Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e)
Hold 2018 Ty/auy (1auy Ty, 2auy Ty)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb tysk
Titel 2 Generation Selfie
Titel 3 Grimms Märchen (eksamen)
Titel 4 Die Stasi und die DDR i både 1. og 2. g (eksamen)
Titel 5 Lübeck - und Jugend in Deutschland
Titel 6 Die Nachkriegszeit (eksamen)
Titel 7 Lebensmittelverschwendung (Eksamen)
Titel 8 FF4
Titel 9 Migration (Eksamen)
Titel 10 Repetition af Nachkriegslitteratur
Titel 11 Die Mauer (Eksamen)
Titel 12 Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb tysk

Dette forløb er grundforløbet i tysk, og er det samme for alle nye 1G-klasser. 1 auy har ikke haft forløbet sammen men har alle været igennem det samme stof i løbet af grundforløbet.

Forløbet er en introduktion til tysk og fungerer som appetitvækker til faget. Det løber over 7 moduler. Der introduceres til faget ved at arbejde med tekster inden for forskellige emner fx multikulturalitet, billedbeskrivelse osv. Et af hovedformålene er, at eleverne kommer til at tale en masse tysk.
Grammattisk arbejdes der med svage verber og hjælpeverber.

Kernestof:
Bourani, Andreas (2014): ”Auf uns" (1 side)
Erdal Sezer: ”Es wird immer etwas fremdes bleiben” (2 sider)
Dina Goldstein: Fallen Princesses, http://www.dinagoldstein.com/fallen-princesses/  (2 sider)

Supplerende materiale:
Beck, Mathilde og Christina Hove (2017) Ein neuer Anfang, Spiel: Kennenlernen (1 side)
Herman, Mette: Wer wir sind (1 side)
Regelmæssige verber (10 sider)

I alt 17 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Generation Selfie

Forløbet handler om digital identitet med fokus på, hvordan unge i dag iscenesætter sig selv på de digitale medier. Der læses forskellige tekster om fordele, ulemper og brug af sociale medier.

Det grammtiske fokus ligger især på brugen af og bøjningen af svage verber.

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre
tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
– føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med,
samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
– analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i
– søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt dokumentere anvendelsen heraf

Kernestof:

Häckert, Lone og Birgit Lohse: ALLES IN ALLEM, Gyldendal. (27-28 og 32-35) (6 sider)

Schekker (Mai 2012): Internet 
ist 
eigentlich
 Pflicht
 Schekker, 
Ausgabe
104
‐
Netzwelt
, http://www.schekker.de/content/internet-ist-eigentlich-pflicht-0?img=0#img (1 side)

Schekker (Reportage 

Mai 
2012
): Auf 
Entzug
, http://www.schekker.de/content/auf‐entzug
 (3 sider)

Loveline: Liebe im Internet, fra: https://www.loveline.de/themen/?t=11_56 (1 side)

Brühl, Marcus, Berliner Chat, fra: O. R. Andersen og P. Husum, Berlin von Wort zu Ort, Gyldendal 2007, s. 44-49 (6 sider)

Supplerende materiale:

https://quizlet.com/345117690/generation-selfie-flash-cards/

I alt ca 17 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Grimms Märchen (eksamen)

Indhold:
Forløbet sætter fokus på eventyrgenren. Vi arbejder med eventyr som et eksempel på tysk litteratur fra før 1945. I forbindelse med dette emner arbejdes er blandt andet med karakteristika for eventyrgenren herunder forskellige eventyrtræk som fx indledning, personer, tal, figurer osv. Dette arbejde danner grundlag for at analysere og fortolke eventyrene. Der arbejdes også med begreberne Kunsteventyr og folkeeventyr samt sættes fokus på Brødrene Grimm og deres værker.  

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre
tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
– udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
– udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den
centrale ortografi, morfologi og syntaks
– analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster


Sideløbende med arbejdet med eventyr ligger det grammatiske fokus på kasus samt hovedsætninger og ledsætninger.

Kernestof:

Brüder Grimm: Die Brautschau (ca 1 side)
Brüder Grimm: Die Bienenkönigin (ca 2 sider)
Brüder Grimm: Die Sterntaler (ca 1 side)
Brüder Grimm: Der süsse Brei (ca 1 side)
alle fra http://gutenberg.spiegel.de/autor/bruder-grimm-220
Spielregeln aus dem Märchenland, http://ce.kolding-gym.dk/klasser/märchen/Spielregeln%20aus%20dem%20Märchenland.doc (ca 1 side)
Betrachtungen zur Märchenstruktur.docx, fra: http://www.maerchen.com/123.html (ca 1 side)
Häckert, Lone og Birgit Lohse: ALLES IN ALLEM, Gyldendal. (18-20, 22-24, 39-41)  (ca 9 sider)
Häckert, Lone og Birgit Lohse (2007): ALLES IN ALLEM, Gyldendal, København, s 44-50 (ca 7 sider)

Supplerende materiale:
http://gutenberg.spiegel.de/autor/220 (om Brødrene Grimm) (ca 1 side)
www.wordle.com
lydfiler fra https://www.vorleser.net/grimm

Omfang i alt ca 24 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Die Stasi und die DDR i både 1. og 2. g (eksamen)

Forløbet starter med en kort gennemgang om delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig. Derefter sætters der fokus på stasi og stasis rolle i DDR tiden. Som en appetitvækker ser vi film Das Leben der Anderen for at få et indblik i, hvordan stasi overvågede sine borgere. Der arbejdes dog ikke i detaljer med de enkelte scener i filmen. I forløbet undersøges det efterfølgende hvordan stasi arbejdede, og hvordan stasi påvirkede borgerne og relationerne mellem dem i DDR. Der læses både fagtekster og skønlitterære tekster.

Inden for grammatik arbejdes med fokus på brugen af modalverber. Desuden lægges der vægt på arbejdet med præsentation af tekster.

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre
tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
– føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den
centrale ortografi, morfologi og syntaks
– analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande

Kernestof

Hanisauland: Die Teilung Deutschlands
Fra: http://www.hanisauland.de/lexikon/t/teilungdeutschlands.html (ca 2 sider)

Die Simpleshow (2012): Die Simpleshow erklärt den Mauerfall, Die https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo&feature=youtu.be (ca 1 side)

Goethe Institut: Alltag in der DDR
Fra: http://www.goethe.de/lhr/prj/kal/ddr/a09/deindex.htm (ca 1 side)

Häckert, Lone og Birgit Lohse: ALLES IN ALLEM, Gyldendal. 52-61. (ca 10 sider)

Planet Wissen: Die Stasi (opdateret 2014)
Fra: http://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiediestasi100.html (ca 1 side)

Rusch, Claudia (2003): Honeckerts Kandierter Apfel, in Meine freie deutsche Jugend, ved Bjarne Mørup, Systime (2004) (ca 3 sider)

Becker, Claudia: "Stasi-Ratten" waren an ihm dran, eine war ich (2013)
Fra: http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article117190234/Stasi-Ratten- waren-an-ihm-dran-eine-war-ich.html (uddrag - "Jana Döhring: Stasi-Ratte") (ca 6 sider)

Supplerende materiale:
Hermann, Mette og Kirsten Blume (2019): eins, zwei, drei - mundtlig eksamen i tysk (uddrag om præsentation af tekster) (ca 6 sider)

Florian Henckel von Donnersmarck: Das Leben der anderen. Film (2006)
Fra: http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2676076300 (ca 10 sider)

Omfang i alt ca 33 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Lübeck - und Jugend in Deutschland

Vi tager til Lübeck med det formål at lære byen at kende og få talt en masse tysk med unge tyskere. Som forberedelse til turen læser vi om ungdommen i Tyskland og laver interviewguides, så vi kan lave interviews i byen om forskelle og ligheder mellem den danske og tysk ungdom.

Kernestof
Shell Jugendstudie (die 17. Jugendstudie): https://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html (ca 10 sider)

Supplerende materiel
Umgangsformen, http://www.willkommenindeutschland.org/onemackoj/onemackoj-jezik.htm (2 sider)

Omfang i alt ca 12 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die Nachkriegszeit (eksamen)

Indhold
I dette forløb sporer vi os ind på efterkrigstidsperioden både historisk, samfundsmæssigt og litterært. Vi læser om, hvad der karakteriserer efterkrigstiden, og arbejder med litteratur fra perioden, bl.a. Borchert.
Eleverns skal udover kendskab til epoken også oparbejde et ordforråd inden for emnet. Desuden sætter vi fokus på genren Kurzgeschichte, som eleverne kan analysere litteraturen ud fra.

Faglig mål:
Der er især fokus på nedenstående faglige mål:
- tekstforståelse
- kulturforståelse

Centrale gloser:
Trümmerliteratur (f)
Kahlschlagliteratur (f)
Stunde Null (f)
Kurzgeschichte (f)
Wirtschaftswunder (f)
Gattung (f)
Epoche (f)
Merkmal (n)
Kapitulation (f)
Trümmerfeld (n)
Leid (n)
In Trümmern liegen
Die 4 Besätzungszonen
Zerstörung (f)
Ideal (n) (pl –e)
Utopie (f) (pl –en)
Ziel (n)
Vergangenheit (f)
Zukunft (f)
Hoffnung (f)
Heimkehrer (m)
Schicksal (n)
Wirtschaft (f)
Verzweiflung (f)
Moral (f)

Kernestof:
An diesen Merkmalen kann man Kurzgeschichten erkennen
http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/interpretation/merkmale_kurzgeschichten.htm
Fuhrmann, Werner H.T.:  10.000 Kriegsgefangene vor 50 Jahren aus der Sowjetunion entlassen, aus http://www.tyskforlaget.dk/WundervonBern/russland/Heimkehrer_1953.htm
Häckert, Lone og Birgit Lohse: ALLES IN ALLEM, Kaleidoscope.
Nachkriegsliteratur, aus www.literaturwelt.com
Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch, 1947
http://www.mondamo.de/alt/borchert.htm#01
Wolfgang Borchert: Die Küchenuhr, 1947
http://www.mondamo.de/alt/borchert.htm#01

Supplerede litteratur:
Easy German verbs: https://www.youtube.com/watch?v=wtLgcx2jQb4
Flug über das zerstörte Berlin, https://www.youtube.com/watch?v=-xK0gTML5_g
Häckert, Lone og Birgitte Lohse: Alles in Allem, Gyldendal, 18-20, 26-28, 52-53, 65-69, 96-97
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 7 Lebensmittelverschwendung (Eksamen)

Formålet er at lægge op til FF4 forløb, hvor det overordnede tema vil være "bæredygtig mad".
Fokus vil være på gloseindlæring og problematikker omkring klimaforandringer, og hvordan evt. forebyggelse af madspild kan bidrage med det.
Hvad er problematikken omkring klimaforandringer? Hvordan definerer vi bæredygtig mad? Og hvordan bidrager forebyggelse af madspild til at minimere årsagerne til klimaforandringerne?
Ca. 10-20 sider.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tyskaflevering 4: 25-11-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Migration (Eksamen)

Vi vil arbejde med nogle tekster, der handler om Tyskland som indvandrerland. Fokus vil være på mundtlig præsentation, ordforråd, udtale og ordstilling.
Hvornår er der tale om migration og integration? Hvordan er det at leve med to kulturer. Hvordan føles det at være "hjemme"?
ca. 40 sider
Grammatisk arbejder vi videre med de stærke verber.
ca. 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Die Mauer (Eksamen)

Vi ser filmen "Der Tunnel", som delvis er en repetition af temaet stasi/Die DDR, men også er et nyt tema, da filmen først og fremmest handler om konsekvenserne af muren, der blev bygget i 1961.
Vi træner her også "Merkmale des Films".
Desuden træner vi "Merkmale der Sachlitteratur", som også indgik i fagfagligt forløb med naturvidenskab.
Her vil vi især koncentrere os om "Berlin erinnert, Berlin jubelt"
Kilde: "Gattungen" af Helle Egendal.
Filmen er fra CFU.

Ca. 50 sider.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tyskafl. 8 27-03-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer