Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e)
Hold 2019 Bi/2 (2g3g Bi/2, 2g3g Bi/2 øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Livsvigtige processer i cellen
Titel 2 Puls, Power og Doping
Titel 3 Nervesystemet og rusmidler
Titel 4 bakterier, virus, sygdomme og behandling
Titel 5 Forplantning, genetik og evolution
Titel 6 Immunforsvar

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Livsvigtige processer i cellen

Kernestof
̶ cellebiologi: opbygning af eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af lipider, proteiner og nucleinsyrer
molekylærbiologi: replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose
̶ enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten

øvelser:

Katalase aktivitet i gær
Diffusion og cellestørelse
Osmose i kartoffelstykker
Osmose i vandpest

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til
analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til
risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde
hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Puls, Power og Doping


- sundhed, sygdom og medicin
- fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb
- opbygning og funktion af lunger, hjerte og kredsløb samt overordnet opbygning af skeletmuskulatur
-Kulhydraternes intermediære stofskifte
-Hormonel regulering: EPO og anabole steroider
-genteknologi

Øvelser:
Betemmelse af hæmatokritværdi
Måling af vital kapacitet og  Ekspiratorisk reservevolumen samt estimering af inspiratorisk reserve volumen
Måling af puls ved forskellige aktiviteter
Blodtryk i hvile og ved statisk håndtryk
Måling af maksimal statisk styrke i højre og venstre hånd
Bestemmelse af kondital ved topunktstest
Vurdering af vægt ved forskellige metoder
Udarbejdelse af sundhedsprofil
DNA profil: restriktionsfragment analyse på blod fra mistænkte cykelryttere
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Nervesystemet og rusmidler

- nervesystemet og påvirkning af nervesystemet med euforiserende stoffer
-DepressionØvelser:
Reaktionshastighed
Undersøgelse af trykreceptorer i huden
De to hjernehalvdele
Kan man blive afhængig af floratryp? (R)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 bakterier, virus, sygdomme og behandling

På baggrund af viden om bakterier og virus belyses forskellige metoder til behandling og forebyggelse af sygdom.
Desuden belyses resistensudvikling hos bakterier. Der arbejdes med antibiotikas hæmning af cellevægdannelse, hæmning af proteinsyntesen og replikation.
Til perspektivering ses der på hvordan man kan anvende viden om bakterier og vira til gensplejsning af bakterier og svampe samt mulig anvendelse af virus i genterapi.


Faglige mål:
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation


Kernesstof
cellebiologi: opbygning af procaryote celler,
mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
̶ virus: opbygning og formering
-Gensplejsning
Repetition: enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten(antibiotika)

Øvelse: Undersøgelse af bakterie mængden før og efter håndvask
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forplantning, genetik og evolution

Kernestof
hormonel regulering og forplantning, Herunder doping med anabole steroider og hormonforstyyrende stoffer
Eleverne vælger enten at sætte sig ind i hormonel prævention eller IVF
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, mitose, meiose

̶evolutionsbiologi: , biologisk variation og naturlig selektion

øvelser:
Undersøgelse af produkter i hjemmet via kemiluppen (blev der ikke samlet op på)
Selektion på bønner på forskellig baggrund
Blodtypebestemmelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Immunforsvar

Immunforsvaret virkemåde og funktion, herunder dele i det specifikke og uspecifikke
Vaccination hvilken betydning har fejlagtige kampanger fra aviser og modkampangner fra sundhedsvæsenet haft for vaccine tilslutning til HPV og MRF. Hvordan arbejdes der i DK på corona vaccine.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer