Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e)
Hold 2018 En/w (1w En, 2w En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Non-fiction analysis (A manner of speaking)
Titel 2 Utopia/Dystopia
Titel 3 Soldiers in War
Titel 4 Global English
Titel 5 South Africa
Titel 6 Southern Fiction and Identity (ToKillaMockingbird)
Titel 7 Horror - real and imagined

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Non-fiction analysis (A manner of speaking)

Et introducerende forløb til hvordan man læser og analyserer non-fictions tekster, således at eleverne i sidste ende selvstændigt kan analysere og kommentere på: The rhetorical situation, structure of the text, linguistic features, argumentative features og modes of persuasion, for til sidst at kunne konkludere på om teksten fungerer retorisk.

Læste tekster:
Karen Goff: Social Networking Benefits Validated
Kevin O' Sullivan: My Sons on Death Row
Abraham Lincoln: The Gettysburg Address
Jeff Jacoby: Without the Death Penalty, Innocents will die
Martin Luther King: I have a Dream
Barack Obama: Back to School speech
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Utopia/Dystopia

Forløbet startes med at begrebet Utopia defineres, og eleverne diskuterer deres egen version af Utopia. Herefter gennemgås kort hvordan Storbritannien etablerede og styrede kolonierne, der sidenhen blev USA. I forbindelse hermed læses The Declaration of Independence, samt historisk materiale om skabelsen af the constitution, og det diskuteres om USA er en Utopi. Efterfølgende defineres begrebet Dystopi, og uddrag af dystopiske romaner læses (og hermed repeteres analyse af fiction, som blev præsenteret i grundforløbet), og teksterne sættes i perspektiv til tidligere og nuværende samfund. Marxist criticism gennemgås i forbindelse med 1984 uddragene.

Læst Materiale:

The Declaration of Independence
About the creation of the Constitution (History.com)
George Orwell "1984"  - extracts
Ron Charles - Why 1984 matters so much today" - Washington Post
Margaret Atwood "The Handmaid's tale" - extracts
Naomi Alderman - "The Power"
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Soldiers in War

Der læses tekster fra hhv Første Verdenskrig og Vietnamkrigen. Fokus er på den enkelte soldats oplevelser, og der sammenlignes på tværs af de forskellige krige. Der kikkes også på hvordan soldaternes bagland reagerede på krigen/ samfundets syn på krigen på det tidspunkt - og hvordan dette har påvirket soldaterne.
Med teksterne fra WWI laves samarbejde med historie. Klassen har med historie set Peter Jackson's "They Shall Not Grow Old".
Læst Materiale:

Rupert Brooke - The Soldier fra Delaney et. al. Fields of Vision 2, Longman, England, 2005
Wilfred Owen - Dulce et Decorum Est fra Delaney et. al. Fields of Vision 2, Longman, England, 2005
John McCrae - In Flanders Field" fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
Wilfred Owen - Anthem for a Doomed Youth" fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
May Herschel-Clarke - The Mother fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
Laurence Binyon - For the Fallen fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
Letter home from the front from Jack Mudd (WWI) fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
Uddrag fra Pat Barker - The Ghost Road fra Ullerup & Kaaberbøl, Soldiers Don't Go Mad
"Remembering a War We Want to Forget" og "Homecoming from Vietnam" fra Mathiassen & Nielsen, Born in the USA, Futurum 1984
"Speaking of Courage" Tim O'Brien fra fra Jensen & Frederiksen - "With God on Our Side", Systime, 2001
"Dear America: Letters Home from Vietnam" fra Jensen & Frederiksen - "With God on Our Side", Systime, 2001
"America' stake in Vietnam" JFK  fra Jensen & Frederiksen - "With God on Our Side", Systime, 2001
"The Casualties of the Vietnam War" speech by Martin Luther King
Movie, Oliver Stone "Born the fourth of July".Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Global English

Et kort forløb der belyser begrebet "Lingua Franca" og også hvordan man bruger forskellige sprogstrategier til at gøre sig forståelig på et fremmedsprog. Derudover diskuteres hvordan engelsk er blevet opfattet ude i de forskellige kolonier, og nogle af de problemer der kan opstå mellem native speakers og brugere af engelsk som andet sprog eller fremmedsprog.  Endeligt analyseres en tale af Greta Thunberg som et eksempel på hvor engelsk bruges som Lingua Franca.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 South Africa

I forlængelse af Global Language forløbet ses på det engelske sprog i Sydafrika, og med udgangspunkt i Penny Silvas artikel "South African English (SAE) - opressor or liberator" belyses sprogets opfattelse blandt forskellige dele af befolkningen i Syd Afrika.
Baggrundsmateriale omkring hollandsk og engelsk kolonisering og behandling af lokalbefolkningen i forbindelse med dette gennemgås, ligesom etablering af apartheid styret gennemgås.
Artikler og fictionstekster analyseres - og det splittede Syd Afrikanske samfund undersøges ud fra disse. Teksterne spænder tidsmæssigt fra apartheid tiden og op til nutiden og de udfordringer det Syd Afrikanske samfund står med.
Dokumentaren "Searching for Sugarman" ses med henblik på at forstå hvor lukket det Syd Afrikanske samfund var som følge af omverdenens boykot af landet.

Læste tekster:
Baggrundsmateriale:
side 48-51 Holmgaard & Axen, From Dompas to Democracy, Gyldendal
Penny Silva South African English (SAE) - opressor or liberator
Apartheid in South Africa - from history.com
About the TRC from sahistory.org.za

Artikler/taler:
Nelson Mandela: "I'm not prepared to sell the birth right of the people"
Right Wing South Africans still fear racial apocalypse after Mandela's death from Business Insider
Post apartheid South Africa is world's most unequal country Cara Ann apnews.com
20 years after the TRC hearings South Africa's pain persists  BY PEARL BOSHOMANE, TIMES LIVE, THE SUNDAY TIMES

Fiction:
Alan Paton - Life for a Life from Niels Martin Josefsen's Apartheid to Zefside
Nadime Gordimer - Once upon a Time from Niels Martin Josefsen's Apartheid to Zefside
Nadime Gordimer - The Moment Before the Gun Went off from Lundsgard & Madsen's The Big Picture

Documentar:
Searching for Sugarman (2012) Malik Bendjelloul
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Southern Fiction and Identity (ToKillaMockingbird)

Forløbet starter med værklæsning af Harper Lee's "To Kill a Mockingbird" med fokus på centrale temaer. Bogen sættes også i context med Southern Fiction and Southern Gothic, for at forstå hvordan romanen kan ses som et et eksempel på dette. Faulkners "A Rose For Emily" læses også som forlængelse af en forståelse hvor hvad der kendetegner Southern Fiction and Southern Gothic. Herefter undersøges hvad der kendetegner sydstaterne i USA ud fra de tendenser der er blevet belyst i ovenstående fictionstekster. Debatten omkring The Confederate Battle Flag og Confederate Monuments belyses gennem artikler/kronikker med forskellige synspunkt samt fiktionsteksten "Appropriation of Cultures". Forløbet afsluttes med to afsnit af podcasten "S-Town" - her forsat med fokus sydstatsidentitet, og også en diskussion om podcasten som genre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer