Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e)
Hold 2018 Fr/mtuxy (1mtuxy Fr, 2mtuxy Fr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 L'amitié et la jeunesse
Titel 2 La cuisine
Titel 3 La liberté d'expression
Titel 4 La francophonie et la Guadeloupe
Titel 5 Les contes de fée 1
Titel 6 L'alimentation durable - FF4
Titel 7 Les contes de fées 2
Titel 8 Actualité - La France en grève
Titel 9 Les Banlieues
Titel 10 Répétition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 L'amitié et la jeunesse

Forløbet fokuserer på forholdet mellem unge, herunder "l'amitié", "l'amour" og "les problèmes des amis". Forløbet træner receptive og produktive kompetencer, herunder spontan samtale, ud fra det fransksprogede materiale: "Quatre amis" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

Faglige mål:
- At svare på spørgsmål og lave sætninger, hvor eleverne bruger ord fra spørgsmålet
- At bruge sætningerne til at udtrykke sin holdning/mening: ”argumentation en français” fra grundforløbet
- At få ordforråd til at kunne tale om venskab og det at være ung
- At sammenligne fransk og dansk kultur
- At samtale om et billede

-  forstå hovedindholdet, når der tales fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier.
-  præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende fransk.
- deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger

Grammatiske mål:
Repetition af possessive pronominer fra grundforløbet
Repetition af 1.bøjning i præsens
Træne 2. og 3. bøjning i præsens
Repetition af Passé composé  - herunder fokus på ”perfektum participiet” (kort tilllægsform)
Futur proche
Delingsartiklen + den reducerede delingsartikel.

Arbejdsformer der anvendes:
- billedbeskrivelse af ukendte billeder
- rollespil
- CL-strukturer

Kernestof:
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Quatre Amis", gyldendal
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Quatre Amis", DVD, gyldendal

Supplerende stof:
Voeux à la jeunesse 2018 par Macron:
https://www.youtube.com/watch?v=Lr1pTIqQdS4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 La cuisine

Forløbet vil have "mad" som omdrejningspunkt og træner elevernes evne til at identificere og definere maden som en kulturel markør, og hvordan gastronomien er forankret i en fransk kontekst. Eleverne oparbejder et generelt såvel som specifikt ordforråd, som blandt andet skal hjælpe dem til at tale om medietekster med maden som fokus. Begreber, der kommer i spil er: Les stéréotypes, mon plat préféré, la grandeur de la cuisine française, les repas, les recettes, le bien-vivre, le goût.

Faglige mål:
- forstå hovedpunkterne, når der tales fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier
- læse og forstå ubearbejdede fransksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
- perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold

Grammatisk mål:  
Præsens (nutid), passé composé og futur proche af regelmæssige verber
Præsens af de uregelmæssige verber: boire, prendre, mettre, devoir, vouloir, faire, pouvoir.
Imperativ af 1.bøjningsverber. 
Delingsartiklens anvendelse (du, de la, des). Den reducerede delingsartikels anvendelse (fx beaucoup de). Artsartiklens anvendelse (le, la, les).
Adjektivers bøjning og placering, inkl uregelmæssige adjektiver.

Evaluering:
Under forløbet producerer eleverne en you-tube-video af en udvalgt frankofon opskrift, som de "leger TV-kokke" på. De skal således arbejde produktivt med et output, som er nært knyttet til temaet. Afslutningsvist skriver de et debatindlæg som en samfundsengageret elev om madspild (Le gaspillage). Eleverne testes endvidere i lytteforståelse, tekstforståelse og grammatisk kunnen.

Kernestof:
- Clichés - Les stéréotypes de la cuisine française: https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ
- Vidéo: Un jour un actu: Pourquoi les Français sont-ils si fiers de leur cuisine?: https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-les-francais-sont-ils-si-fiers-de-leur-cuisine/
- ”Si on peut goûter à quelque chose, si on peut faire quelque chose qu’on a envie de faire, il faut le faire”, Paroles Françaises
- Ma tarte tatin avec Jimmy Faiclon/Christophe Michalak (recette), tekstet på fransk: https://www.youtube.com/watch?v=5-dcZxNSC8c
- Phillipe Delerm: ”C’est bien d’aller dans un Fast-food”, Paroles Françaises
- "Stop au gaspillage des aliments!" 1jour1actu
- Daniel Cohens film: Comme un chef (2012)

Supplerende stof:
- Les repas: https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les_repas.html
- Liste de recettes fra ”La recette à suivre pour la réussite!”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 La liberté d'expression

Faglige mål
Under forløbet skal eleverne:
- tilegne sig interkulturelle kompetencer
- træne deres receptive og produktive kompetencer
- kunne læse og forstå forskellige tekstgenrer, herunder karikaturtegningen, den informative artikel og sangteksten.
- kunne beskrive og fortolke den visuelle udtryksform: karikaturtegningen (træne billedbeskrivelse).
- opnå ordforråd inden for emnet: Ytringsfrihedens betydning i Frankrig med henblik på at kunne indgå i samtale og diskussion.

Grammatiske delmål
Grammatisk træner forløbet elevernes evne til at:
- anvende regelmæssige verbers bøjning i présent + passé composé.
- kende og anvende verberne: "savoir", “pouvoir”, “dire”, ”croire”, “vouloir”, “écrire”.
- simpel sætningsbygning (mini) og sætningsbygning med ledsætninger (maxi)

Pædagogiske mål
Forløbet arbejder med samarbejde og fælleslæring, motivation og differentiering.

Indhold:
Forløbet indeholder: samtidige og historiske nedslag med udgangspunkt i La liberté d’expression”,  dvs. den franske revolution og hændelserne d.7.januar og Bataclan, og karikaturtegningen.

Metode:
Under forløbet bruges følgende metoder: induktiv, deduktiv metode, tekstlæsning, højtlæsning, læsestrategier: intensiv læsning + ekstensiv læsning, fokuseret læsning, billedbeskrivelse, lytteøvelser og CL.

Materiale:
Kernestof
Vidéo om La liberté d’expression:
http://www.1jour1actu.com/france/16-videos-pour-parler-de-la-liberte-dexpression-99437/
Quizlet: La liberté d’expression
Forenklet version af “Les Droits de l’homme et du Citoyen” (kopi)
Kort tekst om le 7 janvier: http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2015/01/07/charliehebdo/
Karikaturtegning: Prince Henri

Supplerende stof:
Øvelser i analyse af karikaturtegningen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 La francophonie et la Guadeloupe

Formål:
Under forløbet trænes eleverne i at :
- opnå kendskab til Frankrigs rolle som tidligere kolonimagt, herunder at forstå kultur og traditioner på Guadeloupe (La culture et les traditions en Guadeloupe)
- få viden om Guadeloupe som et oversøisk departement og dets geografi (Département d’outre-mer, La géographie)
- reflektere over det at være fra Guadeloupe (Être Guadeloupéen)
- opnå viden om slaveri, politik og samfund (L’esclavage, la politique et la socièté)
- producere et mundtligt fransk om ovenstående emner
- lave mundtlig billedbeskrivelse om almene emner på fransk
- at kunne argumentere og udtrykke sin holdning på fransk

Grammatisk træner vi:
- de bundne personlige pronominer som subjekt, som akkusativobjekt og som dativobjekt (Par Écrit grundbog s.43)
- de ubundne personlige pronominer (Par Écrit grundbog s.44)
- de relative pronominer (Par écrit grundbog s.46)

Kernestof:
Bering og Sørensen: La Guadeloupe, gyldendal
Doc Gynéco: ”Né ici”
Par Écrit grundbog s.56-64
Document: argumenter en français
Emmanuel Macron : "La colonisation est un crime contre l'humanité": http://www.lepoint.fr/presidentielle/emmanuel-macron-la-colonisation-est-un-crime-contre-l-humanite-15-02-2017-2105177_3121.php
https://quizlet.com/307427548/la-guadeloupe-flash-cards/

Supplerende stof:
Div. øvelser fra http://guadeloupe.gyldendal.dk/

(omfang: 50 ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Les contes de fée 1

Formål:
Under forløbet lærer I at:
- resumere et eventyr i nutid i korte træk med gloserne: ”dans le conte il s’agit de…”,”au début”, ”ensuite”, ”alors”, ”après”, ”à la fin”
- redegøre for centrale personer i et eventyr med gloserne ”le héros”, ”l’héroïne”
- analysere og fortolke et eventyr på fransk med brug af aktantmodellen (”le schéma actantiel”) og bruge gloserne ”une fin heureuse/malheurese”
- finde og diskutere typiske eventyrtræk samt variationer af et eventyr, idet I bruger gloserne: ”traits typiques”, ”conte traditionnel”, ”conte moderne”
- evt. tale om brugen af eventyr i reklamer.

Grammatisk skal I:
- repetere den bestemte og den ubestemte artikel og den regelmæssige bøjning af verber
- træne adjektivernes bøjning og de personlige pronominer.
- kunne genkende og oversætte le passé simple og l’imparfait
- introduceres til aspektforskel mellem l’imparfait og le passé composé
- introduceres til de bundne personlige pronominer

Materiale:
Kernestof:
Charles Perrault: "Le petit Chaperon rouge"
Les frères Grimm: "Le petit Chaperon rouge"
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Chapeau Rond Rouge" i Entrées, Gyldendal, sider: 10-14
Bering og Sørensen, Mette og Mimi: "Cendrillon" i Entrées, Gyldendal, sider: 7-8
Traits typiques du conte de fée, document

Supplerende stof:
Le conte de fée dans la publicité: http://expressionbts.canalblog

Omfang (40 ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 L'alimentation durable - FF4

Under forløbet arbejder vi med bæredygtig mad. Vi kigger på, hvordan mennesket forholder sig til madspil og bæredygtige løsninger i en frankofon kontekst. Hvilke problemer med madspil og knappe ressourcer finder man frankofone udviklingslande? Hvordan debatteres madspil og bæredygtighed i den franske offentlighed?  Hvilke alternative madkilder til den nuværende fødevareproduktion finder man? Er nogle af de spørgsmål, som forløbet kredser om.

Emnet ligger forud for et tværfagligt samarbejde mellem fransk og de naturvidenskabelige fag: fysik, biologi og naturgeografi, hvor eleverne arbejder projektorienteret. Det overordnede formål med dette forløb er, at eleverne rustes til at forstå det fransksprogede materiale, som danner baggrunden for projektarbejdet, samt at eleverne arbejde med metode i fransk.

Eleverne arbejder indgående med glosetilegnelse, herunder en række transparente ord mellem fransk og de øvrige fag. Ud over sprogtilegnelse arbejdes med metoderne retorisk analyse, argumentationsanalyse og evt. diskursanalyse.

Forløbet afsluttes med en sprogdag, hvor eleverne filmer klimamad på sproget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Les contes de fées 2

Anden halvdel af vores eventyrforløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Actualité - La France en grève

Formål:
At eleverne producerer fransk om aktuelle emner i frankofone lande.
At eleverne får viden om den aktuelle situation i Frankrig.
At eleverne tilegner sig kendskab til Frankrig som et land med en stærk strejkekultur (grève) og i den forbindelse betydningen af Macrons forsøg på at indføre pensionsreformer.
At eleverne arbejder projektorienteret om tidligere strejker og demonstrationer (Les gilets jaunes + les bonnets rouges)

Materiale
Kernestof:
Aske Munck: ”Macron udfordret” WA d.13.december
1jour1actu: ”Tout le monde parle de la grève dans les transports en commun”, 17.decembre 2019
La retraite: https ://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-retraite/
Statistik over ungdomsarbejdsløshed, OECD, https ://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage-des-jeunes.htm
Charles de Gaulle-citat: ”Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage?”

Supplerende stof:
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-grand-debat
https://www.1jour1actu.com/france/gilets-jaunes-ou-en-est-le-mouvement
https://www.1jour1actu.com/france/gilets-jaunes-secouristes-volontaires-dans-les-manifestions
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/video-objets-autorises-droits-face-a-la-police-ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-manifester_3805597.html
https://www.1jour1actu.com/france/colere-bonnets-rouges-97254
https://www.lepoint.fr/societe/il-y-a-cinq-ans-les-bonnets-rouges-faisaient-chuter-l-ecotaxe-en-bretagne-12-10-2018-2262425_23.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/02/01016-20131102ARTFIG00234-le-bonnet-rouge-symbole-de-la-revolte-en-bretagne.php
https://www.youtube.com/watch?v=9eAWio7cj7g
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Les Banlieues

I dette forløb arbejder vi med les banlieues. Vi har fokus på: la vie dans les banlieues françaises et la conception de la banlieue.

Faglige mål:
Under forløbet skal eleverne:
- tilegne sig viden om og indsigt i ”Les Banlieues”, herunder hvordan definerer man ”La banlieue” og ”un quartier défavorisé”.
- Træne tekstforståelse herunder tekstanalyse af forskellige tekstgenrer, herunder sangtekster og den informative artikel.
- arbejde med retorisk analyse og argumentationsanalyse
Træne mundtlighed med fokus på at samtale om og præsentation af analyse af tekst- og videomateriale.
Grammatisk snuser vi til pronominerne ”en” og ”y”.

Materialer
Kernestof:
Vocabulaire: https://quizlet.com/386531338/banlieues-quartiers-defavorises-flash-cards/?x=1jqt
Texte: 1jour1actu: Comment aider les quartiers défavorisés 26 mai 2018:
https://www.1jour1actu.com/france/comment-aider-les-quartiers-defavorises-40968/?output=pdf
https://www.1jour1actu.com/france/comment-aider-les-quartiers-defavorises-40968/
Vidéo: C’est quoi une banlieue 10 mai 2018 : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-banlieue/  
Birgit Mogensen og Bente Virring: Banlieues. Gyldedendal, 2008. P. 7, 42-43 + p. 44-45
Chanson: Disiz la Peste: Jeune de Banlieue – vidéo et paroles : https://www.youtube.com/watch?v=8_DVwGHQfIE
Chanson: KEUS4: Lunettes quartier vidéo et paroles: https://www.youtube.com/watch?v=2uSns_9Ule4

Supplerende stof:
Gruppevis præsenterer eleverne analyser af de her sange:
Coldplay, Stromäe : Arabesque (oct 2019): https://www.youtube.com/watch?v=ZJNG3WmsOs4  
https://genius.com/Coldplay-arabesque-lyrics
Grand corps malade : Saint Denis (2006): https://www.youtube.com/watch?v=ap8zzR69tJg
https://genius.com/Grand-corps-malade-saint-denis-lyrics
Heuss L'Enfoiré (ft. Sofiane) : Khapta (2019): https://www.youtube.com/watch?v=W-gmIG41dGA
https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-heuss-l-enfoire/paroles-khapta.html
PNL: La misère est si belle (2019) https://www.dailymotion.com/video/x78dg3v
https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-pnl/paroles-la-misere-est-si-belle.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Répétition

Repetition af fagets mål og emner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer