Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e)
Hold 2019 ng/2a (2a ng, 2a ng øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Klodens klima og dets betydning for os
Titel 2 Klimaforandringer og energi
Titel 3 Jordskælv og vulkaner
Titel 4 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Klodens klima og dets betydning for os

I dette forløb skal I lære at forstå hvorfor klimaet varierer forskellige steder på jorden, og også lidt om hvordan klimaet er medbestemmende for menneskers livsvilkår i f.eks. regnskoven.

Relevante kernestofområder:
̶  Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
̶ Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
̶ Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
̶ Teknologiudvikling og innovation under forskellige natur- og samfundsforhold.  (Udvikling fra samlere til landbrug)
̶ FN’s bæredygtighedsmål
̶ Natur- og menneskeskabte landskabers betydning for produktion og samfund (noget om hvad et naturligt regnskovs-landskab kan bruges til, og hvad der sker når det bliver formet af menneskets indgriben)

Eksperimentelt arbejde:
Måling af temperatur i sand og vand (kystklima)
Konvektionsforsøg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Klimaforandringer og energi

I dette forløb skal I lærer om
- oliedannelse
- de klimaforandringer der er en konsekvens af at bruge fossile brændsler,
- alternative energikilder
- og i jeres FF4 forløb har i arbejdet med hvordan man via mere bæredygtige fødevare, kan reducere den globale opvarmning.

I forløbet har vi været inde på følgende kernestofsområder:
̶ Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
̶ Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
̶ Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
̶   Menneskers anvendelse af ressourcer
̶   Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
̶  Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling.
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold herunder forbrugs- og produktionsmønstre
̶ Teknologiudvikling og innovation (alternative energikilder)

Eksperimentelt arbejde:
- Måling af densitet i lerskifer, sandsten, koralkalk og bryozokalk, for at se på deres betydning for oliedannelse
- demonstration af modelforsørsøget over Grønlandspunpen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Jordskælv og vulkaner

I dette forløb skal I lære om jordens opbygning, hvad kan se ved de forskellige pladegrænser og hvordan man forklarer pladernes bevægelse, hvilke naturkatastrofer der forekommer nær pladegrænserne.  I kommer også til at lære om forskellige typer af sten og deres placering i det geologiske kredsløb.

I dette forløb har vi været inde på følgende kernestofsområder:
̶ Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
̶ Geologiske processer og kredsløb

Eksperimentelt arbejde i forløbet:
- Se på sten og placere dem i bjergartscyklussen. Dette er ikke sket pga. Corona

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#1

I dette forløb skal I lære at forstå hvorfor klimaet varierer forskellige steder på jorden, og også lidt om hvordan klimaet er medbestemmende for menneskers livsvilkår i f.eks. regnskoven.

I dette forløb  skal vi ind på  følgende kernestofsområder:
̶  Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
̶ Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
̶ Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
̶ Teknologiudvikling og innovation under forskellige natur- og samfundsforhold.  (Udvikling fra samlere til landbrug)
̶ FN’s bæredygtighedsmål
̶ Natur- og menneskeskabte landskabers betydning for produktion og samfund (noget om hvad et naturligt regnskovs-landskab kan bruges til, og hvad der sker når det bliver formet af menneskets indgriben)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer