Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/2d (2d fy, 2d fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger og lyd
Titel 4 Lys som bølger
Titel 5 Atommodeller
Titel 6 Kinematik
Titel 7 Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til fysik

Hvad er fysik og hvordan adskiller fysik sig fra andre naturvidenskaber
Størrelser og enheder
Grafisk afbildning -lineær sammenhæng
Densitetsmålinger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer