Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e)
Hold 2019 Fy (2g3g Fy, 2g3g Fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Tyngdekraft
Titel 2 Energi og bevægelse
Titel 3 Mekanikforsøg
Titel 4 Opdrift
Titel 5 Gaslove - varmluftballon
Titel 6 Elektricitet
Titel 7 Kernefysik
Titel 8 Drivhuseffekt
Titel 9 Repetition af stof fra fysikC
Titel 10 Bølger
Titel 11 Eksperimentelt forløb
Titel 12 Fremlæggelser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Tyngdekraft

Masse, densitet, kraft, tyngdekraft, vægt
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 23 – 30
Faglige mål:
Forståelse af begreberne masse, densitet og tyngdekraft.
Kunne beregne densitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi og bevægelse

Energi og bevægelse
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK I, Gyldendal s. 103 – 105, 109 – 111, 120 – 132
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK II, Gyldendal s.306, 327-328
Faglige mål:
Kunne bruge begreberne arbejde, kinetisk energi, potentiel energi i tyngdefeltet.
Forstå sammenhængen mellem arbejde og energi.
Kunne bruge begreberne arbejde, kinetisk energi og potentiel energi, samt energibevarelse, til at løse
simple problemer.
Opgaver:
Opgaver hvor man skal bruge energibevarelse:
Spektrum s. 135 opg. 5,6. s.136 opg. 10, 11
Opgaver hvor man skal bruge arbejdssætningen:
Spektrum s.117 opg. 12, 13, 14
Opgaver hvor man både skal bruge energibevarelse og arbejdssætningen:
Spektrum s. 135 opg. 12
Lidt sværere opgaver:
Spektrum s.117 opg. 15 og s.137 opg. 16
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mekanikforsøg

Eksperimentelt arbejde:
Faldende kageforme
Kugle på rampe

Faglige mål:
Kunne bruge begreberne kinetisk energi, potentiel energi i tyngdefeltet.
Kunne bruge begreberne  kinetisk energi og potentiel energi, samt energibevarelse og luftmodstand til at opstille matematiske modeller for fysiske systemer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opdrift

Tryk og opdrift
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 56 – 59, 63 – 66
Faglige mål: Forståelse af ligevægt, opdrift. Forståelse af at opdriftskraften på et legeme i et medium
afhænger af mediets densitet og legemets rumfang.
Eksperimentelt arbejde:
Bæreevne for en båd: Undersøgelse af bæger med forskellige mængder af sand, der flyder i vand.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Gaslove - varmluftballon

Gasser, balloner, gaslove

Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s.7382,
s. 170 174

Opdrift, balloner
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s.71 – 82, s.166 – 168
Faglige mål:
Kunne foretage simple beregninger ved brug af idealgasloven.
Forstå princippet i en varmlufballon.
Kunne bygge og måle på en varmluftballon.

Eksperimentelt arbejde: Bygning af varmluftballon. Rapport
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Elektricitet

Elektrisk spænding og strømstyrke
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 222 – 227
Elektriske modstande (resistorer), Ohms lov, elektrisk energi:
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 242 – 245, s. 248 – 250
Kredsløb, serieog
parallelkoblinger:
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 250 253
Spændingskilder:
Claussen, Both, Hartling: SPEKTRUMFYSIK
1, Gyldendal s. 255 257
Faglige mål:
Forståelse af begreberne elektrisk ladning, strøm, spændingsforskel.
Kunne opstille et elektrisk kredsløb og indsætte amperemeter og voltmeter korrekt.
Forståelse af Ohms lov.
Forståelse af sammenhængen mellem spændingsforskel og energi.
Eksperimentelt arbejde:
Målinger på elektriske pærer og resistorer. Målinger på serieog
parallelkoblinger
Målinger på hjemmelavet dyppekoger. Empirisk sammenhæng mellem spænding og afgivet energi (målt
ved opvarmning af vand). Sammenligning med formel for elektrisk energi.
Opbygning af kredsløb med lyssensor, der kan tænde og slukke for en pære.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapporter i mekanik 20-10-2019
Prøveforberedelse 12-11-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Kernefysik

Spektrum II:
Radioaktivitet:
220-228
Atomkernen:
242-247
247-251
253-260
Kerneenergi
s. 279-285
Opgave om solens levetid

Eksperimentelt arbejde:
Henfald af Ba-137

Eksperimentel aktivitet:
Simulering af henfald med terninger

Faglige mål:
Forståelse af atomets opbygning
Kendskab til forskellige typer radioaktiv stråling
Forstå henfaldsloven og kunne anvende den, fx til aldersbestemmelse v.hj.a. C-14 metoden
Kunne opskrive kernereaktioner korrekt
Kunne fortage beregninger i forbindelse med fission og fusion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Drivhuseffekt

Faglige mål:
Forstå de grundlæggende fysiske principper bag drivhuseffekten. Forstå betydningen af menneskelige aktiviteter for drivhuseffekten.

Spektrum I s188-198
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Bølger

Bølger,
Spektrum II
s.19-29
s.42-47

Faglige mål:
Forståelse af lysets bølgenatur.
Kunne bruge bølgeformlen v=λf i forhold til elektromagnetisk stråling og i forhold til andre bølgefænomener.
Forståelse af partiklers bølgenatur.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer