Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e)
Hold 2018 Ty/tx (1tx Ty, 2tx Ty)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Musik
Titel 2 Landeskunde (Eksamen)
Titel 3 Generation Selfie (Eksamen)
Titel 4 DDR - Das Alltagsleben und die Stasi (Eksamen)
Titel 5 Lübeck
Titel 6 Die Wende (Eksamen)
Titel 7 Umdenken - von der Natur lernen (Eksamen)
Titel 8 Deutschland heute (Eksamen)
Titel 9 Krimi
Titel 10 Märchen
Titel 11 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Musik

Eleverne introduceres i forløbet til musik fra tysksprogede lande. Derudover finder eleverne selv tyske musiknumre, som de præsenterer i grupper for klassen.

Undervejs gennemgås basal tysk grammatik med fokus på hjælpeverberne og de svage verbers bøjning.

Kernetekster:
Musik in meinem Leben
Musik ist mein Leben
Ode an die Freude
Lili Marleen
Aus: Tilling, Gitte et al. (2014). Greif zu! Gyldendal

Johan Wolfgang von Goethe: Erlkönig (https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0 og https://www.youtube.com/watch?v=5XP5RP6OEJI)
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Das Lied der Deutschen (https://www.youtube.com/watch?v=dUzOSnWKhSQ og https://www.youtube.com/watch?v=PZdl09sKrzo)

Omfang cirka 10 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Landeskunde (Eksamen)

Eleverne introduceres i forløbet til forskellige forhold og egenskaber i forskellige tysksprogede lande.

Undervejs gennemgås basal tysk grammatik med fokus på bøjning af hjælpeverberne og de regelmæssige verber.

Kernetekster:
Was ist typisch deutsch? https://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
Wir gehen lieber zur Demo als in die Partei. Shell Jugendstudie 2015 https://www.br.de/puls/themen/leben/shell-jugendstudie-2015-trendwende-junge-menschen-wieder-politischer-100.html
SlowGerman mit Annik Rubens: Weihnachten

Omfang cirka 10 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Generation Selfie (Eksamen)

Formål
Eleverne skal tilegne sig et emneordforråd, der gør dem i stand til at kommunikere om selviscenesættelsen på de sociale medier. Forløbet lægger op til at bringe elevernes egne holdninger i spil, hvorfor elevernes mundtlige diskussionsevne (udtrykke enighed og uenighed) og brugen af holdningstilkendegivelser vil være i fokus.
Undervejs gennemgås basal grammatik med fokus på substantivernes artikler og bøjning.

De skriftlige opgaver vil tage afsæt i elevernes arbejde med teksterne fra undervisningen.

Kernetekster:

"Generation Selfie: Warum wir selbstverliebt und süchtig nach Anerkennung sind" Stern, Neon 20.3.18, https://www.stern.de/neon/wilde-welt/gesellschaft/generation-selfie--warum-wir-suechtig-nach-anerkennung-sind-7906862.html, Zugriff am 13. Februar 2019.

Tim Bendzko: Programmiert
Lukas Böing: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und Co? Ein Vergleich
Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media
Aus: Kate Fuchs & Mathilde Sinding: Auf uns – Grundbog til tysk i gymnasiet. 2016. Gyldendal.

Supplerende
Wie Forscher das ideale Online-Dating-Profil fanden: 5 Tipps | Quarks, https://www.youtube.com/watch?v=qhJxY_h_i8M
Über-mich-Texte für Ihr Portrait: Beispiele, die überzeugen, https://www.elitepartner.de/magazin/tipps-ich-ueber-mich.html

Omfang cirka 20 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 DDR - Das Alltagsleben und die Stasi (Eksamen)

Forløbet giver en introduktion til staten DDR 1949-1989 med henblik på at forstå den politiske, sociale og økonomiske baggrund for Tyskland i dag. Efter en ganske kort gennemgang af Tysklands deling 1945-1949 fokuserer forløbet særligt på to emner: hverdagslivet og Stasis rolle i DDR.

Undervejs gennemgås basal grammatik med fokus på sætningsanalyse og syntaks samt introduktion til adjektivernes deklination og relativpronominer.

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Materiale
- Die Teilung Deutschlands, http://www.hanisauland.de/lexikon/t/teilungdeutschlands.html
- Goethe Institut: Alltag in der DDR. Fra: http://www.goethe.de/lhr/prj/kal/ddr/a09/deindex.htm
- Moog, Christa (2003). Es ist 15 Uhr. In: Erik Wikkelsø Pedersen (red.): Kurzgeschichten – einmal anders. 64-68
- Planet Wissen: Die Stasi (opdateret 2014). Fra: http://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiediestasi100.html
- SlowGerman mit Annik Rubens (2013). Die Berliner Mauer. https://slowgerman.com/?s=die%20ddr&fbclid=IwAR3NEMSpwHk_CHl2uSUV0gOuNCOTU-Lxa8yHgfQVP3YaBPuLLLtG8ERT9Uc
- Stasi und das Ende der Kunst (1999). In: Lone Häckert & Lise Hansen: Literatur um die Jahrhundertwende, Kaleidoskope. 28-32.
- Schmid, Gerhard Friedrich (2009). Einigkeit und Recht und Freiheit. In Henrik Borg Jensen & Annette Flyckt Damkjær & Elise Rasmussen (red.), DEUTSCHE WUNDER - Tatsachen, Erinnerungen, Fiktion. L&R Uddannelse. S. 16.
- Eingemauert, 10:39 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
Am 3. Oktober feiert ganz Deutschland die Wiedervereinigung des Landes, 3:36 minutter, https://www.youtube.com/watch?v=osdFkMdLfAk&fbclid=IwAR1JtAiD0GVauYlUQGKxEjnP1R9OQVgp1UR-yw0jTm4jEDxZMq5LJzcl7aM
- Weissensee (2010-). ”Operation Juninacht”. 1. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.
- Weissensee (2010-). ”Die verlorene Tochter”. 2. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.
- Weissensee (2010-). ”Alles für die Liebe”. 3. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.
- Weissensee (2010-). ”Eine alte Leidenschaft”. 4. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.
- Weissensee (2010-). ”Das Konzert”. 5. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.
- Weissensee (2010-). ”Am Ende des Tages”. 6. afsnit af fjernsynsserien. Das Erste.

Omfang cirka 75 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Lübeck

Eleverne arbejder ifm. en dagstur til Lübeck med seværdigheder i byen samt med at forberede og gennemføre interviews med personer i Lübeck til brug i en "Werbespot für Lübeck". Undervejs gennemgås basal grammatik med fokus på personlige, possessive og relativpronominer.

Omfang cirka 5 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die Wende (Eksamen)

I anledning af 30-året for Murens fald vender vi i dette forløb blikket mod Muren - og dens fysiske, som mentale betydning for Tyskland. Fokus ligger primært på det delte Berlin, die DDR og murens fald.

KERNETEKSTER:
Der Film "Good bye Lenin" (2003) von Wolfgang Becker (https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2922463300/good-bye-lenin)

5 tekster fra "Unterrichtsreihe: Der Mauerfall" på Deutsche Welle:

"04 Die Ausreisewelle"
"03 Reisefreiheit und Republikflucht"
"07 Der Mauerfall - ein Irrtum?"
"09 Mauerfall-zu-Haus"
11 "Interview mit einem Soldaten der Nationalen Volksarmee"

SUPPLERENDE MATERIALE:
Goethe-Institut: Arbeitsmaterialen für den Unterricht: Good bye, Lenin

Læst: 42 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Umdenken - von der Natur lernen (Eksamen)

KERNETEKSTER:

Bio-Lebensmittel
Da kann einem ja der Appetit vergehen
Wie kaufe ich korrekt ein
Raus aus dem System
Fra: Christian Dines Miemietz, Hanne Holmelund von Sehested & Gitte Tilling: Greif zu. Gyldendal 2014

MIA: Ökostrom

Lecker, Müll
Fra: Anne Lønberg Eskesen: Genau! Gyldendal 2018

Deutschlandlabor – Folge 15: Bio
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/bio.html

Slow_german: Öko und Bio
http://slowgerman.com/2014/07/30/slow-german-085-oekound-bio/
Slow_German: Recycling
https://slowgerman.com/2007/08/14/slow-german-012-recycling/
Slow_German: Erneuerbare Energien
https://slowgerman.com/2015/05/12/sg-101-erneuerbare-energien/

SUPPLERENDE TEKSTER:
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb):
Wieviel Co2 hinterlässt du?
http://www.bpb.de/mediathek/179357/wieviel-co2-hinterlaesst-du
Wie funktioniert der CO2-Handel?
http://www.bpb.de/mediathek/179356/wie-funktioniert-der-co2-handel
Ist der Klimawandel ein Sicherheitsrisiko?
http://www.bpb.de/mediathek/179358/ist-der-klimawandel-ein-sicherheitsrisiko
Was ist der Treibhauseffekt?
http://www.bpb.de/mediathek/179226/was-ist-der-treibhauseffekt

Læst: 45 ns

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Deutschland heute (Eksamen)

Et blik på stort som småt, hvad der rører sig kulturelt som samfundsmæssigt i Tyskland i 2020:

Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel 2020
DW: 2020: Merkel mahnt die Deutschen
https://www.dw.com/de/2020-merkel-mahnt-die-deutschen/a-51839804

Satire:
Satire über Omis
Meine Oma ist eine alte Umweltsau
DW: Oma als Umweltsau - Eklat um ein Kinderlied
https://www.dw.com/de/oma-als-umweltsau-eklat-um-ein-kinderlied/a-51823744

Læst: 11 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Krimi

Fokus:
Et forløb med fokus på krimien som genre: Eleverne vil såvel blive præsenteret for traditionelle krimier som krimier, der bevidst leger eller udfordrer genren.

Kernestof:
Ferdinand von Schirach: Einsam
Aus: Helle Egendal: Gattungen. 2017. Gyldendal
Fra TV-serien "Der Tatortreininger" afsnittet "Schottys Kampf" (satire)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Märchen

Formål
Læse tysksproget tekster fra før 1900. Herunder træne litterær analyse, samt identificere og diskutere genretræk som f.eks. komposition, personkarakteristik, sproglige formler, tallenes betydning og eventyrets morale.

Kernestof:
Brüder Grimm: Rotkäppchen (1812)
Brüder Grimm: Die zwölf Brüder (1819)
Brüder Grimm: Die Nelke (1819)


NB: Størstedelen af forløbet blev afviklet virtuelt i nødundervisningsperioden i marts-maj måned 2020.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer