og war posters, analyse og fortolkning m særligt fokus på poesi: med relevant analysemetode. Fictionskoder i non-fiction,

Supplerende læsning:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Immigrants (Eksamen)


Følgede tekster er læst, alle under lockdown.:

Ted talk. What's it like to be the child of immigrants?
https://www.ted.com/talks/michael_rain_what_it_s_like_to_be_the_child_of_immigrants/transcript?language=en#t-463310

Gish Jen, Who's Irish? (1999) short story from Contexts. Gyldendal 2015.
Kureishi, My Son the Fanatic (1997) from Contexts, Gyldendal 2015.
CBD, Clothes. Gyldendal . 2015.
Wazir, Long Nights, Low Pay and no Play. (2002). article, Contexts.

Khan Academy Race and Ethnicity https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/society-and-culture/demographics/v/demographic-structure-of-society-race-and-ethnicity

Desuden mundtlig fremlæggelser f selvvalgt artikel med perspektivering til temaets tekster.

Fagligt fokus: mundtlig fremstilling, indviduelle præsentationer af My Son the fanatic + selvvalgte artikler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer