Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e)
Hold 2018 Fr/abcdwz (1abcdwz Fr, 2abcdwz Fr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 La Famille fransk grundforløb
Titel 2 Forløb#1 La Jeunesse
Titel 3 Forløb#2 La cuisine française EKSAMEN
Titel 4 Forløb#3 La francophonie
Titel 5 Forløb#4 La liberté d'expression
Titel 6 Forløb#5 Intro et l'actualité francophone
Titel 7 Forløb#6 Les contes EKSAMEN
Titel 8 Forløb#7 Oralité et registre de langue
Titel 9 Forløb#8 L'alimentation durable
Titel 10 Forløb#9 La banlieue EKSAMEN
Titel 11 Forløb#10 L'actualité - la France en grève
Titel 12 Forløb#11 Le Québec EKSAMEN
Titel 13 Forløb#12 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 La Famille fransk grundforløb

Efter det her forløb skal du kunne:
- Tale om familie og sammenligne forskellige familieformer
- Lave en billedbeskrivelse
- Argumentere for forskellige synspunkter
- Læse og forstå fransksproget tekst
- Bøje og anvende être, avoir, faire, aller i nutid
- Anvende den bestemte (le, la les) og ubestemte artikel (un, une, des)
- Anvende de possessive pronominer (ma, ta, sa osv.)
- Slå op i en digital ordbog

Materialer:
- de possesive pronominer
- Publicité, "Eram", 2011
- quatre images
- Argumentation en français
- "Ma famille", Avant-Garde,
- "Le divorce", Entrées, 2002
- "Papa et moi", dans "Il a jamais tué personne", Jean Louis Fournier, Systime, 2002
- de 25 superverber

Forløbet afsluttes med en test.
De nye franskhold starter med la présentation og der samles op på den afsluttende test i grundforløbet.

Omfang: Ca 20 sider

[Opdat]
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#1 La Jeunesse

Forløbet fokuserer på forholdet mellem unge, herunder "l'amitié", "l'amour" og "les problèmes des amis". Forløbet træner receptive og produktive kompetencer, herunder spontan samtale, ud fra det fransksprogede materiale: "Quatre amis" af Mette Bering og Mimi Sørensen. Herudover er der fokus på træning af billedbeskrivelse.

Faglige mål:
At svare på spørgsmål og lave sætninger ved at bruge ord fra spørgsmålet
At bruge sætningerne til at udtrykke sin mening: ”argumentation en français” fra grundforløbet
At få ordforråd til at kunne tale om venskab og det at være ung
At sammenligne fransk og dansk kultur
At lave billedbeskrivelse på flere planer

Grammatik
Repetition af possessive pronominer
Repetition af 1.bøjningsverber
Regelmæssige 2. og 3. bøjningsverber
Passé composé
Introduktion til delingsartiklen
Futur proche

Materiale:
Kernestof:
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Quatre Amis", gyldendal
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Quatre Amis", DVD, gyldendal

Supplerende stof:
Voeux à la jeunesse 2018 par Macron:
https://www.youtube.com/watch?v=Lr1pTIqQdS4

Omfang ca. 30 sider
[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#2 La cuisine française EKSAMEN

Fokus: Stéréotypes sur la cuisine française, mon plat préféré, les repas, les chefs, le bien-vivre, les recettes, la grandeur de la cuisine française, le goût, la mémoire.

Mål:
At svare på simple spørgsmål og lave sætninger, hvor I bruger ord fra spørgsmålet.
At tale fransk og skrive enkle sætninger med relevant ordforråd til det gennemgåede materiale
At kunne argumentere på fransk.
At lave en billedbeskrivelse i 3 planer (description, imagination, comparaison) med brug af centrale billedbeskrivelsesgloser.

Grammatik:
Ubestemt og bestemt artikel
Brug af bestemt artikel som artsartikel
Delingsartiklens anvendelse og den reducerede delingsartikels anvendelse
Imperativ især af 1. bøjningsverber
Bøjning af regelmæssige og relevante uregelmæssige verber i præsens, passé composé og futur proche: boire, prendre, pouvoir, vouloir, mettre, falloir, devoir, dire et lire.

Kernestof:
• Vidéo: Cliché ! https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ
• Vidéo: Alors on demande ! : La nourriture https://urskola.se/Produkter/181647-Alors-demande-La-nourriture
• Texte: Les repas: https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les_repas.html https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2006/10/les-repas.pdf
• Texte: ”Si on peut goûter à quelque chose, si on peut faire quelque chose qu’on a envie de faire, il faut le faire”, Paroles Françaises
• Vidéo: Ma tarte tatin avec Jimmy Faiclon/Christophe Michalak: https://www.youtube.com/watch?v=5-dcZxNSC8c
• Vidéo: Un jour un actu: Pourquoi les Français sont-ils si fiers de leur cuisine?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-les-francais-sont-ils-si-fiers-de-leur-cuisine/
• Texte: Phillipe Delerm: ”C’est bien d’aller dans un Fast-food”, Paroles Françaises.
• Film: Daniel Cohens: Comme un chef (2012)
• Texte: La Madeleine de Proust, Entrées p. 88-92

Supplerende stof:
• Liste de recettes fra ”La recette à suivre pour la réussite!”
• Nino Ferrer: les cornichons: https://www.youtube.com/watch?v=f6sPrpEJfEk

Omfang: Ca 40 sider

[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#3 La francophonie

Faglige mål:
I anledning af fejring af la francophonie i marts måned skal eleverne:
Udvide kendskabet til den frankofone verden og tilegne sig viden om frankofone lande: historie, geografi, mad, musik, kendte personer mm.
Øve deres præsentations- og formidlingskompetence på fransk

Grammatiske mål:
Arbejde videre med adjektiver samt lære at anvende præpositioner foran lande, byer, datoer og årstal.

Kernestof:
Entrées p. 104-106 (La Nourriture et la francophonie)
La Colonisation pdf

Supplerende stof:
Elevfundet Internetmateriale om frankofone lande, musikere og kendte personer

Omfang: 10-15 sider

[Opdat]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#4 La liberté d'expression

Fokus
1) La liberté d’expression
2) Les droits de l’homme et la Révolution française
3) La caricature et Charlie Hebdo janvier 2015
5) Les attentats à Paris novembre 2015 et le street-art.
6) L’extremisme et la radicalisation  

Faglige mål:
Tilegne sig interkulturel viden om ytringsfrihed i Frankrig og Danmark
Tilegne sig ordforråd til at samtale om og diskutere emnet ytringsfrihed i Frankrig
Kunne læse og forstå forskellige genrer (den informative artikel, sangtekst og karikaturtegning og dokumentarfilm)
Anvende superverberne til elementær sætningskonstruktion med relevant ordforråd til emnet

Grammatik
Relativpronominerne: qui og que
Bøjning af uregelmæssige verber i nutid og passé composé: dire, écrire, pouvoir, vouloir, croire
Bøjning og anvendelse af superverberne

Materiale:
Kernestof:
Vidéo og texte graphique: C’est quoi la liberté d’expression ? : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cestquoila-liberte-dexpression/ eller:
http://www.1jour1actu.com/france/16-videos-pour-parler-de-la-liberte-dexpression-99437/
Version simplifiée de “Les Droits de l’homme et du Citoyen”
Caricature de Roald Als: Prince Henri
Extrait du texte Charlie Hebdo : pourquoi des dessinateurs de presse ont-ils été assassinés ?  http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2015/01/07/charliehebdo/  
Texte : Les attentats de Paris:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/astrapi_-_attentats-paris.pdf
Extrait du texte: Le Street-artiste Combo agressé à Paris:  https://www.lemonde.fr/arts/article/2015/02/04/le-street-artiste-combo-agresse-a-paris_4569284_1655012.html
Film: Les Soldats d’Allah. (Dansk titel: Islamisk Stat i Frankrig – undercover i en terrorcelle – Allahs soldater. Vist på DR2 2016)
Chanson: Paris se relève de  Chrys Nammour: http://www.lefigaro.fr/musique/2015/11/30/03006-20151130ARTFIG00105-attentats-de-paris-huit-chansons-hommage-aux-victimes.php

I forløbet bruges 4-5 moduler på en sprogdag med et helt andet og mere innovativt fokus. Eleverne udarbejder og afvikler workshops for elever fra 8. klasse fra de lokale folkeskoler.

Omfang ca. 30 sider
[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#5 Intro et l'actualité francophone

Vi skyder året i gang og får gang i sproget igen med et lille forløb hvor vi kigger på nyheder i den frankofone verden.

Mål
Få gang i sproget efter lang tids ferie
Få viden om nyheder i den frankofone verden
Træne præsentationskompetencen
Repetere regelmæssige og uregelmæssige verber

Materialet er supplerende stof som eleverne selv har fundet om nyheder i den frankofone verden.

Omfang: ca. 5 sider
[opdat]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#6 Les contes EKSAMEN

Formål:
Under forløbet lærer I at:
- resumere et eventyr i nutid i korte træk med gloserne: ”dans le conte il s’agit de…”,”au début”, ”ensuite”, ”alors”, ”après”, ”à la fin”
- redegøre for centrale personer i et eventyr med gloserne ”le héros”, ”l’héroïne”
- analysere og fortolke et eventyr på fransk med brug af aktantmodellen (”le schéma actantiel”) og bruge gloserne ”une fin heureuse/malheurese”
- finde og diskutere typiske eventyrtræk samt variationer af et eventyr, idet I bruger gloserne: ”traits typiques”, ”conte traditionnel”, ”conte moderne”
- evt. tale om brugen af eventyr i reklamer.

Grammatisk skal I:
- repetere den bestemte og den ubestemte artikel og den regelmæssige bøjning af verber
- træne adjektivernes bøjning
- kunne genkende og oversætte le passé simple og l’imparfait
- introduceres til aspektforskel mellem l’imparfait og le passé composé
- introduceres til de bundne personlige pronominer
- introduceres til at kunne genkende futur simple og conditionnel

Materiale:

Charles Perrault: "Le petit Chaperon rouge"
Les frères Grimm: "Le petit Chaperon rouge"
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Chapeau Rond Rouge" i Entrées, Gyldendal, sider: 10-14
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Cendrillon" i Entrées, Gyldendal, sider: 7-8
Traits typiques du conte de fée, document
Pierre Gripari: "Scoubidou, la poupée qui sait tout"
"Scoubidou, la poupée qui sait tout" https://www.youtube.com/watch?v=jnQUKRAWkjA

Supplerende stof:
Le conte de fée dans la publicité: http://expressionbts.canalblog
Stéphy: Le petit chaperon rouge: http://www.stephyprod.com/livre-enfant/livre-virtuel/livre-petit-chaperon-rouge.htm#livresenfants
Stéphy: Le petit chaperon rouge: http://www.stephyprod.com/dessin-anime/conte/2011/dessin-anime-le-petit-chaperon-rouge.htm#lecturesenfants

Omfang: ca. 40 sider

[opdat]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#7 Oralité et registre de langue

I dette lille mini-forløb har vi et modul besøg af franske elever og 2 moduler bliver vi undervist af universitets-studerende Samantha.

Faglige mål:
Træne mundtlige kompetencer og få viden om hverdagsforhold i Frankrig (med de franske besøgelever).
Tilegne sig viden om forskellige stillag i talt og skrevet fransk (undervisning af universitetsstuderende Samantha 2 moduler)

Omfang: ca. 5 sider.
[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#8 L'alimentation durable

Det franskfaglige:
I forløbet arbejder vi med bæredygtig mad. Definitionen af bæredygtig mad skal tage hensyn til flere parametre: Miljø og klima – Er der tale om ansvarlig og effektiv brug af ressourcer uden at ødelægge eksisterende økosystemer? Kultur – Er det en fødevare, som er kulturelt acceptabelt? Vises der hensyn til de menneskelige ressourcer?  Økonomi – har hele befolkningen råd til at betale for varen, kan alle producere den? Sundhed – er det sund og nærende kost?

Vi kigger på, hvordan mennesket forholder sig til madspil og bæredygtige løsninger i en frankofon kontekst. Hvordan debatteres madspil og bæredygtighed i den frankofone offentlighed? Hvilke alternative madkilder til den nuværende fødevareproduktion finder man? Hvordan kan man minimere madspild? Hvordan kan man gøre selve fødevareproduktionen mere bæredygtig? Det er nogle af de spørgsmål, som forløbet kredser om.

Emnet ligger forud for et tværfagligt samarbejde mellem fransk og de naturvidenskabelige fag: fysik, biologi, kemi og naturgeografi, hvor eleverne arbejder projektorienteret. Det overordnede formål med dette franskfaglige forløb er, at eleverne rustes til at forstå det fransksprogede materiale, som danner baggrunden for projektarbejdet, samt at eleverne arbejde med metode i fransk. Eleverne arbejder indgående med glosetilegnelse, herunder en række transparente ord mellem fransk og de øvrige fag. Ud over sprogtilegnelse arbejdes med metoderne retorisk analyse, argumentationsanalyse og evt. diskursanalyse.

De faglige mål for det flerfaglige forløb er:
• At tilegne jer relevant faglig viden om emnet bæredygtig mad.
• At udarbejde en tværfaglig problemformulering med underspørgsmål og besvare problemformuleringen.
• At tilrettelægge en projektorganiseret arbejdsproces ved undersøgelse af en problemformulering.
• At søge efter og bruge relevant materiale om bæredygtig mad til opgaven.
• At anvende relevant formalia (citatteknik, fodnoter, litteraturliste).
• At formidle fagligt stof i et korrekt fagsprog med en detaljeringsgrad møntet på en interesseret læser på gymnasieniveau.
• At gøre jer elementære overvejelser om, hvordan de involverede fag bidrager med viden til at forstå emnet, og hvordan fagene arbejder metodisk med empirien.
• At kunne fremlægge jeres produkt på fransk

Produktkrav:
1) En skriftlig aflevering der lever op til de her krav:
• et omfang på 5-6 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)
• en faglig indledning, hvor I argumenterer for, hvorfor jeres sag er aktuel og relevant
• en problemformulering og de underspørgsmål, der er arbejdet med, og som skal kunne besvares ved hjælp af naturvidenskab og sprog
• en faglig besvarelse af underspørgsmålene med inddragelse af metodeovervejelser, viden, analyser og evt. egne undersøgelser. I jeres metodiske overvejelser skal I være beviste om, hvilke metoder I selv har brugt og hvilken metode forskerne, som har udarbejdet jeres materiale, har brugt
• en overordnet konklusion på problemformuleringen
• en litteraturliste til sidst og fodnoter undervejs
2) Udarbejdelse af plancher og mundtlig fremlæggelse på sprogdagen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#9 La banlieue EKSAMEN

I dette forløb arbejder vi med les banlieues. Vi har fokus på: la vie dans les banlieues françaises et la conception de la banlieue.

Faglige mål:
Få viden om ”la banlieue en France”
Træne tekstforståelse og analyse af forskellige genrer som informative artikler, interviews og sange.
Arbejde med retoriske analyse og argumentationsanalyse
Træne mundtlighed med fokus på at samtale om analyse af tekst- og videomateriale.
Grammatisk snuser vi til pronominerne ”en” og ”y”.

Materialer
Vocabulaire: https://quizlet.com/386531338/banlieues-quartiers-defavorises-flash-cards/?new
Texte: 1jour1acut: Comment aider les quartiers défavorisés 26 mai 2018:
https://www.1jour1actu.com/france/comment-aider-les-quartiers-defavorises-40968/?output=pdf
https://www.1jour1actu.com/france/comment-aider-les-quartiers-defavorises-40968/
Vidéo: C’est quoi une banlieue 10 mai 2018 : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-banlieue/  
Birgit Mogensen og Bente Virring: Banlieues. Gyldedendal, 2008. P. 7, 42-43 + p. 44-45
Chanson: Disiz la Peste: Jeune de Banlieue – vidéo et paroles : https://www.youtube.com/watch?v=8_DVwGHQfIE
Film af Ladj Ly : Les Misérables (2019)
Chanson: KEUS4: Lunettes quartier vidéo et paroles: https://www.youtube.com/watch?v=2uSns_9Ule4

Supplerende stof:
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/macron-er-rystet-over-ny-fransk-oproers-film-og-med-god-grund-mener-anmelder
Gruppevis præsenterer eleverne analyser af de her sange:
Coldplay, Stromäe : Arabesque (oct 2019): https://www.youtube.com/watch?v=ZJNG3WmsOs4  
https://genius.com/Coldplay-arabesque-lyrics
Grand corps malade : Saint Denis (2006): https://www.youtube.com/watch?v=ap8zzR69tJg
https://genius.com/Grand-corps-malade-saint-denis-lyrics
Heuss L'Enfoiré (ft. Sofiane) : Khapta (2019): https://www.youtube.com/watch?v=W-gmIG41dGA
https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-heuss-l-enfoire/paroles-khapta.html
PNL: Deux frères (2019) : https://www.youtube.com/watch?v=vNpl-M3_9_o
https://genius.com/Pnl-deux-freres-lyrics

Omfang: ca 20 sider
[opdat]
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Correction français 4 05-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#10 L'actualité - la France en grève

Formål:
At eleverne producerer fransk om aktuelle emner i frankofone lande.
At eleverne får viden om det aktuelle Frankrig.
At eleverne tilegner sig kendskab til Frankrig som et land med en stærk strejkekultur (grève) og i den forbindelse betydningen af Macrons forsøg på at indføre pensionsreformer.
At eleverne arbejder projektorienteret om tidligere strejker og demonstrationer eller med kommunalvalget
(Les gilets jaunes – les bonnets rouges – les élections municipales)

Materiale
Kernestof:
Texte: 1jour1actu: ”Tout le monde parle de la grève dans les transports en commun”, 17.decembre 2019
Vidéo:La retraite: https ://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-retraite/
Statistik over ungdomsarbejdsløshed, OECD, https ://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage-des-jeunes.htm
Charles de Gaulle-citat: ”Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage?”

Supplerende stof:
Aske Munck: Macrons pokerspil. Weekendavisen 24. januar 2020.
Tekst: https://www.1jour1actu.com/france/greve-dans-les-transports
Vidéo: https ://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-retraite/
  

Les gilets jaunes
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-grand-debat
https://www.1jour1actu.com/france/gilets-jaunes-ou-en-est-le-mouvement
https://www.1jour1actu.com/france/gilets-jaunes-secouristes-volontaires-dans-les-manifestions
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/video-objets-autorises-droits-face-a-la-police-ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-manifester_3805597.html

Les bonnets rouges
https://www.1jour1actu.com/france/colere-bonnets-rouges-97254
https://www.lepoint.fr/societe/il-y-a-cinq-ans-les-bonnets-rouges-faisaient-chuter-l-ecotaxe-en-bretagne-12-10-2018-2262425_23.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/02/01016-20131102ARTFIG00234-le-bonnet-rouge-symbole-de-la-revolte-en-bretagne.php
https://www.youtube.com/watch?v=9eAWio7cj7g

Les élections municipales
https://www.1jour1actu.com/elections-municipales-2020
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-organise-le-scrutin-municipal
https://www.lunion.fr/id108756/article/2019-11-14/cinq-choses-savoir-sur-les-municipales-2020?fbclid=IwAR0BkFA3kj_6fAAk9SjCmjMUA8ZPgFDJDMMV3_HmsDiOP4pwtEujwa_Zk_8
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13857
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-plus-d-un-francais-sur-quatre-compte-bouder-les-elections-municipales-7800224072

Omfang ca. 5 sider
[opdat]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#11 Le Québec EKSAMEN

Forløbet er afviklet udelukkende virtuelt. I forløbet arbejder vi med Québec og har især fokus på de her tematikker:

L’histoire, la culture et l’identité.
Jeune au Québec

Mål:
Tilegne sig viden om Québec
Træne lytteforståelse
Træne præsentationskompetencen

Vi bruger følgende materiale:
Entrées p. 109-110 L’histoire de Québec
Entrées p. 112-116 Fiches de présentation
Film: Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau (2012)
Vidéo faite par l’Office du tourisme du Québec : https://www.youtube.com/watch?v=OB1AgsNenzo
Vidéo faite par Le Conseil supérieur de la langue française au Québec : www.youtube.com/watch?v=P8srq9v1a9Y
Texte: Denyzee - Je ne suis pas influenceuse. Je suis entrepreneure _version courte. Extrait de: https://www.tabloid.co/2020/01/15/je-ne-suis-pas-influenceuse-je-suis-entrepreneure-affirme-denyzee-la-premiere-youtubeuse-a-atteindre-un-million-dabonnes-au-quebec)
Vidéo de Denyzee (6.41) : L’école française vs québécoise : https://www.youtube.com/watch?v=CqMR1cah9u0
La vidéo avec Géneviève de Montréal : French in Québec vs France (13.07) : https://www.youtube.com/watch?v=dw5Re7k1KBA
Parole et vidéo de Coeur de Pirate: Ne m’appelle pas https://www.youtube.com/watch?v=g__iNTJ19cs
https://docs.google.com/document/d/1C6rN2-G9BjRS_0GCO70-B2kIJCTZfqFz/edit
Extrait du texte « Il y a 50 ans, le général de Gaulle offensait le Canada » (2017). https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5265/reader/reader.html#!preferred/1/package/5265/pub/7231/page/5

Supplerende stof:
Vidéo : South Park ”There’s No Canada Like French Canada” (1.33): https://www.youtube.com/watch?v=GFJO8gW83BE

Omfang 20-25 sider
[opdat]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer