Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e)
Hold 2019 Bi/1 (2g3g Bi/1, 2g3g Bi/1 øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Repetition
Titel 2 Jagten på de gode mikroorganismer
Titel 3 Bæredygtighed
Titel 4 Nervesystemet
Titel 5 forplantning og hormonforstyrrende stoffer
Titel 6 Genetik og molekylærbiologi
Titel 7 Hvad kan vi og hvad bør vi?
Titel 8 Genetik og molekylærbiologi
Titel 9 Puls og Power
Titel 10 Biodiversitet
Titel 11 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Jagten på de gode mikroorganismer

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
Cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, (infektionsbiologi) og resistens
Virus: opbygning og formering
Makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af lipider

Supplerende stof:
Sundhed, sygdom og medicin
Bioteknologi

Eksperimenter:
Smittespredning
Mikroskopering - se osmose
Masseeksperiment: Produktion af vækst-medier og kontroller, indsamling og rengøring af prøver fra naturen samt analyse af prøver

Læste sider: 43
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bæredygtighed

- fotosyntese og begrænsende faktorer (experimenter)
- C-kredsløb
- N- og P-kredsløb
- fødeudnyttelse hos melorme (experiment)
- biogas
- nedbrydning af plastic

Ekskursion: Biogasanlæg i solrød
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Nervesystemet

Kernestof:
- nervesystemet og påvirkning af nervesystemet med euforiserende stoffer

Eksperimentieltarbejde:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 forplantning og hormonforstyrrende stoffer

Faglige mål:
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder

Kernestof:
hormonel regulering og forplantning
DNA replikation
Mitose og meiose

Øvelser:
Undersøgelse af 10 hjemmeprodukters indhold af diverse skadelige stoffer via kemiluppen, eller undersøg kosmetik produkter i butik og efterfølgende databehandling
Mikroskopi af mitose præparater
DNA oprensning fra kiwi
Graviditetstest

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Hvad kan vi og hvad bør vi?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Genetik og molekylærbiologi

Kernestof:
nucleinsyrer, nedarvningsprincipper, proteinsyntese, mutation,og genteknologi,
biologisk variation og naturlig selektion


Øvelser:
Gelelektroforese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Biodiversitet

Invasive arter

Biodiversitet

Aktivitet: undersøgelse af et økosystem - skoven
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer