Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e)
Hold 2018 Ty/e (1e Ty, 2e Ty)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kurzfilme
Titel 2 Land und Leute
Titel 3 Wegfahren und ankommen
Titel 4 Umweltfreundlich leben
Titel 5 Die DDR und die Stasi
Titel 6 Märchen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kurzfilme

Beskrivelse:
Eleverne skal opnå en viden om generelle træk ved kortfilm og bruge dem på en række tyske kortfilm.

Materialer:
Kendetegn for kortfilm (ppt)

Film:
Sommersonntag (filmstriben)
Spielzeugland (youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y0tBSx98knE)
Kinderspiel (filmstriben)
London liegt am Nordpol (filmstriben)
Schwarzfahrer (Youtube)
Hundefutter (Filmstriben)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Land und Leute

Eleverne introduceres i forløbet til forskellige forhold og egenskaber i forskellige tysksprogede lande.
Undervejs gennemgås basal tysk grammatik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lektion den 30 november 30-11-2018
Eine Familie im Regen 05-12-2018
Aflevering 2: Verber og artikler 17-12-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Märchen

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Märchen 20-04-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer