Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e)
Hold 2019 Ng/1 (2g3g Ng/1, 2g3g Ng/1 øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Landskab 1: Kystzonen og kystprocesser
Titel 2 Geologi og pladetektonik
Titel 3 Klima og orkaner
Titel 4 Klimaforandringer og istider
Titel 5 Energi og vandkraft
Titel 6 Vand og miljø
Titel 7 Kalk, danske råstoffer og landskaber

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Landskab 1: Kystzonen og kystprocesser

Indhold:
Kystlandskabet, kysttyper, kystformende kræfter, sedimenttransport og strande, Brøndby Strand og barriere kyster, tegne kystprofil, tema med eroderende kyster i Danmark og kystsikring.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
BrøndbyStrand 24-09-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Geologi og pladetektonik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Brevkasse - tsunamier 03-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer