Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e)
Hold 2018 Ty/bw (1bw Ty, 2bw Ty)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til tysk
Titel 2 Kurzfilme
Titel 3 Deutsche Märchen
Titel 4 Typisch Deutsch (Deutsche Traditionen und Sitten)
Titel 5 Aufruhr
Titel 6 Umdenken
Titel 7 FF4 Bæredygtig mad
Titel 8 Berlin

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til tysk

Forløbet indgår IKKE som grundlag for den mundtlige eksamen.

Forløbet skal give en introduktion til tyskundervisningen i gymnasiet og hjælpe med afklaring af valg af studieretning. I undervisningen vil vi gennem alsidige øvelser og læsning af kortere forskelligartede tekster have fokus på træning af den mundtlige sprogproduktion. Grammatisk repeterer vi noget af det centrale fra folkeskolens undervisning: Hjælpeverber og svage verber.

Materiale:
Namika: "Je ne parle pas français"
Bourani: ”Auf uns”.
Erdal Sezer: ”Es wird immer etwas fremdes bleiben”.
Dina Goldstein: Fallen Princesses

Omfang: 15 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kurzfilme

Forløbet indgår IKKE som grundlag for den mundtlige eksamen.

Beskrivelse:
Eleverne skal opnå en viden om generelle træk ved kortfilm og bruge dem på en række tyske kortfilm.

Materialer:
Kendetegn for kortfilm (ppt)

Film:
Hundefutter (Filmstriben)
Sommersonntag (filmstriben)
Schwarzfahrer (Youtube)
Spielzeugland (youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y0tBSx98knE)
Kinderspiel (filmstriben)
London liegt am Nordpol (filmstriben)

Omfang: 15 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Deutsche Märchen

Forløbet indgår som grundlag for den mundtlige eksamen.

Faglige mål og kompetencemål:
- Eleverne skal have kendskab til eventyrgenren; herunder viden om aktantmodellen og andre modeller samt viden om forskellen på folkeeventyr og kunsteventyr.
- Eleverne skal bruge eventyrmodellerne på udvalgte folke- og kunsteventyr.


Materialer
Dornröschen (kopi)
Kafka: Kleine Fabel
Rumpelstilzchen
Lola rennt - vi ser filmen og laver gruppearbejde om temaer i filmen, hvor drejebogen til filmen inddrages.

Omfang: 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Typisch Deutsch (Deutsche Traditionen und Sitten)

Forløbet indgår som grundlag for den mundtlige eksamen.

Faglige mål:
Eleverne skal have kendskab til en række traditionelle tyske traditioner og skikke. De skal have viden om, hvad der er typisk tysk; herunder tyskernes selvbillede og forestillinger om verden samt andre nationaliteters syn på tyskerne. En tur til Lübeck indgår i forløbet, hvorfor fokus også vil være på Lübeck.

Materialer:
Tekster i ”Typisch deutsch” (tyske traditioner, forestillinger og selvbillede)
- Ich bin (k)ein Deutscher. Oder: Es leben die Klischees.
- Reiche: Selbstbilder
- Reiche: Deutschland von außen
- Eberhard: Aussteigen

Forskellige klip:
Oktoberfest: Tradition und Moderne
https://www.youtube.com/watch?v=QT4sEYHbruo
Tyskere om tyskere:
https://www.youtube.com/watch?v=ctqzFbfsneE
50 Menschen, eine Frage: Was ist Berlin für dich?
https://www.youtube.com/watch?v=K4-rNrlccsY

Informationer om Lübecks seværdigheder og produktion af film ud fra spørgsmål til folk på gaden i Lübeck.

Musikvideoer med tekster:
Seed: Dickes B
Peter Fox: Schwarz zu blau

Omfang: 35 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Aufruhr

Forløbet indgår som grundlag for den mundtlige eksamen.

Faglige mål:
Eleverne skal have viden om forskellige gruppers og enkeltpersoners oprør mod systemet. Vi vil se på de forskellige bevæggrunde for at lave oprør og enkeltpersoners valg mellem at tilpasse sig eller gå imod systemet. Vi inddrager  Rote Armee Fraktion´s oprør i Vesttyskland i 1970érne samt forskellige former for oprør i dag.


Materiale:
Tekst:
Scene 16-17 og 20-21 i drejebogen til filmen "Der Baader Meinhof Komplex" (Tyskforlaget)
Artikler fra Bildzeitung om RAF (originale fra 1977 - om Jan-Carl Raspe og Andreas Baader)
Scene 30 fra drejebogen til filmen "Die fetten Jahre sind vorbei" (Tyskforlaget)
Engelmann "Erwachsenwerden" (in Fuchs m.fl. Stürmer und Dränger)
Airen: "Live aus dem Käfig" (in Fuchs m.fl. Stürmer und Dränger)


Film:
Die fetten Jahre sind vorbei
"Der Baader-Meinhof Komplex"

Omfang: 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Umdenken

Forløbet indgår som grundlag for den mundtlige eksamen.

I forløbet behandler vi aktuelle problemstillinger i relation til det overordnede tema ”miljø”. Eleverne skal igennem forskelligartet materiale arbejde med miljømæssige udfordringer og forholde sig til, hvordan samfundet og de selv kan ændre vaner. Forløbet hænger sammen med det efterfølgende FF4-forløb om bæredygtighed, som er et samarbejde med faget fysik.

Materialer:
Video: Wieviel CO2 hinterlässt du?:
http://www.bpb.de/mediathek/179357/wieviel-co2-hinterlaesst-du

Video: Was ist der Treibhauseffekt?:
http://www.bpb.de/mediathek/179226/was-ist-der-treibhauseffekt

Youtube: Videoer om urban gardening:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tFpuiIZES6w
Video https://www.youtube.com/watch?v=hU00iR6DlhE

https://slowgerman.com/2019/10/16/sg-191-umweltschutz-und-klimawandel/

https://slowgerman.com/folgen/sg191kurz.pdf (kun s.1 og s.3)
(tekst til Umweltschutz und Klimawandel)
Vi læser kun s.1 og s.3 i transkriptionen.

http://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/vertical-farming

I bogen Greif Zu:
- Da kann einem ja der Appetit vergehen

Fra FF4:
https://www.biorama.eu/gruende-gegen-vertical-farming/

https://wirtschaftsjournalismus.blogs.uni-hamburg.de/selbstversuch-von-der-co2-buchhalterin-zur-klima-pionierin/ (Vi læser en redigeret udgave)


Omfang: 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 FF4 Bæredygtig mad

De tekster fra dette forløb, som indgår under forløbet "Umdenken" er skrevet ind under forløbet "Umdenken" og indgår dermed som grundlag for eksamen. Resten af dette FF4-forløb indgår IKKE.

De faglige mål:
• At tilegne jer relevant faglig viden om emnet bæredygtig mad.
• At udarbejde en tværfaglig problemformulering med underspørgsmål og besvare problemformuleringen.
• At tilrettelægge en projektorganiseret arbejdsproces ved undersøgelse af en problemformulering.
• At søge efter og bruge relevant materiale om bæredygtig mad til opgaven.
• At anvende relevant formalia (citatteknik, fodnoter, litteraturliste).
• At formidle fagligt stof i et korrekt fagsprog med en detaljeringsgrad møntet på en interesseret læser på gymnasieniveau.
• At gøre jer elementære overvejelser om, hvordan de involverede fag bidrager med viden til at forstå emnet, og hvordan fagene arbejder metodisk med empirien.
• At kunne fremlægge jeres produkt på tysk

Opgaven
I skal:
• lave en problemformulering med tilhørende underspørgsmål inden for emnet
• have godkendt jeres problemformulering samt underspørgsmål af begge vejledere
• besvare problemformuleringen samt underspørgsmål i et skriftligt produkt

Produktkrav
Det skriftlige produkt skal have:
• et omfang på 5-6 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)
• en faglig indledning, hvor I argumenterer for, hvorfor jeres sag er aktuel og relevant
• en problemformulering og de underspørgsmål, der er arbejdet med, og som skal kunne besvares ved hjælp af naturvidenskab og sprog
• en faglig besvarelse af underspørgsmålene med inddragelse af metodeovervejelser, viden, analyser og evt. egne undersøgelser. I jeres metodiske overvejelser skal I være beviste om, hvilke metoder I selv har brugt og hvilken metode forskerne, som har udarbejdet jeres materiale, har brugt
• en overordnet konklusion på problemformuleringen
• en litteraturliste til sidst og fodnoter undervejs

Metoder:
Naturvidenskabelig Metode (Med Teori og Eksperiment)
Spektralanalyse (af lyset fra en plantepære, samt forskellige lamper).
I sprogfagene anvendes analyse og fortolkning af forskellige tekstgenrer herunder sproglig analyse.


Omfang 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Berlin

Forløbet indgår som grundlag for den mundtlige eksamen.

Formål: I forløbet skal eleverne få et indblik i Berlin som metropol og hovedstad. Eleverne skal gennem tekster, film, musik få et indtryk af mangfoldigheden i Berlin og de mange modsætninger og ambivalenser, som en storby indeholder.

Materiale:
- Babylon Berlin: Afsnit 1 (film)
- Kästner: Besuch vom Lande
- Ekspressionistiske billeder fra Berlin (1905 - 1930)
- Das Leben der Anderen (film)
- Das Leben der Anderen (drejebog)
- Hanika: In den Cafés sitzen die Leute
- Hänsel: Berliner Affären
- Neukölln, du meine Güte
- Oh Boy (film)
- Der Untergang (film)
Studietur til Berlin skulle have indgået, men blev aflyst pga corona.


Omfang: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer