Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e)
Hold 2018 En/d (1d En, 2d En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Non-fiction analysis (A manner of speaking)
Titel 2 Utopia / Dystopia
Titel 3 Art
Titel 4 Minimalism
Titel 5 Nonfiction analysis 2
Titel 6 Nick Hornby
Titel 7 Kitchen Sink Drama / Social Realism
Titel 8 The British Election 2019
Titel 9 Australia: Man versus Nature

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Non-fiction analysis (A manner of speaking)

Et introducerende forløb til hvordan man læser og analyserer non-fictions tekster, således at eleverne i sidste ende selvstændigt kan analysere og kommentere på: The rhetorical situation, structure of the text, linguistic features, argumentative features og modes of persuasion, for til sidst at kunne konkludere på om teksten fungerer retorisk.

Læste tekster:
Karen Goff: Social Networking Benefits Validated
Kevin O' Sullivan: My Sons on Death Row
Abraham Lincoln: The Gettysburg Address
Jeff Jacoby: Without the Death Penalty, Innocents will die
Martin Luther King: I have a Dream
Barack Obama: Back to School speech
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Utopia / Dystopia

Forløbet startes med at begrebet Utopia defineres, og eleverne diskuterer deres egen version af Utopia. Herefter gennemgås kort hvordan Storbritannien etablerede og styrede kolonierne, der sidenhen blev USA. I forbindelse hermed læses The Declaration of Independence, samt historisk materiale om skabelsen af the constitution, og det diskuteres om USA er en Utopi. Efterfølgende defineres begrebet Dystopi, og uddrag af dystopiske romaner læses, og sættes i perspektiv til tidligere og nuværende samfund).

Læst Materiale:

The Declaration of Independence
About the creation of the Constitution (History.com)
George Orwell "1984"  - extracts
Ron Charles - Why 1984 matters so much today" - Washington Post
Margaret Atwood "The Handmaid's tale" - extracts
Anthony Burgess,"A Clockwork Orange", chapter 1 (1962)
Stanley Kubrick, "A Clockwork Orange" (film), (1971)
Aldous Huxley, "Brave New World", chapter 1 (1932)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Art

Forløbet centrerer sig omkring teaterekskursion til teaterstykket "Art". Besøget forberedtes med indledende "kunstrunde" i skolens egen kunstsamling m.h.p. at diskutere retningslinier og parametre for god hhv dårlig kunst. Sikring af engelsk ordforråd indgik i arbejdet.
På denne baggrund læstes Nick Hornby novelle om kunstopfattelse, og i forlængelse af teaterbesøget samledes op med besøg af instruktør og skuespil Ian Burns, der ledte en workshop med diskussion og dramaarbejde.

Anvendt materiale:
- Diverse kunst på Nørre G
- Nick Hornby, "NippleJesus", novelle (2000)
- Yasmina Reza, "Art", drama (Krudttønden, 2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Minimalism

Forløbet lægger sig i forlængelse af grundforløbets novelleanalysekursus, hvori indgik Hemingsways "Indian Camp" og "Three Shots".
Forløbet sigter mod at træne novelleanalysens parametre (karakteristik, setting, mood) og i høj grad at afdække og formidle minimalismens stilmæssige karakteristika.

Anvendt materiale:
- Raymond Carver, "Popular Mechanics", novelle (1981)
- "The Judgement of Solomon", fra Kongernes Bog
- Rafaello Sanzio, "The Judgement of Solomon", maleri (1519)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nonfiction analysis 2

Repetitionsforløb om nonfiction-genren med særligt fokus på artikler.

Materiale:
Video: NBC News (Black Man In Handcuffs in Rope)  (https://www.youtube.com/watch?v=2uoCDf23KcI)
Neil Vigdor: "Photo of Mounted Police Leading Black Man by a Rope Prompts Outrage" (N.Y.T., 6 Aug 2019)
TMPA: Police Association Offricial Statement, Aug 2019
Nick Powell, "Attorney Ben Crump demands body camera footage of mounted officers leading man in Galveston with rope" (Houston Chronicle, Aug 12, 2019)
The Seven News Criteria (eget materiale)
The rhetorical pentagon
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Nick Hornby

Forfatterskabsforløb om Nick Hornby (en videreførsel af forårets ART forløb, hvori indgik Hornbys novelle "Nipple Jesus")

Fokus på Hornbys skrivestil, tematikker og karakterbeskrivelser.

Materiale:
Nick Hornby, "Nipple Jesus" (novelle, trykt i Speaking With The Angel, Riverhead Books, 2000)
Nick Hornby, "Faith", (novelle 1993, fra Petersen & Andersen, From Where You Are, Systime, 2011)
Nick Hornby, "Fever Pitch", chapter 1 (selvbiografi, 1992)
Pascal Chaumeil (director), A Long Way Down (film, 2014) filmatisering af Hornbys roman af samme navn.
Nick Hornby, State of the Union - a marriage in ten parts (roman/novella, Penguin 2019) - VÆRKLÆSNING
Stephen Frears (dir.), State of the Union (TV-series, HBO Nordic, 2019)
Kaalund og Clausen, "Humorous Devices" (i Serious Business, Gyldendal, 2011)

I forløbet er indgået en individuel videoaflevering med analyse af karakterer fra A Long Way Down, med inddragelse af teoristof fra Humourous Devices. Fokus på mundtlig faglig formidling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Kitchen Sink Drama / Social Realism

Forløb om britisk socialrealisme og "kitchen sink drama".

Materiale:

Excerpt from: https://www.gradesaver.com/look-back-in-anger/study-guide: Om The Kitchen Sink Drama
John Osborne, Look Back in Anger (drama, 1956), uddrag fra 1. akt, scene 1.
That Theatre Company: Look Back in Anger (teaterproduktion, Krudttønden, 2019)
Harry Enfield: Norbert Smith: "It's Grim Up North (Drama parody, Channel 4, 1989)
Wendy Mitchell, "When kitchen-sink drama revolutionised British cinema" (article, The Telegraph, 2017)
Ken Loach (dir.), "I, Daniel Blake" (film, 2016)
Jack Monroe, " I am Daniel Blake – and there are millions more like me" (review/essay, The Guardian, 2016)

Forløbet har omfattet et besøg af skuespillerne Alex Jespersen, Søren Højen og Ian Burns. Besøget involverede oplæg og interviews med skuespillerne, samt diskussion på engelsk af Look Back in Anger. Også dramaøvelser coachet af skuespillerne indgik.

Efterfølgende har eleverne skrevet nonfictionessay om Jack Monroe artiklen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 The British Election 2019

Forløb om det britiske valg, december 2019. Fokus på:
- viden om parlamentet, valgsystemet og partierne
- analyse af avisartikler (teksttyper, retorik, argumentation)
- analyse af valgvideoer
- træning i præsentation og oplæg

Forløbet har været overvejende gruppeprojekter med oplæg om artikler og videoer. Alle grupper har arbejdet med forskelligt, selvvalgt materiale.

Fælles materiale:
- Mustad, Sevaldsen og Vadmand: Being British, Gyldendal 2014, s. 6-9
- ITV Newsclip: https://www.youtube.com/watch?v=IHVYpsHcexw
- BBC Newsnight: Could Scotland  back independence to stay in the EU?  
  (https://www.youtube.com/watch?v=5V1NIA7X4rs&t=314s)
- Election video: 12 questions for Boris Johnson (https://www.youtube.com/watch?v=97zPDojMWiQ)
- UK Parliament: An Introduction to Parliament (https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA)
- Flensted, Sibbernsen & Toft: "Government and Institutions" (fra What's Up, Britain?, Gyldendal, 2008, p 164-67)
- Kate Proctor, "Lib Dems, Greens and Plaid Cymru reveal remain election pact" (The Guardian, 7 Nov 2019)
- "Labour’s uncontrolled free-for-all immigration policies should be consigned to the dustbin" (leder, The Sun, 17 Nov   
  2019)
- Boris Johnson, Victory Speech, 13 Dec 2019
- Election results overview - eget papir.
- Newspaper front pages, 13 Dec 2019

Gruppeoplæg omfattede valgvideoer og artikler af/om Conservatives, Labour, SNP, DUP, Plaid Cymru, Lib Dems.

Forløbet afsluttedes med teaterekskursion til Crazy Christmas Cabaret 2019: The Three Brexiteers (en slags kommentar til den politiske situation i UK).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Australia: Man versus Nature

Emnet har fokuseret på forholdet mellem de hvide australiere og naturen i historisk perspektiv. Således har der været læst tekster fra slutningen af 1800-tallet, frem mod Australiens selvstændighed i 1901, og videre frem til nutiden, med henblik på en undersøgelse af udviklingen i og manifestationen af menneskets forhold til den australske natur. Således har fokus også været på kontrasterne mellem civilisation og vildsom natur, og hvordan dette tema har påvirket den australske nationale identitet gennem tiden.
Arbejdet har omfattet såvel plenumdiskussioner som gruppearbejder, og også videopræsentationer og skriftligt essay har indgået.


Læst materiale:
BBC News, "Australia Fires: residents of Cobargo deal with the aftermath (video, 2019)
Whitley, David: "Man versus Nature in Australia's far, far north" (essay, adventure.com, 2017)
"Australia in Brief" (official info sheet)
"Bush Life, Bush Ethos" (baggrundstekst, fra Australian Identity, DR 1986)
"Waltzing Mathilda" (ballad, trad., 1800-tallet)
Henry Lawson, "The Shearers" (bush ballad, 1901)
Hugh McDonald, "The Diamantina Drover", (sangtekst/digt, 1985)
"Shrimp on the Barbie" (reklamevideo med Paul Hogan, 1970erne)
Faiman (instr.), "Crocodile Dundee", (film, 1986)
McKellar, Dorothea: "My Country" (digt, 1908)
Weir, Peter: "Picnic At Hanging Rock" (film, 1975)
Bail, Murray: "The Silence" (novelle, 1967)
Cousins, Sara: "National Identity" (research paper, 2005, uddrag)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer