Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2019 ke/2c (2c ke, 2c ke øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Verdens byggesten
Titel 2 Mængder og masser
Titel 3 Fra råolie til plastik
Titel 4 Kemiske reakrioner
Titel 5 Projekt "Fra råolie til plastik"

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)