Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Mediefag B
Lærer(e)
Hold 2018 Me/d (1d Me, 2d Me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begreber og øvelser
Titel 2 Gys i forskellige formater
Titel 3 Gys i praksis - produktionsforløb
Titel 4 Temadag om musikvideoen
Titel 5 Quentin Tarantino som auteur
Titel 6 Produktion: Tarantino-agtig kortfilm
Titel 7 Dokumentarfilm - I teori og praksis
Titel 8 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Gys i forskellige formater

Forløbet beskæftiger sig med nutidige eksempler på gys i et serielt format ("The Haunting of Hill House", 2018) og et filmisk format ("It follows", 2014). Citaterne har til dels unge som målgruppe. Eksemplerne analyseres ift. nogle af gysets klassiske undergenrer, herunder "det psykologiske gys",  "teenagegyset" og "det dæmoniske gys” som i slutningen af forløbet placeres i filmhistorisk kontekst. I undervisningen inddrages filmanmeldelser, samt mediefaglige tekster om ekspressionisme, det serielle format og gysets undergenrer som det bl.a. står beskrevet hos Rikke Schubert. Af mediefaglige metoder anvendes primært næranalyse med fokus på, hvordan der opbygges suspense i udvalgte scener.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Gys i praksis - produktionsforløb

I forløbet skal holdet producere en gyser i grupper. Der arbejdes i de tre faser: præproduktion, produktion og postproduktion. Afslutningsvis evaluerer eleverne hinandens film.

Vi arbejder med de faglige mål for praksis i faget.

Fra læreplanen for mediefag B:

Praksis

– anvende optage­ og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret
– planlægge og gennemføre en produktion i grupper – anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser
– redegøre for faserne i arbejdet med en produktion
– udarbejde synopsis og storyboard
– anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta­ og fiktionsproduktioner
– anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta­ og fiktionsprogrammer
– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe – forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktio
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Temadag om musikvideoen

Forløbet introducerer eleverne til musikvideoen som en særlig fortælleform gennem teori og praksis. Med udgangspunkt i Lennard Højbjergs fortælleteori om musikvideoer bliver elever bekendte med den lyriske og den narrative musikvideo, samt forskellige blandingsformer, herunder den "paralleltklippede" og den "integrerede". Eleverne finder selv eksempler på ovenstående og får til opgave at producere en video med både lyriske og narrative elementer, samt fokusskift, optagelser med og uden stativ.

Eleverne introduceres derudover til nyt udstyr - et spejlrefleks med bl.a. manuelt fokus.

Afslutningsvis afrundes dagen med evaluering af produktionerne med fokus på den tilegnede forståelse med dertilhørende begreber.

Teori:
Højbjerg, L. (2008) Fortælleteori - musikvideo og reklamefilm. Forlaget Samfundslitteratur, s. 22-42.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Quentin Tarantino som auteur

Vi skal arbejde med traditionel filmanalyse i forhold til æstetik og dramaturgi, og blive fortrolige med de særlige karakteristika for Tarantinos film, og dermed arbejder vi ud fra en auteurvinkel.

Desuden berører vi en diskussion om intertektualitetsteori/-analyse – både på et teoretisk plan og som analysestrategi. Samtidig kigger vi på metafilmiske træk og deres funktioner.

Filmhistorisk perspektiv medtages løbende.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Dokumentarfilm - I teori og praksis


Med udgangspunkt i definitioner på fakta og fiktion arbejder vi kort med dokumentariske former. Herunder den autoritative dokumentarfilm og to undergenrer: den kritisk-undersøgende og oplysende.
Vi berører meget sporadisk den observerende, dramatiserede og poetisk-reflektive dokumentarfilm.
Vægten i forløbet ligger på egne produktioner af faktamateriale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer